Branded Range Product List

Product Name Salt Composition Company Strength, Packaging
ANDRIOL TESTOCAPS NA NA 30 S
AXETEN 20 NA NA 1X10
DROSPY 30 NA NA 21 TAB
ESTRANON NA NA 21 TAB
FEMILON TAB NA NA 1X21
LYNORAL 0.01 MG NA NA 1X10 S
LYNORAL 0.05 MG NA NA 1X10 S
MIXOGEN INJ 1 AMP NA NA VIAL
MIXOGEN TAB NA NA 1X10 S
MULTILOAD CU 250 NA NA 1 S
MULTILOAD CU 375 NA NA 1 S
NATUROLAX FORT 6GM NA NA 1X6GM
NOVELON TAB NA NA 1X21
ORGAMED TAB NA NA 1X10TAB
OVOFAR 100 MG NA NA 1X5TAB
OVOFAR 50 MG NA NA 1X5TAB
PREGCOLOR CARD GLOD NA NA 1X1 S
PREGNYL 5000 IU NA NA 1X1ML
AMPLINAK OPHTHALMIC SUSP. NA ALLERGAN-ALP 5 ML
BRINZAGAN OPHTHALMIC SUSP. NA ALLERGAN-ALP 5 ML
COMBIGAN EYE/DROP NA ALLERGAN-ALP 5 ML
EXOCIN NA ALLERGAN-ALP 5 ML
EXOCIN OINT NA ALLERGAN-ALP 5 GM
FLUR DROP (2557) NA ALLERGAN-ALP 10 ML
GLUCOMOL 0.50% NA ALLERGAN-ALP 5 ML
L-PRED NA ALLERGAN-ALP 5 ML
MYTICOM DROP NA ALLERGAN-ALP 5 ML
NOVORET NEO 10 SOFTGEL NA ALLERGAN-ALP 10 TAB
NOVORET NEO 30 SOFTGEL NA ALLERGAN-ALP 30 TAB
RESTASIS OPTH.EMULSION NA ALLERGAN-ALP 30X0.4ML
TEARS PLUS NA ALLERGAN-ALP 10 ML
ACUPAT NA ALLERGAN-CHA 5 ML
EYEBREX DROP. NA ALLERGAN-CHA 5 ML
FML LIQUIFILM NA ALLERGAN-CHA 5 ML
KETOMAR NA ALLERGAN-CHA 5 ML
LUMIGAN 0.03% NA ALLERGAN-CHA 3 ML
LUMIGAN 0.1% NA ALLERGAN-CHA 3 ML
OPTIVE EYE DROPS NA ALLERGAN-CHA 10 ML
REFRESH TEARS.SMALL. NA ALLERGAN-CHA 10 ML
ZYMAR EYE DROP NA ALLERGAN-CHA 5 ML
ZYMAR OINTMENT NA ALLERGAN-CHA 5 GM
ACULAR LS DROP NA ALLERGAN-DEL 5 ML
ALPHAGAN NA ALLERGAN-DEL 5 ML
ALPHAGAN P NA ALLERGAN-DEL 5 ML
ALPHAGAN Z NA ALLERGAN-DEL 5 ML
FML NEO NA ALLERGAN-DEL 5 ML
FML-T SUSP NA ALLERGAN-DEL 5 ML
KETOFLOX DROP NA ALLERGAN-DEL 5 ML
OSMEGA 300 MG 30 CAP NA ALLERGAN-DEL 30 CAP
OSMEGA 300 MG 10 CAP NA ALLERGAN-DEL 10 CAP
OSMEGA 500 CAP 30 CAP NA ALLERGAN-DEL 30 CAP
PRED FORTE+ NA ALLERGAN-DEL 10 ML
REFRESH LIQUIGEL NA ALLERGAN-DEL 10 ML
ZYLOPRED NA ALLERGAN-DEL 5 ML
GANFORT EYE DROP NA ALLERGAN-SIG 3 ML
NOVORET 10 CAP NA ALLERGAN-SIG 10 CAP
NOVORET 30 CAP+ NA ALLERGAN-SIG 30 CAP
ZYMAXID 0.5% NA ALLERGAN-SIG 2.5 ML
CALTUF - XT TAB NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
CALTUF TAB NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
CHOLTRAN SACHET NA AJANTA-ALMIR 5 GM
DIBOL TAB -H1.NRX. NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
DIBOL- S TAB-H1.NRX. NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
DURANZO TABS -H1 .NRX. NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
FEBURIC 20 NA AJANTA-ALMIR 15 TAB
FEBURIC 40 NA AJANTA-ALMIR 15 TAB
FEBURIC 60 TAB NA AJANTA-ALMIR 15 TAB
FEBURIC 80 NA AJANTA-ALMIR 15 TAB
GETON TAB NA AJANTA-ALMIR 20 TAB
ILAPRO - D CAP NA AJANTA-ALMIR 10 CAP
ILAPRO-10 NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
MIMOD 25 MG TAB NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
OSIRIS TAB .F. NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
PALOZAC 0.50 CAP NA AJANTA-ALMIR 5CAP
PRESIDIO TAB NA AJANTA-ALMIR 10TAB
PRIXAIN 82.5 MG TAB NA AJANTA-ALMIR 15 TAB
RENAGOLD TAB .F. NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
SARPIX 500 TAB NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
TAPENAX - ER 50 NA AJANTA-ALMIR 15 TAB
TAPENAX ER 100 TAB NA AJANTA-ALMIR 15 TAB
TOFANTA 5 TAB NA AJANTA-ALMIR 10 TAB
TRILAGE TAB NA AJANTA-ALMIR 10TAB
ZOTOBAC GEL NA AJANTA-ALMIR 20 GM
BIDIN - T EYE DROP NA AJANTA-ANSCA 5 ML
BIMAT LS EYE DROPS NA AJANTA-ANSCA 3 ML
BIMAT LS TM EYE DROPS NA AJANTA-ANSCA 3 ML
BRINZOX EYE DROPS NA AJANTA-ANSCA 5 ML
BRINZOX-T EYE DROP NA AJANTA-ANSCA 5 ML
LACOMA - PF . NA AJANTA-ANSCA 2.5 ML
LACOMA-T . NA AJANTA-ANSCA 2.5 ML
MACUGOLD PLUS TAB .F. NA AJANTA-ANSCA 10 TAB
NETALO EYE DROPS . NA AJANTA-ANSCA 3 ML
OCUMOIST MAX EYE DROP NA AJANTA-ANSCA 10 ML
OPTRUMA EYE DROPS NA AJANTA-ANSCA 10 ML
PANTHEGEL NA AJANTA-ANSCA 5 GM
RETIVIS CAP NA AJANTA-ANSCA 10 CAP
SOFTVISC EYE DROPS NA AJANTA-ANSCA 10 ML
SOFTVISC EYE GEL NA AJANTA-ANSCA 5 GM
APDROPS DM EYE DROPS NA AJANTA-ANVAX 5 ML
APDROPS EYE/DROP -H1 NA AJANTA-ANVAX 5 ML
APDROPS LP EYE DROP -H1 NA AJANTA-ANVAX 5 ML
APDROPS OINTMENT NA AJANTA-ANVAX 5 GM
APDROPS PD NA AJANTA-ANVAX 10 ML
APDROPS-KT -H1 NA AJANTA-ANVAX 5 ML
CAROFIT-D TAB NA AJANTA-ANVAX 10 TAB
DIFLUCOR EYE DROP NA AJANTA-ANVAX 5 ML
DIFLUMOX (H1) NA AJANTA-ANVAX 5 ML
DUOBROM EYE DROP -H1 NA AJANTA-ANVAX 5 ML
OLOPAT EYE DROP NA AJANTA-ANVAX 5 ML
OLOPAT KT NA AJANTA-ANVAX 5 ML
OLOPAT MAX EYE DROP NA AJANTA-ANVAX 5 ML
OLOPAT-OD EYE DROPS NA AJANTA-ANVAX 3 ML
OPTIGOLD TAB .F. NA AJANTA-ANVAX 10 TAB
PESILONE EYE DROPS NA AJANTA-ANVAX 10 ML
POLYNASE D EYE OINTMENT NA AJANTA-ANVAX 5 GM
POLYNASE OINTMENT NA AJANTA-ANVAX 5 GM
RETINOX CAP NA AJANTA-ANVAX 10 CAP
SOFTDROPS NA AJANTA-ANVAX 10 ML
SOFTDROPS LIQUIGEL NA AJANTA-ANVAX 10 ML
SOFTDROPS PM GEL NA AJANTA-ANVAX 5 GM
TALIMUS 0.1% OINT NA AJANTA-ANVAX 5 GM
TALIMUS LS 5GM NA AJANTA-ANVAX 5 GM
UNIBROM EYE DROPS NA AJANTA-ANVAX 5 ML
UNIBROM LS EYE DROP NA AJANTA-ANVAX 5 ML
BENIFLO TAB 4 MG NA AJANTA-AUREU 15 TAB
BENIFLO TAB 8 MG NA AJANTA-AUREU 15 TAB
BESICOR AM 5/2.5MG TAB -H1 NA AJANTA-AUREU 15 TAB
BESICOR AM 5/5 MG TAB-H1 NA AJANTA-AUREU 15 TAB
BESICOR 2.5 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
BESICOR 5 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
CELAVI - O TAB 10/20 NA AJANTA-AUREU 15 TAB
CELAVI -TRIO TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
CELAVI M 10/25 TAB (H) NA AJANTA-AUREU 15 TAB
NEVIRIN NT TAB NA AJANTA-AUREU 10 TAB
ROSUTOR -A 20/75 CAP (51313) NA AJANTA-AUREU 15 CAP
ROSUTOR A 10/150 15 CAP NA AJANTA-AUREU 15 CAP
ROSUTOR A10/75 CAP (15 CAP) NA AJANTA-AUREU 15 CAP
ROSUTOR GOLD 10/75 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
ROSUTOR GOLD 20/150 CAP NA AJANTA-AUREU 15 CAP
ROSUTOR GOLD 20/75 CAP NA AJANTA-AUREU 15 CAP
VERTIZAC TAB 20/40 NA AJANTA-AUREU 15 TAB
VILATIN 50 MG NA AJANTA-AUREU 15 TAB
VILATIN M 50/ 500 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
VILATIN M 50/1000 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
VILATIN M SR 50/500 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
VILATIN SR 100 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
ZILTAX 40 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
ZILTAX 80 TAB NA AJANTA-AUREU 15 TAB
ZILTAX CT 40/12.5 (15 TAB) NA AJANTA-AUREU 15 TAB
AMFOCIN CREAM NA AJANTA-AVECI 10 GM
AMFOCIN CREAM 0.25% NA AJANTA-AVECI 50 GM
AMFOCIN CREAM 30GM NA AJANTA-AVECI 30 GM
APXENTA 10 MG TAB NA AJANTA-AVECI 10 TAB
APXENTA 20MG TAB NA AJANTA-AVECI 10 TAB
APXENTA 30MG TAB NA AJANTA-AVECI 10 TAB
AQUASOFT - MAX CREAM NA AJANTA-AVECI 100 GM
AQUASOFT CREAM NA AJANTA-AVECI 150GM
AQUASOFT CV LOTION NA AJANTA-AVECI 50 ML
AQUASOFT LOTION NA AJANTA-AVECI 200 ML
AQUASOFT MAX CREAM NA AJANTA-AVECI 150GM
AQUASOFT MOIST.LOTION NA AJANTA-AVECI 100 ML
AQUASOFT-S SOAP (9279) NA AJANTA-AVECI 75 GM
CAROFIT MAX NA AJANTA-AVECI 15 GM
CAROFIT PLUS TAB NA AJANTA-AVECI 10 TAB
CLENIA FACE WASH (100GM) NA AJANTA-AVECI 100 GM
MINONIL ER 45 TAB NA AJANTA-AVECI 10 TAB
MINONIL ER 65 TAB NA AJANTA-AVECI 10 TAB
PACROMA 1% CREAM NA AJANTA-AVECI 30 GM
PACROMA CREAM NA AJANTA-AVECI 10 GM
PATADIN-5MG TAB NA AJANTA-AVECI 10 TAB
PEROCLIN 2.5% . NA AJANTA-AVECI 15 GM
PEROCLIN 5% . NA AJANTA-AVECI 15 GM
VANIZA GEL (11227) NA AJANTA-AVECI 10 GM
VANIZA HC GEL+ NA AJANTA-AVECI 10 GM
AQUASOFT FC NA AJANTA-AXYS 60GM
AQUASOFT FC 100GM CREAM NA AJANTA-AXYS 100 GM
CIVADERM CREAM NA AJANTA-AXYS 30 GM
CIVADERM SHAMPOO NA AJANTA-AXYS 100 ML
CIVADERM XL CREAM NA AJANTA-AXYS 50 GM
ELYN CREAM NA AJANTA-AXYS 15 GM
GORGEUS FACE CLEANSER GEL 100 GM NA AJANTA-AXYS 100 GM
ILUMAX CREAM NA AJANTA-AXYS 20 GM
NOXPRIN CREAM NA AJANTA-AXYS 5GM
OPEXA GEL (16307) NA AJANTA-AXYS 10 GM
PEROBAR 2.5% NA AJANTA-AXYS 75 GM
PEROBAR-5% NA AJANTA-AXYS 75 GM
PERODUO GEL NA AJANTA-AXYS 15 GM
PRUSOFT CREAM 100GM NA AJANTA-AXYS 100 GM
VIVETA CREAM . NA AJANTA-AXYS 5 GM
ZORBAX 500MG TAB (H) NA AJANTA-AXYS 10 TAB
ZORBAX SUSP. 125MG/5ML NA AJANTA-AXYS 120ML
CILAMET XL 10/25 TAB NA AJANTA-CDC 20 TAB
CILAMET XL 10/50 TAB NA AJANTA-CDC 20 TAB
CILAMET XL 20/50 MG TAB NA AJANTA-CDC 10 TAB
EFONTA 20 MG 15 TAB NA AJANTA-CDC 15 TAB
EFONTA 40 15TAB NA AJANTA-CDC 15 TAB
EFONTA-T TAB NA AJANTA-CDC 10 TAB
FIMAGEN 120MG TAB NA AJANTA-CDC 10 TAB
FIMAGEN 60MG TAB NA AJANTA-CDC 10 TAB
ISORUS TAB NA AJANTA-CDC 15 TAB
MET XL T 25 TAB NA AJANTA-CDC 20 TAB
MET XL T 50MG TAB NA AJANTA-CDC 20 TAB
MET-XL TRIO 25 TAB NA AJANTA-CDC 10 TAB
MET-XL TRIO 50 TAB NA AJANTA-CDC 10 TAB
NEVIRIN NA AJANTA-CDC 10 TAB
ROSUFIT CV CAP 20/75MG NA AJANTA-CDC 15 CAP
ROSUFIT CV-10 NA AJANTA-CDC 15 CAP
ROSUFIT-CV-5 (15 CAP) NA AJANTA-CDC 15 CAP
AQUALUBE EYE DROPS NA AJANTA-ILLUM 10 ML
AQUALUBE LIQUIGEL+ NA AJANTA-ILLUM 10 ML
AQUALUBE PM EYE GEL NA AJANTA-ILLUM 5 GM
BESIX EYE DROP NA AJANTA-ILLUM 5 ML
BETOACT 5ML NA AJANTA-ILLUM 5 ML
GATE - HS EYE DROP NA AJANTA-ILLUM 2.5 ML
GATE DF EYE DROPS NA AJANTA-ILLUM 5 ML
GATE DM BAK FREE EYE DROP NA AJANTA-ILLUM 5 ML
GATE EYE/DROP NA AJANTA-ILLUM 5 ML
GATE P (50620) NA AJANTA-ILLUM 10 ML
HYPOCLIN SOLUTION NA AJANTA-ILLUM 60 ML
KETOGATE EYE DROP NA AJANTA-ILLUM 5 ML
LOTEGATE NA AJANTA-ILLUM 5 ML
LOTEL - LS (GEL) (16527) NA AJANTA-ILLUM 5 ML
LOTEL EYE OINTMENT NA AJANTA-ILLUM 5 GM
LOTEL GEL (10440) NA AJANTA-ILLUM 5 ML
MAXMOIST EYE DROPS NA AJANTA-ILLUM 10 ML
MAXMOIST ULTRA EYE DROPS NA AJANTA-ILLUM 10 ML
NEPAFLAM - OD (20172)+ NA AJANTA-ILLUM 3 ML
NEPAFLAM EYE DROPS NA AJANTA-ILLUM 5 ML
OCUGOLD PLUS .F. NA AJANTA-ILLUM 10 TAB
VIRSON - GEL NA AJANTA-ILLUM 5 GM
ALCAREX E/D NA AJANTA-INYX 5 ML
ALCAREX KT EYE DROP NA AJANTA-INYX 5 ML
BIDIN - LS NA AJANTA-INYX 5 ML
BIDIN - LS TM NA AJANTA-INYX 5 ML
BIMAT EYE DROP NA AJANTA-INYX 3 ML
BIMAT-T EYE DROP NA AJANTA-INYX 3 ML
BRIVEX EYE DROPS NA AJANTA-INYX 5 ML
HYANE EYE DROP ( 5ML) H NA AJANTA-INYX 5 ML
HYANE EYE DROP (10ML) H NA AJANTA-INYX 10 ML
IFLOMAX GEL NA AJANTA-INYX 5 GM
OPTIDEW EYE DROP NA AJANTA-INYX 10 ML
RETIGEN CAP .F. NA AJANTA-INYX 10 CAP
RIPATEC EYE DROPS NA AJANTA-INYX 5 ML
TOVAXO EYE DROPS NA AJANTA-INYX 2.5 ML
TOVAXO T EYE DROP NA AJANTA-INYX 2.5 ML
ZAHA DX EYE DROP . NA AJANTA-INYX 5 ML
ZAHA EYE DROP . NA AJANTA-INYX 3 ML
ZAHA OINTMENT NA AJANTA-INYX 5 GM
AQUREA BAR NA AJANTA-MAXCO 75 GM
AQUREA HF CREAM 40%W/W(50GM) NA AJANTA-MAXCO 50 GM
AQUREA MOISTURIZING CREAM NA AJANTA-MAXCO 100 GM
HALOBET - F CREAM NA AJANTA-MAXCO 10 GM
HALOBET CREAM NA AJANTA-MAXCO 15 GM
HALOBET- ES OINT 30 GM NA AJANTA-MAXCO 30 GM
HALOBET-S OINT. NA AJANTA-MAXCO 30 GM
IMULAC CREAM NA AJANTA-MAXCO 100 GM
IMULAC LOTION NA AJANTA-MAXCO 100 ML
MELALONG- AD CREAM NA AJANTA-MAXCO 15 GM
SUNSTOP 19 (N.10827) NA AJANTA-MAXCO 60GM
SUNSTOP 30 LOTION NA AJANTA-MAXCO 60GM
SUNSTOP AQUAGEL(N.19756) NA AJANTA-MAXCO 60GM
SUNSTOP GOLD CREAM NA AJANTA-MAXCO 50 GM
SUNSTOP SILK NA AJANTA-MAXCO 60GM
TRICOGRO CAP .F. NA AJANTA-MAXCO 10 CAP
TRICOGRO HAIR SERUM NA AJANTA-MAXCO 100 ML
TRICOSILK F NA AJANTA-MAXCO 60 ML
TRILAST LOTION NA AJANTA-MAXCO 60 ML
ABROZAC TAB NA AJANTA-MEXLO 10 TAB
BETAHANS 16MG TAB NA AJANTA-MEXLO 15 TAB
BETAHANS 8MG TAB NA AJANTA-MEXLO 15 TAB
BILANTA 20 MG TAB NA AJANTA-MEXLO 10 TAB
BILANTA M 20/10MG TAB NA AJANTA-MEXLO 10TAB
BILANTA ORAL SOLUTION NA AJANTA-MEXLO 60 ML
IMNOSHIELD TAB .F. NA AJANTA-MEXLO 10 TAB
LIDOCAM CT TAB NA AJANTA-MEXLO 15 TAB
LIDOCAM MOUTH WASH NA AJANTA-MEXLO 120ML
MACROGOL SACHET NA AJANTA-MEXLO 14 GM
NATOZYME TAB NA AJANTA-MEXLO 10 TAB
POLIMOD 400 MG LIQ. NA AJANTA-MEXLO 100 ML
URISOFT CAP .F. NA AJANTA-MEXLO 15 CAP
ATORFIT -CV 10/75MG CAP NA AJANTA-NUVEN 15 CAP
ATORFIT 10MG TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
ATORFIT 20MG TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
ATORFIT 40MG TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
ATORFIT 5 MG TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
ATORFIT CV 40 TAB NA AJANTA-NUVEN 10 CAP
ATORFIT-CV 20 CAP NA AJANTA-NUVEN 15 CAP
AZUTAN CT 40/12.5MG TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
CINOD 10MG TAB NA AJANTA-NUVEN 20 TAB
CINOD 20 TAB NA AJANTA-NUVEN 20TAB
CINOD 5 TAB NA AJANTA-NUVEN 20TAB
CINOD BETA 10/25 TAB (H) NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
CINOD BETA 10/50 TAB (H) NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
CINOD T 10/40MG TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
CINOD T 20 TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
DAPALEX 10 TAB NA AJANTA-NUVEN 10 TAB
DAPALEX 5 TAB NA AJANTA-NUVEN 10 TAB
DAPALEX M 10/500MG TAB NA AJANTA-NUVEN 10 TAB
FIMANTA 60MG TAB NA AJANTA-NUVEN 10 TAB
METASPAN PLUS TAB .F. NA AJANTA-NUVEN 10 TAB
METASPAN TAB NA AJANTA-NUVEN 10 TAB
TIBAN 20 TAB (15TAB) NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
TIBAN M 20/1000MG (15TAB) NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
TIBAN M 20/500 MG TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
TRICINOD 10/12.5 TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
TRICINOD 10/6.25 TAB NA AJANTA-NUVEN 15 TAB
VOLGA - R 0.2/0.5MG TAB .H. NA AJANTA-NUVEN 10TAB
VOLGA - R 0.2/1MG TAB NA AJANTA-NUVEN 10TAB
VOLGA - R 0.3/1 TAB (H) NA AJANTA-NUVEN 10TAB
VOLGA -R 0.3/0.5MG TAB NA AJANTA-NUVEN 10TAB
AZUSA 16MG TAB NA AJANTA-SOLES 10 TAB
AZUSA 8MG TAB NA AJANTA-SOLES 10TAB
AZUSA T 8/40MG TAB NA AJANTA-SOLES 10TAB
AZUTAN 40 TAB NA AJANTA-SOLES 15 TAB
AZUTAN 80 (15 TAB) NA AJANTA-SOLES 15 TAB
MET XL 100 NA AJANTA-SOLES 20 TAB
MET XL 12.5MG TAB NA AJANTA-SOLES 20 TAB
MET XL 25 TAB NA AJANTA-SOLES 20 TAB
MET XL 3D 25/12.5 MG TAB NA AJANTA-SOLES 10 TAB
MET XL 3D 25/6.25 MG TAB NA AJANTA-SOLES 10 TAB
MET XL 3D 50 TAB NA AJANTA-SOLES 10 TAB
MET XL 3D 50/6.25 NA AJANTA-SOLES 10 TAB
MET XL 50MG TAB NA AJANTA-SOLES 20 TAB
MET XL 75 TAB NA AJANTA-SOLES 10 TAB
MET XL AM 25/2.5 (20TAB) NA AJANTA-SOLES 20 TAB
MET XL H 25 (20 TAB) NA AJANTA-SOLES 20 TAB
MET XL H 50 TAB NA AJANTA-SOLES 20 TAB
MET-XL R 25/2.5 MG TAB NA AJANTA-SOLES 15 TAB
MET-XL R 50/5 MG TAB NA AJANTA-SOLES 15 TAB
MET-XL-AM 25/5 (20 TAB) NA AJANTA-SOLES 20 TAB
MET-XL-AM 50/5MG (20 TAB) NA AJANTA-SOLES 20 TAB
METXL R TAB 25/5MG NA AJANTA-SOLES 15 TAB
RIVATOP 10 TAB NA AJANTA-SOLES 14 TAB
RIVATOP 15 TAB NA AJANTA-SOLES 14 TAB
RIVATOP 2.5 TAB NA AJANTA-SOLES 14 TAB
RIVATOP 20 TAB NA AJANTA-SOLES 14 TAB
ROSUFIT 10 (13793) NA AJANTA-SOLES 15 TAB
ROSUFIT 20 NA AJANTA-SOLES 15 TAB
ROSUFIT 5 (13955) NA AJANTA-SOLES 15 TAB
ROSUFIT F 10/160 NA AJANTA-SOLES 15 TAB
ROSUFIT F 5/160 NA AJANTA-SOLES 15 TAB
BILANIX 20 MG TAB NA AJANTA-ZILLO 10 TAB
BILANIX ORAL SOLUTION NA AJANTA-ZILLO 60 ML
BIOSILK CREAM (100GM) NA AJANTA-ZILLO 100 GM
BLISE FACE WASH (100GM) NA AJANTA-ZILLO 100 GM
HUMIDERM CREAM NA AJANTA-ZILLO 100 GM
IVREA - 1% CREAM NA AJANTA-ZILLO 30 GM
IVREA 12 MG TAB NA AJANTA-ZILLO 2 TAB
IVREA 6 MG TAB NA AJANTA-ZILLO 2 TAB
IVREA LOTION NA AJANTA-ZILLO 30 ML
IVREA SHAMPOO NA AJANTA-ZILLO 30 ML
IVREA SOAP 75 GM NA AJANTA-ZILLO 75 GM
LUCOZ CREAM NA AJANTA-ZILLO 30 GM
LUCOZ LOTION NA AJANTA-ZILLO 15 ML
LUCOZ XL CREAM NA AJANTA-ZILLO 50 G
MELACARE CREAM NA AJANTA-ZILLO 25 GM
MELACARE FORTE CREAM NA AJANTA-ZILLO 25 GM
MELRIO NA AJANTA-ZILLO 20 GM
SALISIA KT SHAMPOO NA AJANTA-ZILLO 75ML
SALISIA KT SOAP NA AJANTA-ZILLO 75 GM
ACTILYSE 20 MG VIAL NA BOEHRINGER I 1 VIAL
ACTILYSE 50 MG VIAL NA BOEHRINGER I 1 VIAL
GLYXAMBI 10/5 MG TAB NA BOEHRINGER I 10 TAB
GLYXAMBI 25/5 MG TAB NA BOEHRINGER I 10 TAB
JARDIANCE 10 MG TAB NA BOEHRINGER I 10 TAB
JARDIANCE 25 MG TAB NA BOEHRINGER I 10 TAB
JARDIANCE MET 12.5/1000MG TAB NA BOEHRINGER I 10 TAB
JARDIANCE MET 12.5/500MG TAB NA BOEHRINGER I 10 TAB
JARDIANCE MET 5/500MG TAB NA BOEHRINGER I 10 TAB
PRADAXA 110 MG CAP NA BOEHRINGER INGELHEIM (INDIA) PVT.LTD. 10CAP
PRADAXA 150 MG CAP NA BOEHRINGER INGELHEIM (INDIA) PVT.LTD. 10CAP
PRADAXA 75MG NA BOEHRINGER INGELHEIM (INDIA) PVT.LTD. 10 CAPS
TRAJENTA 5MG NA BOEHRINGER INGELHEIM (INDIA) PVT.LTD. 10TAB
TRAJENTA DUO 1000 MG TAB NA BOEHRINGER INGELHEIM (INDIA) PVT.LTD. 10TAB
TRAJENTA DUO 500 MG TAB NA BOEHRINGER INGELHEIM (INDIA) PVT.LTD. 10TAB
TRAJENTA DUO 850 MG TAB NA BOEHRINGER INGELHEIM (INDIA) PVT.LTD. 10TAB
ALFLUENZA 200MG TAB NA ALKEM LA 34 TAB
CLAVAM 1.2 GM INJ. NA ALKEM LA 1.2GM
CLAVAM 1GM TAB NA ALKEM LA 10 TAB
CLAVAM 600MG INJ NA ALKEM LA 1 VIAL
CLAVAM BID SYP NA ALKEM LA 30 ML
CLAVAM DROPS 10ML NA ALKEM LA 10 ML
CLAVAM DRY SYP NA ALKEM LA 30 ML
CLAVAM DT TAB NA ALKEM LA 10 TAB
CLAVAM FORTE DT TAB NA ALKEM LA 10 TAB
CLAVAM FORTE SYP (30ML) NA ALKEM LA 30 ML
CLAVAM INJ 300MG NA ALKEM LA 1 VIAL
CLAVAM TAB 375 MG NA ALKEM LA 10 TAB
CLAVAM TAB 625 MG NA ALKEM LA 10 TAB
CLAVAM XR TAB NA ALKEM LA 10 TAB
CRIZ 5MG TAB NA ALKEM LA 10TAB
CRIZ M SYP NA ALKEM LA 60 ML
CRIZ M TAB NA ALKEM LA 10 TAB
CRIZ SYRUP NA ALKEM LA 60ML
CRIZ-M KID TAB NA ALKEM LA 10 TAB
RHAMO G 6B CAP .F. NA ALKEM LA 10 CAP
RHAMO G CAP NA ALKEM LA 10 CAP
RHAMO G SACHETS .F. NA ALKEM LA 1 GM
TEICOKEM KIT 400MG VIAL NA ALKEM LA 1 VIAL
YEES 20 TAB NA ALKEM LA 15 TAB
YEES 40 TAB NA ALKEM LA 15 TAB
YEES D CAP NA ALKEM LA 10 CAP
EMTY ORAL SOLUTION NA ALKEM-ACEAUR 200 ML
EMTY PEG ORAL SOL. NA ALKEM-ACEAUR 100 ML
EMTY SOLUTION NA ALKEM-ACEAUR 450 ML
FREEAIR NASAL SPRAY NA ALKEM-ACEAUR 120MD
OBETOHEP 10 TAB NA ALKEM-ACEAUR 10TAB
OBETOHEP 5 TAB NA ALKEM-ACEAUR 10 TAB
PAN -D CAP NA ALKEM-ACEAUR 15 CAP
PAN 20 MG TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
PAN 40 MG TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
PAN 80 MG TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
PAN I.V. 40 MG INJ NA ALKEM-ACEAUR 1 VIAL
PAN IT CAP NA ALKEM-ACEAUR 10 CAP
PAN JUNIOR TAB NA ALKEM-ACEAUR 10 TAB
PAN L CAP NA ALKEM-ACEAUR 10 CAP
PAN MPS O SYRUP (SF) NA ALKEM-ACEAUR 200 ML
PAN MPS SUSPENSION NA ALKEM-ACEAUR 200 ML
SAFTOIN TAB NA ALKEM-ACEAUR 10 TAB
TAMICA -H 40 TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
TAMICA 20 TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
TAMICA 40 TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
TAMICA 80 TAB NA ALKEM-ACEAUR 10 TAB
TAMICA AM 40 TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
TAMICA CT 40/12.5 TAB NA ALKEM-ACEAUR 10 TAB
TAMICA CT 40/6.25 TAB NA ALKEM-ACEAUR 10TAB
TEGLIPTIN 20 MG TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
TEGLIPTIN M 1000MG TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
TEGLIPTIN M 500 MG TAB NA ALKEM-ACEAUR 15 TAB
XONE INJ.125 MG -H1 NA ALKEM-ACEAUR 1 VIAL
ZADONASE F SUSP NA ALKEM-ACEAUR 100 ML
ZADONASE TAB NA ALKEM-ACEAUR 10 TAB
ALCIPRO 500MG TAB NA ALKEM-ALPHAM 10 TAB
CETIRIZ SYP 60ML+ NA ALKEM-ALPHAM 60 ML
CETIRIZ TAB NA ALKEM-ALPHAM 10 TAB
CLAVPOD 325 TAB -H1 NA ALKEM-ALPHAM 10 TAB
CLAVPOD 50 DRY SYP -H1 NA ALKEM-ALPHAM 30 ML
CLAVPOD DS DRY SYP -H1 NA ALKEM-ALPHAM 30 ML
FENCETA PLUS SYP. NA ALKEM-ALPHAM 60 ML
FENCETA NOVO TAB NA ALKEM-ALPHAM 10 TAB
FENCETA SP 325MG TAB NA ALKEM-ALPHAM 10 TAB
FENCETA TAB 325 MG NA ALKEM-ALPHAM 15 TAB
INDIKOF A PLUS SYP NA ALKEM-ALPHAM 100 ML
INDIKOF B SYP NA ALKEM-ALPHAM 100 ML
INDIKOF LS SYP 100ML NA ALKEM-ALPHAM 100 ML
INDIKOF LS SYP 60ML NA ALKEM-ALPHAM 60 ML
NEWTOTALDERM CREAM NA ALKEM-ALPHAM 10 GM
RAPEED D CAP NA ALKEM-ALPHAM 10 CAP
RAPEED L PLUS CAP NA ALKEM-ALPHAM 10 CAP
RAPEED-20 TAB(15 TAB) NA ALKEM-ALPHAM 15 TAB
SUMO COLD PCF DROP NA ALKEM-ALPHAM 10 ML
SUMO TAB NA ALKEM-ALPHAM 15 TAB
SUMOCOLD PCF SYP+ NA ALKEM-ALPHAM 60 ML
SUMOCOLD TAB NA ALKEM-ALPHAM 10 TAB
SUMOFLAM TAB NA ALKEM-ALPHAM 15 TAB
TAXIM 500MG INJ. -H1 NA ALKEM-ALPHAM 500 MG
TAXIM INJ 1000MG (H1) NA ALKEM-ALPHAM 1000 MG
TAXIM INJ 250MG (H1) NA ALKEM-ALPHAM 250 MG
TAXIM INJ. 125 MG (H1) NA ALKEM-ALPHAM 125MG
TAXIM OF TAB (H1) NA ALKEM-ALPHAM 10 TAB
TAXIMAX 750 INJ -H1 NA ALKEM-ALPHAM 750 MG
TAXIMAX-1500 INJ. -H1 NA ALKEM-ALPHAM 1500 MG
ZITHIUM 250 TAB NA ALKEM-ALPHAM 6 TAB
ZITHIUM 500 TAB NA ALKEM-ALPHAM 5 TAB
ZITHIUM DS ORAL SUSP. NA ALKEM-ALPHAM 15 ML
ZITHIUM ORAL SUSP NA ALKEM-ALPHAM 15 ML
ZITHIUM XL 100 SYP NA ALKEM-ALPHAM 30 ML
ZITHIUM XL 200 SYP NA ALKEM-ALPHAM 30 ML
A TO Z NS TAB .F. NA ALKEM-ALPHAN 15 TAB
A TO Z IMMUNE TAB .F. NA ALKEM-ALPHAN 16TAB
A TO Z NS DROP .F. NA ALKEM-ALPHAN 15 ML
A TO Z NS SYP 200ML .F. NA ALKEM-ALPHAN 200 ML
A TO Z WOMAN CAP .F. NA ALKEM-ALPHAN 15 CAP
FUNGIKEM 100 MG CAP NA ALKEM-ALPHAN 10 CAP
FUNGIKEM 200 CAP NA ALKEM-ALPHAN 7 CAP
LULIHALT CREAM 30GM NA ALKEM-ALPHAN 30 GM
LULIHALT CREAM10 GM NA ALKEM-ALPHAN 10 GM
LULIHALT LOTION NA ALKEM-ALPHAN 15 ML
MEROSURE - O TAB(H1) NA ALKEM-ALPHAN 6 TAB
MEROSURE 1 GM INJ NA ALKEM-ALPHAN 1 VIAL
MEROSURE 125 MG INJ. NA ALKEM-ALPHAN 5 ML
MEROSURE 500MG INJECTION NA ALKEM-ALPHAN 1 INJ
MOXAM 400 TAB (H1) NA ALKEM-ALPHAN 5 TAB
POVIROBES OINTMENT NA ALKEM-ALPHAN 15 GM
PRATHAM 100 REDIUSE NA ALKEM-ALPHAN 15 ML
PRATHAM 100 REDIUSE 30ML NA ALKEM-ALPHAN 30 ML
PRATHAM 200 REDIUSE NA ALKEM-ALPHAN 15 ML
PRATHAM 200 REDIUSE 30ML NA ALKEM-ALPHAN 30 ML
PRATHAM 250 TAB NA ALKEM-ALPHAN 6 TAB
PRATHAM 500 TAB NA ALKEM-ALPHAN 5 TAB
RHAMO G 10B SACHETS NA ALKEM-ALPHAN 1 GM
SUMO L 100MG DROP NA ALKEM-ALPHAN 15 ML
SUMO L 120MG SYP NA ALKEM-ALPHAN 60 ML
SUMO L 250 MG DS SYP 60 ML NA ALKEM-ALPHAN 60 ML
SUMO L 650 TAB NA ALKEM-ALPHAN 15 TAB
SUMO L PLUS DS SUSPENSION NA ALKEM-ALPHAN 100ML
SUMO L PLUS SYP NA ALKEM-ALPHAN 60 ML
SUMO-L IV INJ. NA ALKEM-ALPHAN 100 ML
TAXIM O CV 200MG TAB (H1) NA ALKEM-ALPHAN 10 TAB
TAXIM O CV SYP (H1) NA ALKEM-ALPHAN 30 ML
TAXIM O DRY SYP (H1) NA ALKEM-ALPHAN 60ML
TAXIM O DRY SYP (H1) NA ALKEM-ALPHAN 30 ML
TAXIM O FORTE DRY SYP (H1) NA ALKEM-ALPHAN 60 ML
TAXIM O FORTE DRY SYP (H1) NA ALKEM-ALPHAN 30 ML
TAXIM- O 200 TAB (H1) NA ALKEM-ALPHAN 10 TAB
TAXIM-O 400 TAB -H1 NA ALKEM-ALPHAN 10 TAB
TAXIM-O DT 100 MG TAB (H1) NA ALKEM-ALPHAN 10 TAB
TAXIM-O DT TAB 50MG -H1 NA ALKEM-ALPHAN 10 TAB
TAXIM-O PED.DROPS (H1) NA ALKEM-ALPHAN 10 ML
TRUMP A+ NA ALKEM-ALPHAN 100 ML
TRUMP D SYP (100ML) NA ALKEM-ALPHAN 100 ML
A TO Z GOLD NEW CAP .F. NA ALKEM-ALTIS 15 CAP
AUSUM PL TAB .F. NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
DIGIPEN CHEW TAB .F. NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
DIGIPEN DROPS NA ALKEM-ALTIS 15 ML
DIGIPEN JUNIOR SYP NA ALKEM-ALTIS 60 ML
DIGIPEN LIQUID NA ALKEM-ALTIS 200 ML
EASCOF D SYRUP NA ALKEM-ALTIS 100 ML
EASCOF LS SYRUP NA ALKEM-ALTIS 100 ML
EVACURE TAB .F. NA ALKEM-ALTIS 15 TAB
HEMFER CAP NA ALKEM-ALTIS 30 CAP
HEMFER INJ. NA ALKEM-ALTIS 1 VIAL
HEMFER SYP NA ALKEM-ALTIS 225ML
HEMFER XT TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
LINOKEM 600 TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
NEW TRINERVE INJ NA ALKEM-ALTIS 2 ML
PIPZO 2.25GM INJ. NA ALKEM-ALTIS 1 VIAL
PIPZO 4.5 INJ. NA ALKEM-ALTIS 1 VIAL
PIPZO-1.125 INJ. NA ALKEM-ALTIS 1 VIAL
SATROGYL 300MG TAB+ NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
SATROGYL O DRY SYP NA ALKEM-ALTIS 60 ML
SATROGYL O TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
TRINERVE CAP NA ALKEM-ALTIS 10 CAP
TRINERVE FORTE CAP. NA ALKEM-ALTIS 10 CAP
TRINERVE LC TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
TRINERVE NT TAB NA ALKEM-ALTIS 10TAB
ULTIGEST 100MG INJ NA ALKEM-ALTIS 100 MG
ULTIGEST 200 MG CAP NA ALKEM-ALTIS 10 CAP
ULTIGEST 200MG INJ NA ALKEM-ALTIS 200 MG
ULTIGEST SR 200 TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
ULTIGEST SR 300 TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
URSOKEM 150MG TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
URSOKEM 300MG TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
XONE INJ.1GM -H1 NA ALKEM-ALTIS 1 VIAL
XONE INJ.2 GM NA ALKEM-ALTIS 2 GM
XONE INJ.500MG -H1 NA ALKEM-ALTIS 1 VIAL
XONE O TAB NA ALKEM-ALTIS 10 TAB
XONE XP 1.125GM INJ NA ALKEM-ALTIS 1 VIAL
XONE XP 125GM INJ NA ALKEM-ALTIS 1 VIAL
YESS INJ NA ALKEM-ALTIS 40 MG
ALEVO 750 TAB -H1 NA ALKEM-ARISE 10 TAB
ALEVO TAB 500MG (H1) NA ALKEM-ARISE 10 TAB
ALEVO TAB.250MG. -H1 NA ALKEM-ARISE 10 TAB
ALPROVIT PLUS SYP NA ALKEM-ARISE 200 ML
ALPROVIT POWDER .F. NA ALKEM-ARISE 10X20GM
COLMINT CAP NA ALKEM-ARISE 10 CAP
MOVACE P TAB NA ALKEM-ARISE 10 TAB
MOVACE SP TAB NA ALKEM-ARISE 10 TAB
NOVOGERMINA 5ML NA ALKEM-ARISE 10X5ML
NOWORM SYP NA ALKEM-ARISE 10 ML
NOWORM TAB NA ALKEM-ARISE 1 TAB
NOZUKA AF DROPS NA ALKEM-ARISE 15 ML
NOZUKA AF SYP NA ALKEM-ARISE 60 ML
PRULASTIN 20MG TAB NA ALKEM-ARISE 10 TAB
PRULASTIN M TAB .H. NA ALKEM-ARISE 10TAB
PUC 250 MG SYP NA ALKEM-ARISE 60 ML
PUC 500 TAB NA ALKEM-ARISE 10 TAB
PUC 650 TAB NA ALKEM-ARISE 10 TAB
PUC DROP NA ALKEM-ARISE 15 ML
RIFAKEM 200MG TAB NA ALKEM-ARISE 10 TAB
RIFAKEM 400MG TAB NA ALKEM-ARISE 10 TAB
RIFAKEM 550MG TAB NA ALKEM-ARISE 10 TAB
SORBACID SYP 200ML NA ALKEM-ARISE 200 ML
SWICH O TAB (H1) NA ALKEM-ARISE 10 TAB
SWICH -CV 325 MG TAB (H1) NA ALKEM-ARISE 10 TAB
SWICH 100 MG DRY SYP (H1) NA ALKEM-ARISE 30 ML
SWICH 50 MG SUSP. (H1) NA ALKEM-ARISE 30 ML
SWICH 50MG DT TAB -H1 NA ALKEM-ARISE 10 TAB
SWICH CV 100MG DRY SYP -H1 NA ALKEM-ARISE 30 ML
SWICH DROP 25MG (H1) NA ALKEM-ARISE 10 ML
SWICH DT 100 MG TAB -H1 NA ALKEM-ARISE 10 TAB
SWICH SR 200 TAB NA ALKEM-ARISE 5 TAB
SWICH SR 400 TAB NA ALKEM-ARISE 5 TAB
SWICH TAB 200 MG (H1) NA ALKEM-ARISE 10 TAB
SWICH-CV 50MG DRY SYP -H1 NA ALKEM-ARISE 30 ML
SWICH-XP 1000 MG INJ. -H1 NA ALKEM-ARISE 1 VIAL
SWICH-XP 500MG INJ. -H1 NA ALKEM-ARISE 1 VIAL
V & M FORTE TAB .F. NA ALKEM-ARISE 10TAB
V & M NU SYP .F. NA ALKEM-ARISE 200 ML
XPECT -LS SYP 100 ML NA ALKEM-ARISE 100 ML
XPECT B SYP NA ALKEM-ARISE 100 ML
XPECT D SYP NA ALKEM-ARISE 100 ML
XPECT PD SYP NA ALKEM-ARISE 100 ML
ENZOCORT 30 TAB NA ALKEM-BERGEN 6 TAB
ENZOCORT 6MG TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
ENZOCORT SYP NA ALKEM-BERGEN 30 ML
ENZOFLAM - CT TAB NA ALKEM-BERGEN 15 TAB
ENZOFLAM MICROGEL NA ALKEM-BERGEN 30 GM
ENZOFLAM TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
GEMCAL CAP NA ALKEM-BERGEN 15 CAP
GEMCAL D3 TAB .F. NA ALKEM-BERGEN 15 TAB
GEMCAL DS SG CAP. NA ALKEM-BERGEN 15 CAP
GEMCAL GRO SYP NA ALKEM-BERGEN 200 ML
GEMCAL KIT TAB NA ALKEM-BERGEN 7 TAB
GEMCAL MOM TAB NA ALKEM-BERGEN 30 TAB
GEMCAL NASAL SPRAY. NA ALKEM-BERGEN 3.7ML
GEMCAL P SYP NA ALKEM-BERGEN 150ML
GEMCAL PLUS CAP NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
GEMCAL SYP NA ALKEM-BERGEN 120ML
GEMCAL XT TAB NA ALKEM-BERGEN 15 TAB
GEMFOS TAB NA ALKEM-BERGEN 4 TAB
GEMIDRO TAB NA ALKEM-BERGEN 1 TAB
GUTGAIN SUSP 5ML .F. NA ALKEM-BERGEN 10X5ML
NERVMAX 75 CAP. NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
NERVMAX ACTIVE CAP NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
NERVMAX NT TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
NERVMAX SR 75MG TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
NODIMOX PLUS 250 DT TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
NODIMOX PLUS 500 CAP NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
NULOC 20 MG TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
NULOC D CAP NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
NULOC MPS SYP NA ALKEM-BERGEN 200 ML
ONDEM 4MG TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
ONDEM 8MG TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
ONDEM INJ 2ML NA ALKEM-BERGEN 2 ML
ONDEM INJ. NA ALKEM-BERGEN 4ML
ONDEM MD 4 TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
ONDEM MD 8 MG TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
ONDEM SYP NA ALKEM-BERGEN 30 ML
OXUM NEW SPRAY NA ALKEM-BERGEN 100 ML
T-HEAL CAP .F. NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
TAZID INJ (H1) NA ALKEM-BERGEN 1 VIAL
TOFE TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
UPRISE D3 2K CAP NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
UPRISE D3 60K CAP .F. NA ALKEM-BERGEN 8 CAP
UPRISE D3 60K SYP NA ALKEM-BERGEN 5 ML
UPRISE D3 6L INJ NA ALKEM-BERGEN 1 ML
UPRISE D3 CAP.F. NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
UPRISE D3 DROPS NA ALKEM-BERGEN 15 ML
UPRISE D3 SYP.F. NA ALKEM-BERGEN 30 ML
UPRISE XT CAP NA ALKEM-BERGEN 10 CAP
ZOCEF 1.5GM INJ NA ALKEM-BERGEN 1.5VIAL
ZOCEF 125MG TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
ZOCEF 250MG TAB . NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
ZOCEF 500MG TAB NA ALKEM-BERGEN 10 TAB
ZOCEF CV 250MG TAB NA ALKEM-BERGEN 6 TAB
ZOCEF CV 500MG TAB NA ALKEM-BERGEN 6 TAB
ZOCEF CV DRY SYP NA ALKEM-BERGEN 30 ML
ZOCEF DRY SYP NA ALKEM-BERGEN 30 ML
ZOCEF INJ 250MG NA ALKEM-BERGEN 1 VIAL
ZOCEF INJ 750MG NA ALKEM-BERGEN 1 VIAL
AMLOKEM M 2.5/25MG TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
AMLOKEM M 5/25MG TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
AMLOKEM M 5/50MG TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
ANGIBLOC 25 MG TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
CILNIKEM - CT 12.5 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
CILNIKEM 10 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
CILNIKEM 20 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
CILNIKEM 5 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
CILNIKEM BETA 5 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
CILNIKEM-CT 6.25 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
CILNIKEM-OM TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
GLUVILDA 50 TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
GLUVILDA M + 1000 TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
GLUVILDA M + 500 TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
GLUVILDA OD TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
GLUVILDA-M 1000 TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
GLUVILDA-M 500 TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
HOMOCHEK CAP NA ALKEM-CARDIO 10 CAP
JUPIROS 10MG TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
JUPIROS 20 MG TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
JUPIROS 40 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
JUPIROS 5 TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
JUPIROS A 150 CAP NA ALKEM-CARDIO 10 CAP
JUPIROS A 20/150 CAP NA ALKEM-CARDIO 10 CAP
JUPIROS A CAP NA ALKEM-CARDIO 10 CAP
JUPIROS CV 10 CAP NA ALKEM-CARDIO 10 CAP
JUPIROS F TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
JUPIROS GOLD 10 CAP NA ALKEM-CARDIO 10 CAP
JUPIROS GOLD 20 CAP NA ALKEM-CARDIO 10 CAP
OLKEM 20 AM TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
OLKEM 20 CT TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
OLKEM 20 H TAB (OLD 37545) NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
OLKEM 20 MG TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
OLKEM 40 AM TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
OLKEM 40 CT TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
OLKEM 40 H TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
OLKEM 40MG TAB NA ALKEM-CARDIO 15 TAB
OLKEM BETA 25 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
OLKEM BETA 50 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
OLKEM TRIO 12.5 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
OLKEM TRIO 40MG TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
OLKEM TRIO 6.25 TAB NA ALKEM-CARDIO 10 TAB
DANDROP LOTION NA ALKEM-DERMAC 100 ML
ITRATUF SB CAP NA ALKEM-DERMAC 10 CAP
ITRATUF 100 CAP NA ALKEM-DERMAC 15 CAP
ITRATUF 200MG CAP NA ALKEM-DERMAC 15 CAP
ITRATUF CP CAP NA ALKEM-DERMAC 30 CAP
ITRATUF ORAL SOLUTION NA ALKEM-DERMAC 100 ML
KOJIGLO FORTE CREAM (20 GM) NA ALKEM-DERMAC 20 GM
KOJIGLO GEL (20GM) NA ALKEM-DERMAC 20 GM
KOJIGLO GOLD CREAM NA ALKEM-DERMAC 20 GM
MELBILD SOLUTION (2 ML) NA ALKEM-DERMAC 2 ML
MELBILD SOLUTION (5 ML) NA ALKEM-DERMAC 5 ML
MELBILD SOLUTION XL (10ML) NA ALKEM-DERMAC 10 ML
MINOKEM F 5% SOL. NA ALKEM-DERMAC 90 ML
MINOKEM N 2% (N.67851) NA ALKEM-DERMAC 60 ML
MINOKEM N 2%( 90ML) NA ALKEM-DERMAC 90 ML
MINOKEM N 5% NA ALKEM-DERMAC 60 ML
MINOKEM SPRAY 5% NA ALKEM-DERMAC 90 ML
MINOKEM SPRAY 5% (N.72133) NA ALKEM-DERMAC 60 ML
OLESOFT CREAM NA ALKEM-DERMAC 100 GM
OLESOFT LOTION 200ML NA ALKEM-DERMAC 200 ML
OLESOFT MAX CREAM NA ALKEM-DERMAC 300GM
OLESOFT MAX LOTION NA ALKEM-DERMAC 200 ML
OLESOFT PH 5.5 SOAP NA ALKEM-DERMAC 75 GM
OLESOFT PPK CREAM NA ALKEM-DERMAC 100 GM
TACROVERA FORTE OINT NA ALKEM-DERMAC 15 GM
TACROVERA OINT. NA ALKEM-DERMAC 15 GM
TACROVERA SOLUTION NA ALKEM-DERMAC 15 ML
TERBIKEM 250 MG TAB NA ALKEM-DERMAC 15 TAB
TERBIKEM CREAM NA ALKEM-DERMAC 30 GM
ALOKEM 75 GEL NA ALKEM-DERMAK 50 GM
CLINDAC A FOAMING FACEWASH+ NA ALKEM-DERMAK 50 ML
CLINDAC A GEL NA ALKEM-DERMAK 20 GM
CLINDAC A MIST SPRAY NA ALKEM-DERMAK 100 ML
CLINDAC A SOLUTION+ NA ALKEM-DERMAK 25ML
CLINDAC AP GEL NA ALKEM-DERMAK 15 GM
HYMOS LOTION NA ALKEM-DERMAK 200 ML
LILITUF CREAM NA ALKEM-DERMAK 15 GM
LILITUF LOTION NA ALKEM-DERMAK 30 ML
PRUCROS 20MG TAB NA ALKEM-DERMAK 10 TAB
PRUCROS SYRUP NA ALKEM-DERMAK 60ML
RENOCIA CONDITIONER NA ALKEM-DERMAK 110ML
RENOCIA SHAMPO NA ALKEM-DERMAK 150ML
RENOCIA SOLUTION NA ALKEM-DERMAK 60 ML
RENOCIA TAB (F) NA ALKEM-DERMAK 10 TAB
S-CLEAR CREAM (5GM) NA ALKEM-DERMAK 5 GM
S-CLEAR CREAM (10GM) NA ALKEM-DERMAK 10 GM
SUNHEAL PURE CREAM NA ALKEM-DERMAK 30 GM
SUNHEAL SPF+PAA NA ALKEM-DERMAK 50 GM
GLUCORYL M 1 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL M1 FORTE TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL M2 FORTE TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL M2 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL M3 FORTE TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL M3 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL M4 FORTE TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL MV 1 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL MV 1/0.3 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL MV 2 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL MV 2/0.3 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
GLUCORYL TAB 1 MG NA ALKEM-DIABET 10 TAB
GLUCORYL TAB 2 MG NA ALKEM-DIABET 10 TAB
INSUMIN FORTE TAB. NA ALKEM-DIABET 10 TAB
NEBIPIL 2.5MG TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
NEBIPIL 5 MG TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
NEBIPIL SA TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
ROSUKEM 10 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
ROSUKEM 20MG TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
ROSUKEM 40 TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
ROSUKEM 5 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
ROSUKEM A 150 CAP NA ALKEM-DIABET 10 CAP
ROSUKEM A CAP NA ALKEM-DIABET 10 CAP
ROSUKEM CV 10 CAP NA ALKEM-DIABET 10 CAP
ROSUKEM F + TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
ROSUKEM GOLD 10 CAP NA ALKEM-DIABET 10 CAP
VALERA M 1000 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
VALERA M 500 TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
VALERA TAB NA ALKEM-DIABET 15 TAB
VOGLIKEM 0.2 TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
VOGLIKEM 0.3 TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
VOGLIKEM M 0.2 FORTE TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
VOGLIKEM M 0.2 TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
VOGLIKEM M 0.3 FORTE TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
VOGLIKEM M 0.3 TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
ZILOKEM 40MG TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
ZILOKEM 80MG TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
ZILOKEM CT 40/12.5 TAB NA ALKEM-DIABET 10 TAB
DABICLOT 110 CAP NA ALKEM-IMPERI 10 CAP
DABICLOT 150 CAP NA ALKEM-IMPERI 10 CAP
DABICLOT 75 CAP NA ALKEM-IMPERI 10 CAP
EZURIC 25MG TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
EZURIC 50MG TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
MUZIKA TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TICAVIC 60 TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TICAVIC 90 TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TSART - 80 H TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TSART 20MG TAB NA ALKEM-IMPERI 15 TAB
TSART 40 CT TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TSART 40 MG TAB NA ALKEM-IMPERI 15 TAB
TSART AM NA ALKEM-IMPERI 15 TAB
TSART H (15TAB) NA ALKEM-IMPERI 15 TAB
TSART M 40/25MG TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TSART M 40/50MG TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TSART TRIO 12.5 TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TSART TRIO 6.25 TAB NA ALKEM-IMPERI 10 TAB
TSART-80 (15 TAB) NA ALKEM-IMPERI 15 TAB
DAPANORM 10 TAB NA ALKEM-METABO 10TAB
DAPANORM 5 TAB NA ALKEM-METABO 10TAB
DAPANORM M 10 FORTE TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
DAPANORM M 10 TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
DAPANORM M 5 FORTE TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
DAPANORM M 5 TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
EUCLIDE M 30 OD TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
EUCLIDE M 60 OD TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
EUCLIDE TAB 40MG NA ALKEM-METABO 10 TAB
EUCLIDE TAB 80MG NA ALKEM-METABO 10 TAB
EUCLIDE X 260 TAB (H) NA ALKEM-METABO 2X10 TAB
EUCLIDE XR 60 TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
EUCLIDE-M TAB NA ALKEM-METABO 15 TAB
FORMIN PLUS 1000 TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
FORMIN PLUS 500 TAB NA ALKEM-METABO 10 TAB
FORMIN SR 1000 MG TAB NA ALKEM-METABO 15 TAB
FORMIN SR 500 TAB NA ALKEM-METABO 15 TAB
OLYMPRIX 20 MG TAB NA ALKEM-METABO 15 TAB
OLYMPRIX M 1000 MG TAB NA ALKEM-METABO 15 TAB
OLYMPRIX M 500 MG TAB NA ALKEM-METABO 15 TAB
PRYNERVE M 75 TAB NA ALKEM-NEUROI 10 TAB
PRYNERVE OD 75MG TAB NA ALKEM-NEUROI 10 TAB
ARIPHRENZ 10 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
ARIPHRENZ 15 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
ARIPHRENZ 5 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
CEHAM 1000MG INJ NA ALKEM-PENTAC 4ML
CEHAM P TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
CEHAM SYP+ NA ALKEM-PENTAC 60 ML
CEHAM TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
DEMENZIL 10 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
DEMENZIL 5 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
DONEP 10MG TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
DONEP 5MG TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
DONEP M TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
DONEP SR 23 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
DONEP SYP NA ALKEM-PENTAC 60 ML
DONEP-M FORTE (15 TAB) NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
LURAKEM 40MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
LURAKEM 80MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MELTOLAN 10 MG RD TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MELTOLAN 15 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MELTOLAN 2.5 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MELTOLAN 5 MG RD TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MELTOLAN 7.5 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MELZAP FILM 0.5 MG TAB .NRX. NA ALKEM-PENTAC 10X1STRIP
MELZAP MD 0.25 TAB .NRX. NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
MELZAP MD 0.5 TAB .NRX. NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
MELZAP MD 1 TAB .NRX. NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MELZAP MD 2 TAB .NRX. NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MIGRABETA 40 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MIGRABETA 10 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MIGRABETA PLUS TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MIGRABETA TR 20 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MIGRABETA TR 40 NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
MIGRABETA TR 60 NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
MIGRABETA TR 80 NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
NEUROKEM 150 MG CAP NA ALKEM-PENTAC 10 CAP
NEUROKEM 50 CAP NA ALKEM-PENTAC 10 CAP
NEUROKEM M CAP. NA ALKEM-PENTAC 10 CAP
NEUROKEM NT 50 TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
NEUROKEM NT TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
NEUROKEM PLUS CAP. NA ALKEM-PENTAC 10 CAP
NEWCITA 10MG TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
NEWCITA 20 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
NEWCITA 5MG TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
NEWCITA LITE TAB .NRX. NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
NEWCITA MINI TAB .NRX. NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
NEWCITA PLUS TAB .NRX. NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
OXRING 150MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
OXRING 300MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
OXRING OD 300MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
PERAMPIL 2MG TAB NA ALKEM-PENTAC 7 TAB
PERAMPIL 4MG TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
PERAMPIL 6MG TAB NA ALKEM-PENTAC 15 TAB
PHENYKEM 100MG TAB(100S) NA ALKEM-PENTAC 100 TAB
PROFIGRAN 5 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
RIZ LS TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
RIZ PLUS TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
SIZLAC 100 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
SIZLAC 150 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
SIZLAC 200 MG TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
TOPEMA 50 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
VALKEM 250 SOLUTION NA ALKEM-PENTAC 100ML
VALKEM 500 SOLUTION NA ALKEM-PENTAC 100 ML
VALKEM OD 1000 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
VALKEM OD 125 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
VALKEM OD 250TAB+ NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
VALKEM OD 500 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
VALKEM OD 750 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
VALPEX CR-200 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
VALPEX CR-300 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
VALPEX CR-500 TAB NA ALKEM-PENTAC 10 TAB
ALERTA INJ . NA ALKEM-PHARMA 1 VIAL
TGKEM KIT INJ NA ALKEM-PHARMA 50 MG
ALKEPIN ODT 100 MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
ALKEPIN ODT 12.5 MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
ALKEPIN ODT 200 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
ALKEPIN ODT 25 MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
ALKEPIN ODT 50 MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
ALMITO PLUS CAP NA ALKEM-PRIZMA 10 CAP
BRIVASURE INJ NA ALKEM-PRIZMA 5 ML
BRIVASURE 100 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
BRIVASURE 25 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
BRIVASURE 50 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
BRIVASURE 75 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
CLOBAKEM 10MG TAB .NRX. NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
CLOBAKEM 5MG TAB .NRX. NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
DEPAXIL CR 12.5 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
DEPAXIL CR 37.5 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
DEPAXIL CR PLUS 25MG TAB.NRX. NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
DEPAXIL CR-25 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
JOYKEM 200 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
JOYKEM 50 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
JOYKEM ODT 100 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
JOYKEM ODT 200 MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
JOYKEM ODT 300 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
JOYKEM ODT 400 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
JOYKEM ODT 50 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
LEVENUE RTU 500 INFUS NA ALKEM-PRIZMA 100 ML
LEVENUE 1000 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
LEVENUE 250 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
LEVENUE 500 TAB ( 15 TAB) NA ALKEM-PRIZMA 15 TAB
LEVENUE ER 1000 MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
LEVENUE SYP NA ALKEM-PRIZMA 100 ML
MIRTAKEM 7.5MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
NEXVENLA OD 100 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
NEXVENLA OD 50 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
NEXVENLA OD PLUS TAB .NRX. NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
PENTANERV 450 SR TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
PENTANERV M 100 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
PENTANERV M TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
PENTANERV NT 100MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
PENTANERV NT TAB (15TAB) NA ALKEM-PRIZMA 15 TAB
PENTANERV-100 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
PENTANERV-300 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
Q PIN 25 MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
Q PIN SR 100MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
Q PIN SR 200 MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
Q PIN SR 300MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
Q PIN SR 50MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
SUPRABENZ 0.25MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
SUPRABENZ 0.50MG TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
SUPRABENZ PLUS 10MG TAB. NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
SUPRABENZ PLUS 5 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
TOLKEM 50 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
TOLKEM D TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
TOLKEM SR 450 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10TAB
TOLKEM TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
VESBAL 24 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
VESBAL OD 48 TAB (H) NA ALKEM-PRIZMA 10TAB
VESBAL- 8 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
VESBAL-16 TAB NA ALKEM-PRIZMA 10 TAB
CILNIKEM BETA 2.5 TAB NA ALKEM-ULTICA 10 TAB
DORIKEM 500MG INJ NA ALKEM-ULTICA 1 VIAL
FENCETA M SYP NA ALKEM-ULTICA 60 ML
FENCETA SPAS TAB NA ALKEM-ULTICA 10 TAB
L CETIRIZ SYP NA ALKEM-ULTICA 30 ML
L CETIRIZ TAB NA ALKEM-ULTICA 10 TAB
MAGTAM NOVO 1500INJ. -H1 NA ALKEM-ULTICA 1 VIAL
MAGTAM-1 GM INJ. -H1 NA ALKEM-ULTICA 1 VIAL
MEROSURE O ER 300 TAB (H1) NA ALKEM-ULTICA 6 TAB
MAXVOID 4 MG TAB NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
MAXVOID 8 CP TAB NA ALKEM-UROCAR 30 TAB
MAXVOID 8 MG TAB NA ALKEM-UROCAR 15 TAB
MAXVOID PLUS 4 MG TAB+ NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
MAXVOID PLUS 8 CP TAB NA ALKEM-UROCAR 30 TAB
MAXVOID PLUS 8 MG TAB NA ALKEM-UROCAR 15 TAB
MAXVOID S TAB NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
MIRAKEM 25 TAB NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
MIRAKEM 50 TAB NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
SOLIKEM 10 MG TAB NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
SOLIKEM 5 MG TAB NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
TAMSUKEM – D TAB NA ALKEM-UROCAR 15 TAB
TAMSUKEM 0.2 MG TAB NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
TAMSUKEM 0.4 MG TAB NA ALKEM-UROCAR 15 TAB
TAMSUKEM PLUS TAB NA ALKEM-UROCAR 10 TAB
VALIF 20mg (1X10) NA Vardenafil 20mg 1X10
KAMAGRA JELLY NA Sildenafil Citrate 100mg 1 SACHET
KAMAGRA JELLY (EASY SNAP PACK) NA Sildenafil Citrate 100mg 1 SACHET
KAMAGRA 100 (Eport Pack) NA Sildenafil Citrate 100mg 1x4
KAMAGRA 100 (Gold) NA Sildenafil Citrate 100mg 1x4
KAMAGRA 50 (Gold) NA Sildenafil Citrate 50mg 1x4
Tadalis SX - 20 NA Tadalafil 20mg 1x4
SUPER KAMAGRA NA Sildenafil 100mg + Dap 60mg 1x4
KAMAGRA EFFERVESCENT NA Sildenafil Citrate 100mg 1x7
KAMAGRA CHEWABLE NA Sildenafil Citrate 100mg 1x4
KAMAGRRA POLO NA Sildenafil Citrate 100mg 1x4
LOVEGRA TABS NA Sildenafil Citrate 100mg 1x4
Cipla (Direct & Cnf) NA NA NA
SUHAGRA (1X4) NA Sildenafil Citrate 100mg 1X4
TADACIP (1X4) NA Tadalafil 20mg 1X4
SILAGRA (1X4) NA Sildenafil Citrate 100mg 1X4
FINPECIA (1x10) NA Finasteride 1mg 1X10
FINCAR (1x10) NA Finasteride 5mg 1X10
VALCIVIR 500 (1x3) NA Valacyclovir 1x3
VALCIVIR 1GM (1x3) NA Valacyclovir 1x3
TIOVA ROTOCAPS (15's) NA NA 1x15
Aurochem Labs ( Direct ) NA NA NA
AUROGRA 100MG NA Sildenafil Citrate 100mg 1X10
ELI TAB NA Tadalafil 20mg 1X10
SILDENAFIL 100MG NA Sildenafil Citrate 100mg 1X10
SILDENAFIL 50MG NA Sildenafil Citrate 100mg 1X10
TADALAFIL 20MG NA Tadalafil 20mg 1X10
SILDENFIL SOFT TAB NA Sildenafil Citrate 100mg 1X10
TADALAFIL SOFT TAB NA Tadalafil 20mg 1X10
AUVITRA 20MG NA Vardenafil 20mg 1X10
TADALAFIL 5MG NA Tadalafil 5mg 1X10
TADALAFIL 10MG NA Tadalafil 10mg 1X10
TADALAFIL PROFESSIONAL 20MG NA Tadalafil 20mg 1x11
HARDON JELLY 5MG NA Sildenafil Citrate 100mg 1 SACHET
IOL - SINGLE PIECE NA SP 1 EACH
IOL - THREE PIECE NA TP 1 EACH
NEGATIVE POWER IOL NA NEG 1 EACH
AUROGOLD NA SQY 1 EACH
TRUEDGE NA SQ 1 EACH
AUROVUE NA AVUE 1 EACH
AUROFLEX EV NA AFLX-EV 1 EACH
AUROFLEX / AUROFOLD NA AFLEX 1 EACH
MICROFOLD NA MFOLD 1 EACH
CTR NA CTR 1 EACH
CIONNI RING & CTS NA NA 1 EACH
AUROTUBE NA NA 1 EACH
RETIEYE NA NA 1 EACH
RETIEYE FILMS NA NA 1 EACH
AUROBLUE (TRYPAN BLUE 0.6%) - 1 ML NA ABLUE 1 EACH
AUROCORT (TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40 mg) NA ACORT 1 EACH
AUROGREEN (INDOCYANINE GREEN) 25 MG NA AGREEN 1 EACH
AUROOCTANE (PFCL) - 5 ML NA AOCT 1 EACH
AUROSIL (SILICONE OIL 1000 CS) - 10 ML NA ASIL 1 EACH
AUROVISC (HPMC 2%) - 2 ML PFS NA PFS 1 EACH
AUROVISC (HPMC 2%) - 3 ML NA HP3 1 EACH
AUROVISC (HPMC 2%) - 5 ML NA HP5 1 EACH
RETIBLUE (TRYPAN BLUE 0.15%) - 1 ML NA RBLUE 1 EACH
P/OCUBLUE PLUS/0.05%/1ML NA OBLUE 1 EACH
AUROGEL (SODIUM HYALURONATE 1.4%) NA AGEL 1 EACH
10-0 DOUBLE ARM SUTURE NA 10 DA BOX OF 12 Foils
10-0 SINGLE ARM SUTURE NA 10 SA BOX OF 12 Foils
9-0 DOUBLE ARM SUTURE NA 9 DA BOX OF 12 Foils
9-0 SINGLE ARM SUTURE NA 9 SA BOX OF 12 Foils
8-0 DOUBLE ARM SUTURE NA 8 DA BOX OF 12 Foils
8-0 SINGLE ARM SUTURE NA 8 SA BOX OF 12 Foils
SCLERAL FIXATION SUTURE NA SF SUT BOX OF 12 Foils
B6105 NA B6105 BOX OF 12 Foils
P5301 NA P5301 BOX OF 12 Foils
E4101 NA E4101 BOX OF 12 Foils
B4401 NA B4401 BOX OF 12 Foils
E2202 NA E2202 BOX OF 12 Foils
E2204 NA E2204 BOX OF 12 Foils
E5102 NA E5102 BOX OF 12 Foils
A8104 NA A8104 BOX OF 12 Foils
A6108 NA A6108 BOX OF 12 Foils
A0101 NA A0101 BOX OF 12 Foils
N0204 NA N0204 BOX OF 12 Foils
E5101 NA E5101 BOX OF 12 Foils
A7102 NA A7102 BOX OF 12 Foils
B6106 NA B6106 BOX OF 12 Foils
Aurosling / T9052 NA Aurosling 1 EACH
GENTEAL E DROP NA ALCON LAB 10 ML
GENTEAL GEL NA ALCON LAB 10 GM
SYSTANE GEL DROP NA ALCON LAB 10 ML
SYSTANE ULTRA NA ALCON LAB 10 ML
TEARS NATURALE FORTE + NA ALCON LAB 10 ML
TEARS NATURALE II EYEDROP NA ALCON LAB 10 ML
OPTI - FREE REPLENISH NA ALCON-CONSUM 300ML
OPTI - FREE REPLENISH+ NA ALCON-CONSUM 120ML
OPTI-FREE PUREMOIST SOLUTION NA ALCON-CONSUM 300ML
BLISTO TRIO 1 NA BIOCON 10 TAB
BLISTO TRIO 2 NA BIOCON 10 TAB
INSUPEN PRO REUSABLE PEN NA BIOCON 1 UNIT
RENODAPT S 180 TAB NA BIOCON 10 TAB
RENODAPT S 360MG TAB NA BIOCON 10 TAB
TACROGRAF 0.25MG CAP NA BIOCON 10 CAP
TACROGRAF 0.5 CAP NA BIOCON 10 CAP
TACROGRAF 1 MG CAP NA BIOCON 10 CAP
TACROGRAF 2MG CAP NA BIOCON 10 CAP
INSUGEN -30/70 100 IU INJ.(OFFER -531) NA BIOCON-ALTIU 10 ML
INSUGEN -30/70 40IU INJ ..H. NA BIOCON-ALTIU 10 ML
INSUGEN -50/50 100 IU INJ . NA BIOCON-ALTIU 10 ML
INSUGEN -50/50 40 IU ..H. NA BIOCON-ALTIU 10 ML
INSUGEN -N 100 IU/ML . NA BIOCON-ALTIU 10 ML
INSUGEN -N 40 IU INJ ..H. NA BIOCON-ALTIU 10 ML
INSUGEN -R -40 IU INJ . NA BIOCON-ALTIU 10 ML
INSUGEN -R 100 IU INJ...H. NA BIOCON-ALTIU 10 ML
INSUGEN -R REFIL 100 IU/ML . NA BIOCON-ALTIU 5X3ML
INSUGEN 30/70 REFIL 100 IU/ML. NA BIOCON-ALTIU 5X3ML
INSUGEN 50/50 REFIL 100 IU/ML . NA BIOCON-ALTIU 5X3ML
STATIX -10 TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
STATIX -40 MG TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
STATIX -F TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
STATIX 20 MG TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
TELMISAT -20 TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
TELMISAT -40 TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
TELMISAT 80 MG TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
TELMISAT AM 5 TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
TELMISAT CT 40 TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
TELMISAT H TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
ZUKER -MF TAB NA BIOCON-ALTIU 10 TAB
ACTIBLOK IPR 25 MG TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
ACTIBLOK IPR 50 MG TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BASALOG INJ (5ML). OFFER PACK (531) NA BIOCON-CITIU 5 ML
BASALOG INJ. (3ML) .(N.70193) NA BIOCON-CITIU 3 ML
BASALOG ONE 100IU/3ML PEN . NA BIOCON-CITIU 1PEN
BASALOG REFIL 100 IU/ML . NA BIOCON-CITIU 5X3ML
BESTOR -10 TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BESTOR -20 TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BESTOR -5 TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BESTOR FN TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BLISTO -1 MF TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BLISTO -1 TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BLISTO -2 MF TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BLISTO -2 TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BLISTO -4 MF TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
BLISTO -4 MG TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
GMAB PLUS CAP NA BIOCON-CITIU 10 CAP
METADOZE -IPR 500 TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
METADOZE -IPR 850 TAB NA BIOCON-CITIU 10 TAB
ALIZAP 30MG TAB NA BIOCON-IMMUN 10 TAB
ARETHA 50 MG TAB NA BIOCON-IMMUN 10 TAB
CALPSOR -C OINTMENT NA BIOCON-IMMUN 30 GM
CALPSOR C LOTION NA BIOCON-IMMUN 20 ML
CALPSOR LOTION NA BIOCON-IMMUN 15 ML
CALPSOR OINTMENT NA BIOCON-IMMUN 30 GM
PICON CREAM NA BIOCON-IMMUN 10 GM
PICON CREAM (30 GM) NA BIOCON-IMMUN 30 GM
PICON LOTION NA BIOCON-IMMUN 20 ML
PSORID 100 MG CAP NA BIOCON-IMMUN 5CAP
PSORID 25 MG CAP NA BIOCON-IMMUN 5CAP
PSORID 50 MG CAP NA BIOCON-IMMUN 5CAP
TBIS 0.03% OINTMENT NA BIOCON-IMMUN 10 GM
TBIS 0.1% OINT.(30GM) NA BIOCON-IMMUN 30 GM
TBIS 0.1% OINTMENT NA BIOCON-IMMUN 10 GM
TBIS LOTION NA BIOCON-IMMUN 20 ML
BEFER DROP NA BIOLOGICAL E 15 ML
BEFER SYRUP 200ML NA BIOLOGICAL E 200 ML
BEFER TAB NA BIOLOGICAL E 10 TAB
BESTOZYME CAP NA BIOLOGICAL E 15 CAP
BESTOZYME DROPS NA BIOLOGICAL E 15 ML
BESTOZYME PAEDIATRIC 60 ML NA BIOLOGICAL E 60 ML
BESTOZYME SYRUP NA BIOLOGICAL E 200 ML
BETHADOXIN - 12 M SYRUP 220ML NA BIOLOGICAL E 220ML
BETHADOXIN 12 INJ NA BIOLOGICAL E 1 UNIT
BETHADOXIN DROP NA BIOLOGICAL E 15 ML
BETHADOXIN JUNIOR SUSP NA BIOLOGICAL E 100 ML
BETHADOXIN SG CAP (F) NA BIOLOGICAL E 10 CAP
BETHOX TAB NA BIOLOGICAL E 10 TAB
BETT INJ. (0.5 ML) AMP . NA BIOLOGICAL E 0.5ML
BINEX 500 TAB .H. NA BIOLOGICAL E 10 TAB
BINEX CV 250 TAB .H. NA BIOLOGICAL E 6 TAB
BINEX CV 500 TAB .H. NA BIOLOGICAL E 6 TAB
COSCOPIN LS SYP (ORANGE FLV) NA BIOLOGICAL E 100 ML
COSCOPIN PAEDIATRIC SUSP. 50ML NA BIOLOGICAL E 50 ML
COSCOREST LM TAB .H. NA BIOLOGICAL E 10 TAB
COSCORIL DROPS NA BIOLOGICAL E 15 ML
COSCORIL SYRUP 100ML NA BIOLOGICAL E 100 ML
GASPAZ - DS CAP NA BIOLOGICAL E 10 CAP
GASPAZ CAP NA BIOLOGICAL E 10 CAP
MEGACEF CV 325 TAB .H1. NA BIOLOGICAL E 10 TAB
NEW COSCOPIN COUGH LINCTUS SYP NA BIOLOGICAL E 100 ML
NEW COSCOPIN PLUS SF SYP NA BIOLOGICAL E 100 ML
OBVIT D3 SOFTGEL CAP NA BIOLOGICAL E 4 CAP
ONECAL SYP .H. NA BIOLOGICAL E 200 ML
PH4 LIQUID 170ML NA BIOLOGICAL E 170 ML
BYETTA INJ 250MG 2.4ML NA NA 1X2.4ML
ACTRAPID FLEXPEN NA NA 1X3ML
ACTRAPID HM PENFILL NA NA 1X3ML
GLUCAGEN HYPOKIT NA NA 1 UNIT
HUMAN ACTAPID 40 IU NA NA 1X10ML
HUMAN INSULATARD 40 IU NA NA 1X10ML
HUMAN MIXTARD 100 IU NA NA 1X10ML
HUMAN MIXTARD 40 IU NA NA 1X10ML
HUMAN MIXTARD 50 40 IU NA NA 1X10ML
INSULATARD FLEXPEN NA NA 1X3ML
INSULATARD HM PENFILL NA NA 1X3ML
MIXTARD 30 FLEXPEN NA NA 1X3ML
MIXTARD 30 HM PENFILL NA NA 1X3ML
MIXTARD 50 HM PENFILL NA NA 1X3ML
NOVOFINE 31 G NA NA 1 UNIT
NOVOMIX 30 FLEXPENS NA NA 1X3ML
NOVOMIX 30 PENFILL NA NA 1X3ML
NOVOMIX 50 FLEXPENS NA NA 1X3ML
NOVOMIX 50 PENFIL NA NA 3ML
NOVONORM .5 NA NA 2X15TAB
NOVONORM 1 NA NA 2X15
NOVONORM 2 NA NA 2X15
NOVOPEN 4 NA NA 1 UNIT
NOVORAPID 100 IU NA NA 1X10ML
NOVORAPID FLEXPENS NA NA 1X3ML
NOVORAPID PENFILL NA NA 1X3ML
RYZODEG FLEXTOUCH NA NA 1X3ML
RYZODEG PENFILL NA NA 3ML
TRESIBA 3 ML FLEXTOUCH NA NA 1X3ML
TRESIBA PENFILL NA NA UNIT
LEVEMIR FLEXPENS NA NA 1 UNIT
VICTOZA LIRAGLUTIDE NA NA 1 UNIT
NEXIPOX (VARICELLA VACCIN NA NA 0.5ML
B PROTIN CHOC.FLA.POWDER.F. NA BRITISH BIOL 500GM
B PROTIN DRY FRUIT .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
B PROTIN MANGO FLV .F. NA BRITISH BIOL 500GM
B PROTIN PINEAPPLE FLV .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
B PROTIN POWDER CHOCOLATE .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
C BOOSTER TAB .F. NA BRITISH BIOL 30 TAB
COLRED VANILA FLV NA BRITISH BIOL 200 GM
D PROTIN CHOCOLATE .F. NA BRITISH BIOL 500GM
D PROTIN CHOCOLATE POWDER .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
D PROTIN VANILA .F. NA BRITISH BIOL 500GM
D PROTIN VANILA FLV .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
HEPA PRO MIX FRUIT POW .F) NA BRITISH BIOL 200 GM
I-BOOSTER 30 TAB .F. NA BRITISH BIOL 30 TAB
KETO KID POWDER (VANILA) .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
KIDS PRO CHOCOLATE FLV .F. NA BRITISH BIOL 500GM
KIDS PRO CHOCOLATE .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
KIDS PRO VANILA FLV .F. NA BRITISH BIOL 500GM
MEDI SLIM VANILA FLV NA BRITISH BIOL 500GM
MEDISLIM GOLD VANILLA 500GM .F. NA BRITISH BIOL 500GM
MENO PRO (MANGO FLAV) .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
PRO PL CARDAMOM .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
PRO PL CHOCOLATE .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
PRO PL CHOCOLATE FLV .F. NA BRITISH BIOL 500GM
PRO PL LITE CHOCOLATE .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
PRO PL VANILA .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
PRO PL VANILA FLV .F. NA BRITISH BIOL 500GM
PULMO PLUS .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
PULMOCARE POW STRAWBERRY FLV .F. NA BRITISH BIOL 200 GM
SIRUS GREEN APPLE 300GM NA BRITISH BIOL 300GM
AFLOX - K NA NA 1X1
AFLOX 5ML NA NA 1X5ML
AFLOX D 10ML NA NA 1X10ML
ALFAPRES T DROPS NA NA NA
ALLERNIL 5ML NA NA 1X5ML
ANC 10ML NA NA 1X10ML
AOL NA NA 1X10
AOL PLUS NA NA 1X10 CAP
APIDINE - 5 NA NA 1X5ML
APPAMIDE 5ML NA NA 1X5ML
APPAMIDE PLUS NA NA 1X5ML
APPATIM 0.5 NA NA 1X5ML
APPATOBA NA NA 1X5ML
APPATOBA D NA NA 1X5ML
APPAVISC 5ML NA NA 1X5ML
APPAVISC HV PFS 2ML NA NA 1X2ML
APPAVISC PFS 2ML NA NA 1X2ML
APPAVISC PFS 3ML NA NA 1X3ML
ART 10ML NA NA 1X10ML
ART GEL NA NA 10ML
ART PLUS DROP 1X10 ML NA NA 10ML
C-ART NA NA 10 ML
COHEVISC 1.4% NA NA VIAL
FLUROCOT DROP NA NA 1X5ML
I-NAC 5 ML NA NA 5ML
KETOROCIN-LS NA NA 1X10ML
MIO-CHOL NA NA 1X1ML
MOXIFUR NA NA 1X5ML
MOXIFUR - K NA NA 5 ML
MOXIFUR - P NA NA 1X1
MOXIFUR 1ML NA NA 1ML
MOXIFUR-DM NA NA 5 ML
MOXIFUR-LP NA NA 1X1
MYOPIN 5 ML NA NA 5 ML
OCU-TEAR NA NA 1X10ML
PREDS NA NA 10ML
Q4G NA NA 1X5ML
RHEX ID NA NA 1X1ML
AZARGA EYE DROP NA NOVARTIS 5 ML
AZOPT DROP NA NOVARTIS 5 ML
ILEVRO 3MG/ML SUSPENSION NA NOVARTIS 3 ML
LIORESAL 10MG. TABS NA NOVARTIS 10 TAB
LIORESAL 25MG. TABS NA NOVARTIS 10 TAB
NEVANAC DROPS NA NOVARTIS 5 ML
PATADAY DROPS NA NOVARTIS 2.5 ML
SIMBRINZA SUSPENSION NA NOVARTIS 5 ML
TRAVACOM NA NOVARTIS 2.5 ML
TRAVATAN DROP NA NOVARTIS 2.5 ML
TRIOPTAL 150 TAB NA NOVARTIS 10 TAB
TRIOPTAL 300 TAB NA NOVARTIS 10 TAB
TRIOPTAL SYP NA NOVARTIS 60 ML
TRIOPTAL-450 MG NA NOVARTIS 10 TAB
TRIOPTAL-600 NA NOVARTIS 10 TAB
VIGADEXA NA NOVARTIS 5 ML
VIGAMOX DROP -H1 NA NOVARTIS 5 ML
CO-DIOVAN 160/25 + NA NOVARTIS-CAR 14 TAB
CO-DIOVAN 80/12.5 NA NOVARTIS-CAR 14 TAB
DIOVAN-160MG NA NOVARTIS-CAR 14 TAB
DIOVAN-80MG NA NOVARTIS-CAR 14 TAB
VYMADA FCT 100 MG TAB NA NOVARTIS-CAR 14 TAB
VYMADA FCT 200 MG TAB NA NOVARTIS-CAR 7 TAB
VYMADA FCT 50 MG TAB NA NOVARTIS-CAR 14 TAB
CALCIUM-SANDOZ 10%+ NA NOVARTIS-NEU 10 ML
METHERGINE INJ.+ NA NOVARTIS-NEU 1 ML
METHERGINE TAB NA NOVARTIS-NEU 10 TAB
SIRDALUD 2 MG NA NOVARTIS-NEU 6 TAB
TEGRITAL 100MG NA NOVARTIS-NEU 10 TAB
TEGRITAL 200MG NA NOVARTIS-NEU 10 TAB
TEGRITAL 400MG NA NOVARTIS-NEU 10 TAB
TEGRITAL CR 200 NA NOVARTIS-NEU 10 TAB
TEGRITAL CR 300 NA NOVARTIS-NEU 10 TAB
TEGRITAL CR-400 NA NOVARTIS-NEU 10 TAB
TEGRITAL SUSP. NA NOVARTIS-NEU 100 ML
CITROMACALVIT TAB + NA NOVARTIS-SPE 10 TAB
MACALVIT FORTE TAB NA NOVARTIS-SPE 15 TAB
MACALVIT SYP NA NOVARTIS-SPE 180 ML
SEQUADRA INHALER NA NOVARTIS-SPE 1 UNIT
VOLTAFLAM 50MG.TABS NA NOVARTIS-SPE 10 TAB
VOLTAFLAM TH 50/4MG CAP NA NOVARTIS-SPE 10 CAP
VOVERAN - TPM GEL NA NOVARTIS-SPE 30 GM
VOVERAN 50 GE NA NOVARTIS-SPE 15 TAB
VOVERAN AQ INJ NA NOVARTIS-SPE 1 ML
VOVERAN D TABS NA NOVARTIS-SPE 10 TAB
VOVERAN EMULGEL NA NOVARTIS-SPE 21GM
VOVERAN MAXGEL NA NOVARTIS-SPE 30 GM
VOVERAN PLUS TAB NA NOVARTIS-SPE 10 TAB
VOVERAN SR-100MG NA NOVARTIS-SPE 15 TAB
VOVERAN SR-75MG NA NOVARTIS-SPE 10 TAB
ACTRAPID HM PENFILL. NA NA UNIT
ACTRAPID NOVOLET. NA NA UNIT
HUMAN ACTRAPID FLEXPEN. NA NA UNIT
HUMAN ACTRAPID 40 I.U. NA NA UNIT
HUMAN INSULATARD 40 I.U. NA NA UNIT
HUMAN INSULTARD FLEXPEN. NA NA UNIT
HUMAN MIXTARD 100 I.U. NA NA UNIT
HUMAN MIXTARD 30 FLEXPEN. NA NA UNIT
HUMAN MIXTARD 40 I.U. NA NA UNIT
HUMAN MIXTARD 50 .40I.U.. NA NA UNIT
INSULATARD HM PENFILL. NA NA UNIT
INSULATARD NOVOLET. NA NA UNIT
MIXTARD 30 NOVOLET. NA NA UNIT
MIXTARD 30HM PENFILL. NA NA UNIT
MIXTARD 50 NOVOLET. NA NA UNIT
MIXTARD 50HM PENFILL. NA NA UNIT
NOVOFINE 31G NEEDLE. NA NA UNIT
NOVONORM 0.5MG.TABS. NA NA UNIT
NOVONORM 1MG.TABS. NA NA UNIT
NOVONORM 2MG.TABS. NA NA UNIT
NOVOPEN .3. NA NA UNIT
NOVOPEN .4 .. NA NA UNIT
FIASP 100 IU. VIAL. NA NA UNIT
FIASP FLEXTOUCH..3 ML.. NA NA UNIT
FIASP PENFILL. NA NA UNIT
NOVOMIX 30 FLEXPENS. NA NA UNIT
NOVOMIX 30 PENFILL. NA NA UNIT
NOVOMIX 50 FLEXPENS. NA NA UNIT
NOVOMIX 50 PENFILL. NA NA UNIT
NOVORAPID FLEXPENS. NA NA UNIT
NOVORAPID INSULIN ASPART. NA NA UNIT
NOVORAPID PENFILL. NA NA UNIT
RYZODEG PEN. NA NA UNIT
RYZODEG PENFILL. NA NA UNIT
GLUCAGEN 1MG HYPOKIT. NA NA UNIT
LEVEMIR FLEXPENS. NA NA UNIT
TRESIBA INJ. NA NA UNIT
VICTOZA INJ. NA NA UNIT
ATIVAN 1 MG TAB (50021) .NRX. NA PFIZER (CNS) 30 TAB
ATIVAN 2 MG TAB (50022) .NRX. NA PFIZER (CNS) 30 TAB
DAXID 100 MG (15 TAB) (12492) NA PFIZER (CNS) 15 TAB
DAXID 25 MG (15 TAB) NA PFIZER (CNS) 15 TAB
DAXID 50 MG NA PFIZER (CNS) 15 TAB
DILANTIN KAPSEALS NA PFIZER (CNS) 100CAP
PACITANE (30 TAB)(20390) NA PFIZER (CNS) 30 TAB
PRESTIQ 100 MG TAB NA PFIZER (CNS) 10 TAB
PRESTIQ 50 MG TAB NA PFIZER (CNS) 10 TAB
AUTRIN CAP NA PFIZER-ALPHA 30 CAP
AUTRIN XT TAB NA PFIZER-ALPHA 10 TAB
BECOSULES WOMEN CAP.F. NA PFIZER-ALPHA 15 CAP
CITRALKA LIQ NA PFIZER-ALPHA 100 ML
CITRALKA LIQUID NA PFIZER-ALPHA 200 ML
FOLVITE ACTIVE CAP NA PFIZER-ALPHA 15 CAP
FOLVITE DHA CAP NA PFIZER-ALPHA 10 CAP
FOLVITE TAB NA PFIZER-ALPHA 45TAB
MUCAINE GEL (MINT) NA PFIZER-ALPHA 200 ML
MUCAINE GEL MINT FLAVOR 350ML NA PFIZER-ALPHA 350ML
MUCAINE ICE CREAM FLAVOUR NA PFIZER-ALPHA 120ML
MUCAINE ORANGE 200ML NA WYETH PHARMA (DIV. BETA) 200 ML
OSSIVITE 500 NA PFIZER-ALPHA 15 TAB
OVRAL - L TAB .TF. NA PFIZER-ALPHA 21 TAB
PREMARIN - VAGINAL CREAM NA PFIZER-ALPHA 14 GM
CYKLOKAPRON - 100MG I.V NA PFIZER-ANTIF 5 ML
MAGNAMYCIN-1G I.V -H1 NA PFIZER-ANTIF 1 VIAL
MAGNEX FORTE 1.5GM -H1 NA PFIZER-ANTIF 1.5GM
MAGNEX FORTE 3.0GM -H1 NA PFIZER-ANTIF 3 GM
MAGNEX-1G I.V -H1 NA PFIZER-ANTIF 1 GM
MAGNEX-2G I.V -H1 NA PFIZER-ANTIF 2 GM
SOLU-MEDROL 125MG. NA PFIZER-ANTIF 125MG
SOLU-MEDROL 1GM NA PFIZER-ANTIF 1 GM
SOLU-MEDROL 500MG NA PFIZER-ANTIF 4ML
TYGACIL NA NA UNIT
ZOSYN 4.5 GMS NA PFIZER-ANTIF 4.5GM
CYNOMYCIN 100 MG CAP NA PFIZER-BETA 4 CAP
CYNOMYCIN 50 MG CAP NA PFIZER-BETA 6 CAP
DETRUSITOL-SR 4MG NA PFIZER-BETA 7 CAP
DORIS TAB .TF. NA PFIZER-BETA 21 TAB
FOLVITE - MB CAP NA PFIZER-BETA 15 CAP
FUMYCIN-150 NA PFIZER-BETA 1CAP
LOETTE .TF. NA PFIZER-BETA 21 TAB
MINESSE TAB .TF. NA PFIZER-BETA 28 TAB
OVRAL - G IN STRIP PACK TAB NA WYETH PHARMA (DIV. BETA) 20 TAB
PITOCIN INJ . NA PFIZER-BETA 0.5ML
PREMARIN 0.3 MG TAB NA PFIZER-BETA 28 TAB
PREMARIN 0.625 MG TAB NA PFIZER-BETA 28 TAB
SAYANA PRESS INJ 104/0.65ML NA PFIZER-BETA 1 INJ
WYTROL 15 CAP NA PFIZER-BETA 15 CAP
DILANTIN SYP NA PFIZER-CHRON 100 ML
DALACIN-C 300MG INJ.. NA PFIZER-CRITI 2 ML
DEPO-PROVERA 150MG .TF. NA PFIZER-CRITI 1 ML
MAGNAMYCIN-2G I.V -H1 + NA PFIZER-CRITI 1 VIAL
DALACIN-C 150MG. NA PFIZER-INTIM 10 CAP
DALACIN-C 300MG. NA PFIZER-INTIM 10 CAP
FRAGMIN 10000VIAL ? NA PFIZER-INTIM 10 ML
FRAGMIN 2500IU NA PFIZER-INTIM 1X0.2ML
FRAGMIN 5000IU NA PFIZER-INTIM 1X0.2ML
MEDROL 16MG NA PFIZER-INTIM 14 TAB
MEDROL 4MG NA PFIZER-INTIM 10 TAB
MEDROL 8MG NA PFIZER-INTIM 14 TAB
ATPARK-25MG NA PFIZER-MAGNU 14 TAB
ATPARK-50MG NA PFIZER-MAGNU 14 TAB
BECOSULES NA PFIZER-MAGNU 20CAP
BECOSULES JR. SYP NA PFIZER-MAGNU 200 ML
BECOSULES PERFORMANCE .F. NA PFIZER-MAGNU 15 CAP
BECOSULES PLUS CAP NA PFIZER-MAGNU 30 CAP
BECOSULES SYP + NA PFIZER-MAGNU 120ML
BECOSULES-Z NA PFIZER-MAGNU 20CAP
BRONCOREX EXP. NA PFIZER-RESPI 50 ML
CHAMPIX-0.5 & 1MG NA PFIZER-MAGNU 2X14TAB
CHAMPIX-1MG NA PFIZER-MAGNU 2X14TAB
CHLOROMYCETIN (APLICAPS) NA PFIZER-MAGNU 50UNIT
COREX DX 4/10 MG SYRUP 100 ML NA PFIZER-MAGNU 100 ML
COREX DX 4/10 MG SYRUP 50 ML NA PFIZER-MAGNU 50 ML
COREX LS COUGH SYP. NA PFIZER-MAGNU 100 ML
COREX LS JUNIOR SYRUP NA PFIZER-MAGNU 60 ML
COREX-T COUGH SYP ** -H1 NA PFIZER-MAGNU 100 ML
FASIGYN-DS NA PFIZER-MAGNU 2 TAB
HETRAZAN 100 MG TAB (30`S) (19207) NA PFIZER-MAGNU 30 TAB
INFINAIR 10/5 MG TAB NA PFIZER-MAGNU 10 TAB
LOPID-300MG+ NA PFIZER-MAGNU 10 CAP
MINIPRESS - XL 2.5 MG (30 TAB) NA PFIZER-MAGNU 30 TAB
MINIPRESS - XL 5 (30 TAB) NA PFIZER-MAGNU 30 TAB
PENIDURE 12 LA NA PFIZER-MAGNU 1 VIAL
TARGIT - H 40/12.5MG TAB (15 TAB) NA PFIZER-MAGNU 15 TAB
TARGIT 20 TAB (15 TAB) NA PFIZER-MAGNU 15 TAB
TARGIT 40 TAB (15 TAB) NA PFIZER-MAGNU 15 TAB
TARGIT 80 MG TAB (15 TAB) NA PFIZER-MAGNU 15 TAB
TARGIT AM (40/5MG) (15 TAB) NA PFIZER-MAGNU 15 TAB
TRULIMAX 250 NA PFIZER-MAGNU 6 TAB
TRULIMAX 500 NA PFIZER-MAGNU 3 TAB
XALACOM . NA PFIZER-OPHTH 2.5 ML
XALATAN EYE DROPS . NA PFIZER-OPHTH 2.5 ML
BECOTROL 10 CAP NA PFIZER-PAIN 10 CAP
DALACIN-C 600MG INJ.. NA PFIZER-PAIN 4ML
DEPO-MEDROL(40MG/2ML) NA PFIZER-PAIN 2 ML
DOLONEX 20MG DT (12497) NA PFIZER-PAIN 15 TAB
DOLONEX E 120MG TAB NA PFIZER-PAIN 15 TAB
DOLONEX E 60MG TAB NA PFIZER-PAIN 15 TAB
DOLONEX E 90MG TAB NA PFIZER-PAIN 15 TAB
DOLONEX GEL NA PFIZER-PAIN 15 GM
DOLONEX INJ NA PFIZER-PAIN 5X2ML
GELUSIL (MPS) XTRA COOL (200ML)(15656)+ NA PFIZER-PAIN 200 ML
GELUSIL MPS 250 MG NA PFIZER-PAIN 15 TAB
GELUSIL MPS LIQUID MINT NA PFIZER-PAIN 400ML
GELUSIL MPS LIQUID PET NA PFIZER-PAIN 200 ML
NEKSIUM 20MG TAB NA PFIZER-PAIN 10 TAB
NEKSIUM 40MG TAB NA PFIZER-PAIN 10 TAB
NEKSIUM D 20 CAP NA PFIZER-PAIN 10 CAP
NEKSIUM D 40 CAP NA PFIZER-PAIN 10 CAP
WYSOLONE DT 10 MG TAB NA PFIZER-PAIN 15 TAB
WYSOLONE DT 20 MG NA PFIZER-PAIN 15 TAB
WYSOLONE DT 5 MG TAB NA PFIZER-PAIN 15 TAB
MERONEM INJ 1GM -H1 NA PFIZER-SANJI 1 GM
PREVENAR 13 INJ . NA PFIZER-SPE 0.5ML
ELIQUIS - 2.5 MG TAB NA PFIZER-SPEC 10 TAB
ELIQUIS - 5 MG TAB NA PFIZER-SPEC 2X10 TAB
MERONEM INJ 500MG -H1 NA PFIZER-SPEC 500 MG
NEKSIUM VIAL 40MG NA PFIZER-SPEC 1 VIAL
AMLOGARD 10 MG TAB NA PFIZER-UPJOH 30 TAB
AMLOGARD 2.5 MG (30 TAB) (12478) NA PFIZER-UPJOH 30 TAB
AMLOGARD 5 MG (30 TAB) (12476) NA PFIZER-UPJOH 30 TAB
CELEBREX 100MG CAP NA PFIZER-UPJOH 10 CAP
CELEBREX 200MG CAP NA PFIZER-UPJOH 10 CAP
LYRICA-150MG NA PFIZER-UPJOH 14CAP
LYRICA-75MG NA PFIZER-UPJOH 14CAP
VIAGRA 100MG NA PFIZER-UPJOH 2 TAB
VIAGRA 50MG TAB (2 TAB) NA PFIZER-UPJOH 2 TAB
VIAGRA-50MG (S) NA PFIZER-UPJOH 1 TAB
ABZORB BAR NA SUN-MULTISP 100 GM
ACROTAC 10 MG NA NA 1X20
ACROTAC 25MG NA SUN-PRIMALAN 20CAP
ALTRADAY NA NA 1X10
ALTRAFLAM

TAB

NA NA 1X10
ANABOOM AD LOTION NA SUN-PRIMALAN 50 ML
ANABOOM AD SHAMPOO NA NA 100ML
ANABOOM ANTI HAIR SERUM NA NA 100GR
ANABOOM SHAMPOO NA NA 100ML
BRISTAA CREAM NA NA 20GM
CROLIM <0.1%>POWER OINT. NA NA 15GRMS
CROLIM <0.3%> OINTMENT NA NA 10GM
DIPROBATE CREAM NA NA 30GRM
DIPROBATE CREAM NA NA 30GRM
DIPROBATE PLUS NA NA 30GRMS
DIPROBATE PLUS NA NA 1X15GM
DIPROBATE PLUS LOTION NA SUN-MULTISP 50 ML
DIPROBATE S LOTION NA NA 30ML
DIPROVATE PLUS . E.S.. NA NA 20GRMS
DIPROVATE PLUS NA NA 1X20GM
DOBESIL CAPSULE NA NA 1X10
EFLORA CREAM . 13.90% . NA NA 15GM
EPILYNO LOTION NA NA 50GRM
EXEL SKIN CREAM NA NA 16GM
EXEL GN CREAM NA SUN-ORTUS 15 GM
EXEL SKIN CREAM NA NA 30GM
FUCIBET CREAM NA SUN-MULTISP 15 GM
FUCIDIN CREAM NA NA 15GRMS
FUCIDIN CREAM NA SUN-MULTISP 5 GM
FUCIDIN OINTMENT NA NA 15GRMS
FUNGICROS CREAM NA SUN-MULTISP 10 GM
FUNGICROSS NA NA 10GRMS
GENTALENE . + . CREAM NA NA 10GRMS
GENTALENE . + .CREAM NA NA 20GRMS
HALOX . S. LOTION NA NA 30ML
HALOX . F . CREAM NA NA 10GRMS
HALOX . S . OINTMENT NA NA 20GM
HALOX OINT. NA NA 10GM
HALOX CREAM NA NA 20GM
HALOX LOTION NA SUN-PRIMALAN 30 ML
HALOX OINTMENT NA NA 20grms
LULIFIN CREAM NA SUN-PRIMALAN 10 GM
LULIFIN CREAM 20GM NA NA 20GRM
LULIFIN CREAM BIG NA NA 30GRMS
LULIFIN LOTION NA NA 10ML
MICROBENZ 3.5 AQUEOUS NA NA 15GRM
MINOZ .OD. 100MG NA NA 1X10
MINOZ <100>MG TAB NA NA 1X10
MINOZ FACE WASH NA NA 50GM
MINOZ 50 MG NA NA 1X10
MINOZ BPO GEL NA NA 15GRM
MINOZ E.R 45 MG NA NA 1X10
MINOZ E.R 65MG NA NA 1X10
MOBISWIFT 450MG NA NA 1X10
MOBIZOX NA NA 1X10
MOISTUREX CALM LOTION NA SUN-MULTISP 50 ML
MOISTUREX CLENZ NA SUN-MULTISP 100 ML
MOISTUREX CREAM NA NA 100GM
MOISTUREX SOFT . BIG . CR NA NA 300GRMS
MOISTUREX SOFT CREAM NA NA 100GRMS
MOISTUREX SOFT LOTION NA SUN-MULTISP 100 ML
MOISTUREX SYDET SOAP NA NA 75GM
MOISTUREX WASH NA SUN-MULTISP 200 ML
REFZIL O SYP (125MG)H1 NA NA 30ML
REFZIL O SYP (250MG)H1 NA NA 30ML
REFZIL O TAB (250MG)H1 NA NA 1X10
REFZIL O TAB (500MG)H1 NA NA 1X6
SEBIFIN CREAM NA SUN-ORTUS 30 GM
SEBIFIN PLUS CREAM NA NA 15GM
SEBIFIN TABS<250> NA NA 1X15
SILVEREX IONIC CREAM NA NA 20GRMS
SILVEREX IONIC CREAM NA NA 10GM
SILVEREX .IONIC. NA NA 240GM
SILVEREX HEAL NA NA 50GM
SILVEREX TUBE NA NA 100GRM
SODOX NA NA 1X15
SOTRET <10> NA NA 1X10
SOTRET <20> NA NA 1X10
SOTRET <30> NA NA 1X10
SUNCROS MATTE NA NA 50G
SUNCROS LOTION .SPF 26. NA NA 100ML
SUNCROSS AQUAGEL 100ML NA NA 1X100ML
SUNCROSS AQUALOTION 50MG NA NA 1X60ML
SUNCROSS TINT GEL NA NA 50GRMS
SUNCROSS TINT LOTION NA NA 50ML
TECZINE .M . NA NA 1X10
TECZINE <5>MG TAB NA NA 1X10
TECZINE 10 MG NA NA 1X15
TECZINE 5MG NA NA 1X30
TUFPRO SYPRUP NA NA 10X5ML
VOLITRA SOLUTION NA NA 30ML
VOLITRA ENZO NA NA 1X10
VOLITRA PLUS GEL NA NA 50GRMS
VOLITRA SPRAY NA NA 1X55GRM
XERINA CREAM NA SUN-RIGEL 50 GM
XERINA LOTION NA NA 100ML
YUGARD CREAM NA NA 1X30GRM
YUGARD EYE CREAM NA SUN-RIGEL 15 GM
XARELTO 10MG TAB (7 TAB) NA BAYER ZY 7 TAB
XARELTO 15 MG KIT TAB NA BAYER ZY 7X14 TAB
XARELTO 15 MG TAB NA BAYER ZY 14 TAB
XARELTO 2.5 MG TAB NA BAYER ZY 14 TAB
XARELTO 20 MG TAB NA BAYER ZY 14 TAB
XARELTO 20MG KIT TAB NA BAYER ZY 7X14 TAB
BAYACE CAP NA BAYER-BLUE 10 CAP
RESOCHIN TAB (250 MG ) NA BAYER-BLUE 10 TAB
UROGRAFIN 60 % (20 ML) NA BAYER-DIABE 20 ML
UROGRAFIN 76%(20ML) NA BAYER-DIABE 20 ML
EUGLIM - 1 MG TAB NA BAYER-RED 15 TAB
EUGLIM - 2 MG TAB NA BAYER-RED 15 TAB
EUGLIM - 4 MG TAB NA BAYER-RED 15 TAB
EUGLIM - M 1 TAB NA BAYER-RED 10 TAB
EUGLIM - M 2 TAB NA BAYER-RED 10 TAB
GLUCOBAY - M 50MG TAB NA BAYER-RED 10 TAB
GLUCOBAY 25 MG TAB NA BAYER-RED 10 TAB
GLUCOBAY 50 MG TAB NA BAYER-RED 10 TAB
GLUCOBAY M 25MG TAB NA BAYER-RED 10 TAB
METBAY 1000 MG TAB NA BAYER-RED 10 TAB
NOKLOT TAB NA BAYER-RED 10 TAB
ROVIO 20 MG TAB NA BAYER-RED 10 TAB
XIRTAM 20 MG TAB NA BAYER-RED 10 TAB
XIRTAM 40 MG TAB NA BAYER-RED 10 TAB
DIANE 35 TAB NA BAYER-WHC 21 TAB
FEMOVAN TAB .TF. NA BAYER-WHC 21 TAB
MIRENA 1*1EVO IN.TF. NA BAYER-WHC 1 UNIT
PROGYNOVA - 1 MG TAB NA BAYER-WHC 28 TAB
PROGYNOVA - 2 MG TAB NA BAYER-WHC 28 TAB
SPYE TAB NA BAYER-WHC 10 TAB
VAGESTON 200 CAP NA BAYER-WHC 10 CAP
VAGESTON IM INJ 100MG NA BAYER-WHC 1 ML
VISANNE TAB NA BAYER-WHC 2X14TAB
YASMIN TAB .TF. NA BAYER-WHC 21 TAB
YAZ TAB .TF. NA BAYER-WHC 28 TAB
BUSCOGAST AMP. NA BOEHRINGER INGELHEIM(I) P.LTD.(CONSUMER) 20MG
BUSCOGAST PLUS TAB NA SANOFI -OTC 10 TAB
BUSCOGAST TAB NA BOEHRINGER INGELHEIM(I) P.LTD.(CONSUMER) 10TAB
DULCOFLEX 10 MG ( ADULTS SUPPOSITORIES) NA SANOFI -OTC 5 UNIT
DULCOFLEX 5 MG (CHILDREN SUPPOSITORIES ) NA SANOFI -OTC 5 UNIT
DULCOFLEX TAB NA BOEHRINGER INGELHEIM(I) P.LTD.(CONSUMER) 10TAB
CETGEL LIQUICAPS NA NA 10CAP
COLLAFLEX .F. NA SANOFI-BONE 10.2 GM
COLLAFLEX PRO .F. NA SANOFI-BONE 12.1 GM
COLLAFLEX PRO + SOFTGEL CAP .F. NA SANOFI-BONE 6 CAP
DEPURA SOLUTION .F. NA SANOFI-BONE 5 ML
DEPURA CAL TAB NA SANOFI-BONE 10 TAB
ECOD PLUS .F. NA SANOFI-BONE 15 CAP
ICE GEL NA NA 25 GM
MEGA FREEFLEX TAB NA NA 10TAB
MULTIVITE FM .F. NA SANOFI-BONE 30 CAP
MULTIVITE GOLD CAP .F. NA SANOFI-BONE 15 CAP
MYORIL 4MG NA NA 10 CAP
MYORIL 8MG NA NA 10CAP
MYORIL INJ- (2ML)+ NA SANOFI-BONE 2 ML
AVIL 10 ML NA SANOFI-CHANN 10 ML
AVIL 10*2 ML NA SANOFI-CHANN 10X2ML
AVIL 25MG NA SANOFI-CHANN 15 TAB
AVIL 50MG NA SANOFI-CHANN 15 TAB
AVIL NU 10MG TAB NA SANOFI-CHANN 15 TAB
BARALGAN NU TAB NA SANOFI-CHANN 10 TAB
COMBIFLAM (20 TAB)(OFFER 249) NA SANOFI-CHANN 20 TAB
COMBIFLAM PLUS TAB NA SANOFI-CHANN 10TAB
COMBIFLAM SYP (SMALL) NA SANOFI-CHANN 60 ML
FESTAL N (SUGAR COATED) NA SANOFI-CHANN 10 TAB
NOVALGIN - NU TAB NA SANOFI-CHANN 10 TAB
PROCTOSEDYL - BD CREAM NA SANOFI-CHANN 20 GM
SEACOD - 110 CAP (2501) NA SANOFI-CHANN 110 CAP
SEACOD OIL 60 ML +.F. NA SANOFI-CHANN 60 ML
SOFRAMYCIN CREAM NA SANOFI-CHANN 100 GM
COMBIFLAM ICYHOT GEL NA SANOFI-CON 15 GM
COMBIFLAM ICYHOT GEL (30GM) NA SANOFI-CON 30 GM
COMBIFLAM ICYHOT SPRAY NA SANOFI-CON 35GM
COMBIFLAM ICYHOT SPRAY (55GM) NA SANOFI-CON 55GM
FOLGEL PLUS NA NA 15CAP
MULTIVITE - CD SOFTGEL CAP .F. NA SANOFI-CON 15 CAP
PRIMACAL - AT CAP NA NA 10CAP
SELACE FORTE NA NA 15CAP
TRIOMEGA CAP NA NA 15CAP
VINLEP 450MG TAB NA SANOFI-CON 10 TAB
ENLARGE FORTE SACHET NA NA 10GMS
ALLEGRA 120MG NA SANOFI-MASST 10 TAB
ALLEGRA 180MG NA SANOFI-MASST 10 TAB
ALLEGRA DUO NASAL SPRAY NA SANOFI-MASST 70 MD
ALLEGRA M TAB NA SANOFI-MASST 10 TAB
ALLEGRA NASAL SPRAY(120MD)H NA SANOFI-MASST 120MD
ALLEGRA SYP NA SANOFI-MASST 100 ML
DEPURA KIDS NANO DROP.F. NA SANOFI-MASST 15 ML
ENTEROGERMINA CAP+ NA SANOFI-MASST 4 CAP
ENTEROGERMINA SUSP NA NA 5 ML
ALLSTAR REUSABLE INSULIN PEN NA SANOFI-PHARM 1 UNIT
AMARYL 1 MG (30 TAB) NA SANOFI-PHARM 30 TAB
AMARYL 2 MG (30 TAB) NA SANOFI-PHARM 30 TAB
AMARYL 3 MG TAB (30TAB) NA SANOFI-PHARM 30 TAB
AMARYL M FORTE 1MG (15TAB) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
AMARYL M FORTE 2MG TAB NA SANOFI-PHARM 15 TAB
AMARYL M1 (20 TAB) NA SANOFI-PHARM 20TAB
AMARYL M2 TAB NA SANOFI-PHARM 20 TAB
AMARYL MP 2 TAB NA SANOFI-PHARM 20 TAB
AMARYL MV 1 MG (15 TAB) (52095) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
AMARYL MV 2 (15 TAB) (52096) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
APIDRA CATRIDGE . NA SANOFI-PHARM 5X3ML
APIDRA U100 SOLOSTAR . NA SANOFI-PHARM 3 ML
APIDRA-10ML VIAL . NA SANOFI-PHARM 10 ML
CARDACE 1.25MG TAB NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE 10MG (15 TAB) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE 2.5 TAB NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE 5MG TAB NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE AM 2.5/5 TAB NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE AM 5/5 TAB NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE H 2.5MG NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE H 10MG TAB NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE H 2.5MG (N.72691) NA SANOFI-PHARM 10 TAB
CARDACE H 5MG NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CARDACE METO 2.5/25 NA SANOFI-PHARM 10 TAB
CARDACE METO 5/50 NA SANOFI-PHARM 10 TAB
CARDACE PROTECT 2.5/10MG NA SANOFI-PHARM 10 TAB
CARDACE PROTECT 5/10MG NA SANOFI-PHARM 10 TAB
CARDACE-AM-10/5 (N.74948) NA SANOFI-PHARM 10 TAB
CETAPIN P 15MG (15TAB) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CETAPIN V 0.2 MG (15 TAB) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CETAPIN V 0.3 MG (23184) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CETAPIN XR 1000 MG NA SANOFI-PHARM 15 TAB
CETAPIN XR 500 MG NA SANOFI-PHARM 20TAB
CLEXANE 20 MG INJ NA SANOFI-PHARM 2X0.2ML
CLEXANE 40 MG INJ NA SANOFI-PHARM 2X0.4ML
CLEXANE 60 MG INJ NA SANOFI-PHARM 2X0.6ML
CLEXANE 80 MG INJ NA SANOFI-PHARM 2X0.8ML
FREEFLEX FORTE NEW TAB (F) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
FRISIUM 10 MG .NRX. NA SANOFI-PHARM 15 TAB
FRISIUM 20 MG .NRX.+ NA SANOFI-PHARM 10 TAB
FRISIUM 5MG TAB .NRX. (21055) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
FRISIUM JR 5MG TAB .NRX. NA SANOFI-PHARM 15 TAB
INSUMAN COMB 25 CARTRIDGE . NA SANOFI-PHARM 1X3ML
INSUMAN COMB 50 CARTRIDGE . NA SANOFI-PHARM 1X3ML
INSUMAN RAPID CARTRIDGE . NA SANOFI-PHARM 3 ML
LANTUS 10ML INJ . NA SANOFI-PHARM 1 VIAL
LANTUS CARTRIDGE . NA SANOFI-PHARM 1X3ML
LANTUS U100 SOLOSTAR . NA SANOFI-PHARM 3 ML
LASILACTONE 50MG NA SANOFI-PHARM 10 TAB
LASIX 10*4ML INJ NA SANOFI-PHARM 10X4ML
LASIX 40MG NA SANOFI-PHARM 15 TAB
LYXUMIA 10 MCG . NA SANOFI-PHARM 1PEN
LYXUMIA 20 MCG. NA SANOFI-PHARM 1PEN
M-NEM 1000MG INJ -H1 NA SANOFI-PHARM 1000 MG
PLAVIX 75MG NA NA 14 TAB
SEMI AMARYL 0.5 MG TAB + NA SANOFI-PHARM 30 TAB
SEMI AMARYL M TAB NA SANOFI-PHARM 10 TAB
TARGOCID 200MG INJ NA SANOFI-PHARM 200 MG
TARGOCID 400MG INJ NA SANOFI-PHARM 400MG
TELSITE - AMH TAB NA SANOFI-PHARM 10 TAB
TELSITE - H 40 MG TAB NA SANOFI-PHARM 10 TAB
TELSITE - H 80 MG TAB NA SANOFI-PHARM 10 TAB
TELSITE 20 MG (15 TAB) (22932) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
TELSITE 40 MG (15 TAB) (22933) NA SANOFI-PHARM 15 TAB
TELSITE 80MG TAB NA SANOFI-PHARM 15 TAB
TELSITE AM TAB NA SANOFI-PHARM 10 TAB
TOUJEO CARTRIDGE INJ. NA SANOFI-PHARM 3X1.5ML
TOUJEO SOLOSTAR 300U/ML . NA SANOFI-PHARM 1PEN
TOUSTAR PEN NA SANOFI-PHARM 1PEN
TRENTAL 400MG NA SANOFI-PHARM 15 TAB
AMARYL MP 1/500/15 MG TABLET 15 NA SANOFI-SYNTH 15 TAB
CORDARONE TAB NA NA 10 TAB
CORDARONE 150MG INJ- 6*3ML NA NA 6X3ML
CORDARONE X TAB NA SANOFI-SYNTH 10 TAB
DEPAKOTE 250MG NA NA 15 TAB
DEPAKOTE 500MG NA NA 15 TAB
DEPAKOTE XR 250 NA NA 15 TAB
DEPAKOTE XR 500 NA NA 15 TAB
SOLIAN 50MG NA NA 10 TAB
SOLIAN 100 MG NA NA 10 TAB
SOLIAN 200 MG NA NA 10 TAB
SOLIAN 400MG NA NA 10 TAB
STILNOCT 6.25 (15 TAB) (21710) .NRX. NA SANOFI-SYNTH 15 TAB
VALPARIN 200 SYRUP (200 ML) NA SANOFI-SYNTH 200 ML
VALPARIN 200MG ALKALET NA NA 10 TAB
VALPARIN 500MG ALKALET NA NA 10 TAB
VALPARIN CHRONO 200MG NA NA 10 TAB
VALPARIN CHRONO 300MG NA NA 10 TAB
VALPARIN CHRONO 500MG NA NA 10 TAB
VINLEP -150 NA NA 10 TAB
VINLEP -300 NA NA 10 TAB
VINLEP -600 NA NA 10 TAB
VINLEP SUSP. 100 ML NA SANOFI-SYNTH 100 ML
AMINOFIT FORTE SACHET NA NA 4.5GM
AMINOFIT TAB .F. NA SANOFI-WOMAN 15 SOFLET
BERRY CRAN .F. NA SANOFI-WOMAN 10 CAP
COQ CAP .F. NA SANOFI-WOMAN 10 CAP
COQ FORTE .F. NA SANOFI-WOMAN 10 CAP
COQ LC TAB .F. NA SANOFI-WOMAN 10 TAB
COQ-300 CAP .F. NA SANOFI-WOMAN 15 CAP
ECOD SOFTGEL (30`S) (2514) .F. NA SANOFI-WOMAN 30 SOFTGEL
MULTIVITE WOMAN .F. NA SANOFI-WOMAN 15 CAP
PRIMOSA BOOST SOFTGEL .F. NA SANOFI-WOMAN 10 CAP
PRIMOSA CAPS .F. NA SANOFI-WOMAN 15 CAP
PRIMOSA-1000 .F. NA SANOFI-WOMAN 15 CAP
CURAM DROP NA NA 1X10ML
DIBIGLIM MF 1 MG TAB NA NA 1X10
MONKEZIN KID NA NA 10 TAB
SACSECURE (AMNIOTIC F.D.K NA NA 1X2
SENSEPLUS - P TAB NA NA 1X10
TEMFIX D 325/50MG NA NA 10T
CRITINAM NA NA 1VIAL
CURAM DS SUSPENSION 457 M NA NA 1X30ML
ICUBAC 1 1GM. NA NA 1 VIAL.
ICUBAC 1 500MG. NA NA 1 VIAL.
ICUBAC 1GM NA NA 1VIAL
ICUBAC 500GM NA NA 1VIAL
KIPINEX FORTE 1.5GM NA NA 1 VIAL.
4 - D TAB NA NA 1X4
4 -D PLUS TAB NA NA 1X4
BRIGETA VIT D3 GRANULES NA NA 1 GM
CLAXOTAC 500 MG NA NA 1X4
COFVECTOR LS SYRUP NA NA 60 ML
COFVECTOR SYRUP NA NA 1X100ML
COMBIRICH TAB NA NA 1X14
CURAM 625 MG TAB NA NA 1X10
CURAM DT 228.5 MG TAB NA NA 1X10
CURAM INJ NA NA NA
EVALON FORTE 2MG NA NA 1X30 S
FRIMIXON NA NA 1X10
LAZANOL 250 MG NA NA 1X5
LAZANOL 500 MG NA NA 1X5
LAZANOL 750 MG NA NA 1X5
LODIRIC 100 MG TAB NA NA 1X10
LODIRIC SR 250 MG CAPS NA NA 1X10
MATUROVA 100 MG NA NA 5 T
MATUROVA 50 MG NA NA 1X5 TAB
METOXIM 200 MG TAB NA NA 1X4
METOXIM 50 MG/5ML POS NA NA 1X30ML
METOXIM DT 100 MG NA NA 1X10
METOXIM DT 50 MG NA NA 1X10
MICROPROGESTA 100 MG NA NA 1X10
MONKEZIN 60ML NA NA 60 ML
MONKEZIN TAB NA NA 1X10
PREGACHIEVE FSH 75 IU NA NA 1 UNIT
PREGACHIEVE HCG 5000 IU NA NA 1 UNIT
PREGACHIEVE HMG 75 IU NA NA 1 UNIT
PZA-CIBA 1000MG NA NA 1X10
PZA-CIBA 500 NA NA 1X10
PZA-CIBA 750 NA NA 1X15
PZA-CIBA SUSPENSION NA NA 1X100ML
RIMACTAZID + E TAB NA NA 1X2
RIMACTAZID 450/300 MG TAB NA NA 1X10
RIMACTAZID DISPED NA NA 1X10
RIMACTAZID PLUS NA NA 1X10 TAB
RIMSTAR 4 FDC NA NA 1X15
ROZIRICH PLUS SYRUP NA NA 1X150ML
ROZIRICH PLUS TAB NA NA 1X10
SECEF 200 MG TAB NA NA 1X10
SECEF 400 MG TAB NA NA 1X10
SECEF DT 100 MG NA NA 1X10
SECEF O 200/200 MG NA NA 10T
SECEF SUSPENSION 100/5ML NA NA 1X30ML
SECEF SUSPENSION 50MG/5ML NA NA 30 ML
THYROSURZ 50MG TAB NA NA 1X10
URCLAR OD 500 MG TAB NA NA 1X5
GRO ACTIVE CHOCO .F. NA WIN MEDI 400 GM
GRO ACTIVE MANGO .F. NA WIN MEDI 400 GM
GRO ACTIVE VANILLA .F. NA WIN MEDI 400 GM
GROVIVA CHOCOLATE 400 GM .F. NA WIN MEDI 400GM
GROVIVA CHOCOLATE 200 GM .F. NA WIN MEDI 200 GM
GROVIVA CHOCOLATE 750 GM .F. NA WIN MEDI 750GM
GROVIVA MANGO .F. NA WIN MEDI 400 GM
GROVIVA STRAWBERRY .F. NA WIN MEDI 400 GM
GROVIVA VANILLA 200 GM .F. NA WIN MEDI 200 GM
GROVIVA VANILLA 400 GM .F. NA WIN MEDI 400GM
GROVIVA VANILLA 750 GM .F. NA WIN MEDI 750GM
MAXVIDA CHOCOLATE 500 GM .F. NA WIN MEDI 500 GM
MAXVIDA ADVANCE VANILLA .F. NA WIN MEDI 400GM
MAXVIDA CHOCOLATE 200 GM .F. NA WIN MEDI 200 GM
MAXVIDA CHOCOLATE 400 GM .F. NA WIN MEDI 400GM
MAXVIDA HPHF ORANGE .F. NA WIN MEDI 200 GM
MAXVIDA MANGO .F. NA WIN MEDI 400 GM
MAXVIDA VANILLA 200 GM .F. NA WIN MEDI 200 GM
MAXVIDA VANILLA 400 GM .F. NA WIN MEDI 400GM
VIDASLIM COFFEE 400 GM .F. NA WIN MEDI 400 GM
VIDAVANCE CHOCOLATE .F. NA WIN MEDI 400GM
VIDAVANCE MANGO .F. NA WIN MEDI 200 GM
VIDAVANCE VANILLA 400 GM .F. NA WIN MEDI 400GM
VIDAVANCE VANILLA 500 GM .F. NA WIN MEDI 500 GM
VIDAVANCE VANNILA 200 GM .F. NA WIN MEDI 200 GM
VIVAMOM CHOCOLATE .F. NA WIN MEDI 200 GM
VIVAMOM KESAR BADAM .F. NA WIN MEDI 200 GM
VIVAMOM VANILLA .F. NA WIN MEDI 400 GM
BETADINE FIRST AID SOL (4%) NA WIN MEDICARE 50 ML
BETADINE GARGLE 2% (MINT) NA WIN MEDICARE 50 ML
BETADINE GARGLE 2% .MINT. NA WIN MEDICARE 100 ML
BETADINE OINT 5% (25GM) NA WIN MEDICARE 25 GM
BETADINE OINT. 10% (20GM) NA WIN MEDICARE 20 GM
BETADINE OINT..JAR. NA WIN MEDICARE 250GM
BETADINE OINT.125GM NA WIN MEDICARE 125GM
BETADINE SOLN 5% NA WIN MEDICARE 200 ML
BETADINE SOLN. NA WIN MEDICARE 500 ML
BETADINE SOLN.10% NA WIN MEDICARE 500 ML
BETADINE SOLU..1000ML. ? NA WIN MEDICARE 1000ML
BETADINE SPR.POWDER. NA WIN MEDICARE 10 GM
BETADINE SURG.SCRUB. NA WIN MEDICARE 500 ML
BETADINE VAG.PESS. NA WIN MEDICARE 10 TAB
CARNITOR 500 MG TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
CARNITOR PLUS TAB NA WIN MEDICARE 10TAB
CONTRACTUBEX GEL 20GM NA WIN MEDICARE 20 GM
DICLOMOL SP TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
DICLOMOL TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
EVAFOS GRANULES NA WIN MEDICARE 8 GM
GONABLOK 100MG ? NA WIN MEDICARE 10 CAP
GONABLOK 200MG NA WIN MEDICARE 10 CAP
GONABLOK 50MG ? NA WIN MEDICARE 10 CAP
GUTWIN - 400 TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
GUTWIN 200 TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
HEPA MERZ OA SYP NA WIN MEDICARE 100 ML
HEPA-MERZ GRANULES. NA WIN MEDICARE 1X5GM
HEPA-MERZ INFUSION. NA WIN MEDICARE 5X10ML
HEPA-MERZ TAB. NA WIN MEDICARE 10 TAB
MOVICOL 13.81 G SACHET NA WIN MEDICARE 13.81GM
MOVICOL LIQUID (ORANGE FLAVOUR) NA WIN MEDICARE 200 ML
MOVICOL PAEDIATRIC 6.85GM SACHET NA WIN MEDICARE 1X3 UNIT
MYOSPAS D NA WIN MEDICARE 10 TAB
MYOSPAS ET 4 TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
MYOSPAS F TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
MYOSPAS TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
MYOSPAS TH 4 CAP NA WIN MEDICARE 10 CAP
MYOSPAZ FORTE TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
NUSOWIN POWDER .F. NA WIN MEDICARE 200 GM
UDIHEP FORTE NA WIN MEDICARE 10 TAB
UDIHEP TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
URGENDOL-P TAB -H1.NRX. NA WIN MEDICARE 10 TAB
VIVOMOM KESAR BADAM 200GM NA WIN MEDICARE 200 GM
VIVOMOM KESAR BADAM 400GM NA WIN MEDICARE 400 GM
WINACE TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
WINACE TH 4 TAB NA WIN MEDICARE 10 TAB
BETA NATURAL FRESH & ACTIVE WASH (GREEN) NA WINMEDI-OTC 100 ML
BETA NATURAL GENTLE PRO FOAM (PURPLE) NA WINMEDI-OTC 100 ML
BETA NATURAL GENTLE PRO WASH (PURPLE) NA WINMEDI-OTC 100 ML
BETA NATURAL MOIST CALENDUL WASH (PINK) NA WINMEDI-OTC 100 ML
BETA NATURAL ODOUR CONTROL WASH (BLUE) NA WINMEDI-OTC 100 ML
BETASEPTIC ANTISEPTIC HANDGEL NA WINMEDI-OTC 60 ML
BETASEPTIC ANTISEPTIC LIQUID NA WINMEDI-OTC 100ML
BETASEPTIC HAND SANITIZER NA WINMEDI-OTC 500 ML
BETASEPTIC HAND SPLASH NA WINMEDI-OTC 200 ML
BETASEPTIC PERFUMED SPRAY SANITIZER NA WINMEDI-OTC 150 ML
JUNGLE FORMULA HEAD LICE SHAMPOO NA WINMEDI-OTC 25ML
MEDERMA STRETCH CREAM NA WINMEDI-OTC 50 GM
MEDERMA ADVANCED PLUS SCAR GEL NA WINMEDI-OTC 5GM
MEDERMA GEL .10GM. NA WIN MEDICARE (DIV -OTC) 10 GM
MEDERMA GEL. 20GM NA WIN MEDICARE (DIV -OTC) 20 GM
MEDERMA PM INTENSIVE CREAM NA WINMEDI-OTC 30 GM
MEDERMA SPF + 30 CREAM NA WINMEDI-OTC 20 GM
PHYSIOMER HYPER SEA WATER NA WIN MEDICARE (ORAL CARE) 135ML
PHYSIOMER ISOT. BABY MIST NA WIN MEDICARE (ORAL CARE) 115 ML
PHYSIOMER SPRAY NA WIN MEDICARE (ORAL CARE) 135ML
WINSCRUB HAND SANITIZER NA WINMEDI-OTC 500 ML
GLARITUS 100IU CATRIDGE. NA WOCKHAR DIAB 3X3 ML
GLARITUS 100IU DISPOPEN-2 . NA WOCKHAR DIAB 3 ML
GLARITUS 100IU/10ML VAIL . NA WOCKHAR DIAB 10 ML
O VILDALOG 100MG TAB NA WOCKHAR DIAB 10 TAB
O VILDALOG 50MG TAB NA WOCKHAR DIAB 10 TAB
VILDALOG M 1000 TAB NA WOCKHAR DIAB 15 TAB
VILDALOG M 500 TAB NA WOCKHAR DIAB 15 TAB
VILDALOG M 850 TAB NA WOCKHAR DIAB 15 TAB
VILDALOG TAB NA WOCKHAR DIAB 15 TAB
WOSULIN -R DISPO.PEN. NA WOCKHAR DIAB 3 ML
WOSULIN 30/70 100IU CART.. (TRANGULAR PACK) NA WOCKHAR DIAB 3X3 ML
WOSULIN 30/70 DISPO.PEN. NA WOCKHAR DIAB 3 ML
WOSULIN 50/50 CARTRIDGE (TRIANGER PAC) . NA WOCKHAR DIAB 3X3 ML
WOSULIN 50/50 DISPO.PEN. NA WOCKHAR DIAB 3 ML
WOSULIN R 100IU CART.. (TRANGULAR PACK) NA WOCKHAR DIAB 3X3 ML
O GLIMADAY- FORTE 1 TAB NA WOCKHARDT GA 14 TAB
CITAWOK 10MG TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
CITAWOK 20MG TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
CITAWOK FORTE TAB .NRX. NA WOCKHARDT M2 10 TAB
CITAWOK PLUS TAB .NRX. NA WOCKHARDT M2 10 TAB
DECDAN INJ NA WOCKHARDT M2 2 ML
DECDAN NEXT 6 MG NA WOCKHARDT M2 10 TAB
DECDAN TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
DILEX CHRONO 200 TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
DILEX CHRONO 300 TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
DILEX CHRONO 500 TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
DIWOK OD 250 TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
DIWOK OD 500 TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
ETOBRIX 120 CAP NA WOCKHARDT M2 10 CAP
ETOBRIX 60 CAP NA WOCKHARDT M2 10 CAP
ETOBRIX 90 CAP NA WOCKHARDT M2 10 CAP
FAVIWOK TAB NA WOCKHARDT M2 34 TAB
GABAWOK NT 100 TAB NA WOCKHARDT M2 15 TAB
GABAWOK NT 400 TAB NA WOCKHARDT M2 15 TAB
HAPID CAP NA WOCKHARDT M2 10 CAP
LIVATIRA 250 TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
LIVATIRA 500 TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
METHYCOBAL 500 MCG NA WOCKHARDT M2 15 TAB
METHYCOBAL D TAB NA WOCKHARDT M2 10 TAB
METHYCOBAL INJ NA WOCKHARDT M2 1 ML
PROXYFEN NANO GEL NA WOCKHARDT M2 30 GM
TRINEUROSOL HP INJ+ NA WOCKHARDT M2 5 ML
MERIMET CAP NA WOCKHARDT NE 10 CAP
STROLIFE TAB NA WOCKHARDT NE 10 TAB
GLIMADAY FORTE 1MG TAB+ NA WOCKHARDT SU 10 TAB
GLIMADAY FORTE 2MG TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
GLIMADAY FORTE-3 TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
GLIMADAY H.S.TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
INOGLA -M 500 MG TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
INOGLA 15 TAB NA WOCKHARDT SU 15 TAB
INOGLA-M 1000 MG TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
METADAY 500MG NA WOCKHARDT SU 10 TAB
METADAY 1000MG TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
MOPADAY 15MG TAB @*+ NA WOCKHARDT SU 15 TAB
MOPADAY FORTE@* NA WOCKHARDT SU 10 TAB
O GLIMADAY 1 TAB NA WOCKHARDT SU 14 TAB
O GLIMADAY 2 TAB NA WOCKHARDT SU 14 TAB
SUGERCHECK ADVANCE BULK PACK NA WOCKHARDT SU 50STRIP
SUGERCHECK ADVANCE METER NA WOCKHARDT SU 1 UNIT
SUGERCHECK ADVANCE STRIPS NA WOCKHARDT SU 15 STRIP
TRIMETADAY V1 TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
TRIMETADAY V2 TAB+ NA WOCKHARDT SU 10 TAB
WOSULIN N INSULIN INJ 10ML. NA WOCKHARDT SU 10 ML
WOSULIN R INSULIN 10ML. NA WOCKHARDT SU 10 ML
WOSULIN - N INSULIN INJ . NA WOCKHARDT SU 5 ML
WOSULIN - R INSULIN. NA WOCKHARDT SU 5 ML
WOSULIN 30/70 40IU . NA WOCKHARDT SU 15 ML
WOSULIN 30/70 INSULIN INJ. NA WOCKHARDT SU 5 ML
WOSULIN 30/70 INSULIN(40IU) . NA WOCKHARDT SU 10 ML
WOSULIN 50/50 INSULIN INJ.. NA WOCKHARDT SU 15 ML
WOSULIN R 40 IU . NA WOCKHARDT SU 15 ML
ZINODAP 10 TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
ZINODAP 5 TAB NA WOCKHARDT SU 10 TAB
ALPHADOPA L TAB NA WOCKHARDT TA 10 TAB
AMTRIS 30 CREAM NA MYLAN-PHARMA 30 GM
AMTRIS 50 CREAM NA MYLAN-PHARMA 50 GM
DESOINT CREAM NA MYLAN-PHARMA 15 GM
ELIDEL CREAM NA NA NA
ETICHOLIC 10MG TAB NA MYLAN-PHARMA 10TAB
ETICHOLIC 5MG TAB NA MYLAN-PHARMA 10TAB
FAVTRIS 200 TAB NA MYLAN-PHARMA 10 TAB
LEUBINE CREAM NA MYLAN-PHARMA 30 GM
LEUBINE CREAM (10GM) NA MYLAN-PHARMA 10 GM
MPRILA 30 MG TAB NA MYLAN-PHARMA 10 TAB
MYLIMUS OINT NA MYLAN-PHARMA 20 GM
SUNTRIS 50GM SPF 40 NA MYLAN-PHARMA 50 GM
SUNTRIS 50GM SPF 50 NA MYLAN-PHARMA 50 GM
URSOBIAC 300MG TAB NA MYLAN-PHARMA 10 TAB
DESCON TAB .TF. NA MYLAN-WOMANC 21 TAB
MYESTRA - 2 TAB NA MYLAN-WOMANC 14 TAB
ERITEL AM TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ERITEL B 25 (15 TAB) NA ERIS LIF 15 TAB
ERITEL B 50 (15 TAB) NA ERIS LIF 15 TAB
ERITEL CH 40 TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ERITEL CH 40 TRIO TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ERITEL CH 6.25 TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ERITEL CH 80 TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ERITEL CH 80 TRIO NA ERIS LIF 15 TAB
MAGE 0.5 TAB NA ERIS LIF 10 TAB
MAGE 1 TAB NA ERIS LIF 10 TAB
MAGE 2 TAB NA ERIS LIF 10 TAB
MAGE V 0.2 TAB NA ERIS LIF 10 TAB
MAGE V 0.3 TAB NA ERIS LIF 10TAB
MAXUM NA ERIS LIF 10 TAB
MAXUM MEN TAB .F. NA ERIS LIF 10 TAB
MAXUM WOMEN TAB .F. NA ERIS LIF 10 TAB
OBICURE PLUS CAP .F. NA ERIS LIF 30 CAP
OBICURE POWDER 200GM .F) NA ERIS LIF 200 GM
OBICURE POWDER 30GM .F) NA ERIS LIF 30 GM
ORLEAN 120 NA ERIS LIF 10 CAP
ORLEAN 60 CAP NA ERIS LIF 10 CAP
PROTOTAL WHEY POWDER (CHOCO) .F. NA ERIS LIF 200 GM
PROTOTAL WHEY POWDER VANILLA (F) NA ERIS LIF 200 GM
PROTOTAL WHEY PROTEIN POW COMBO PACK 40GM NA ERIS LIF 1 BOX
PROTOTAL WHEY PROTIEN POW.(BELGIAN CHOCO.) NA ERIS LIF 40GM
REMYLIN D TAB NA ERIS LIF 10 TAB
REMYLIN DX TAB NA ERIS LIF 10 TAB
REMYLIN TAB NA ERIS LIF 10 TAB
SIMETRI TEA 1GM (POST MEAL BREW) NA ERIS LIF 30X1GM
ZOMELIS 50MG TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ZOMELIS MET 50/1000 TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ZOMELIS MET 50/500 TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ZOMELIS MET 50/850 TAB NA ERIS LIF 15 TAB
ZOMELIS SG TAB NA ERIS LIF 10 TAB
ZOMELIS SR 100 TAB NA ERIS LIF 10 TAB
ATORSAVE 20 15 TAB (10788) NA ERIS LIFE 15 TAB
ATORSAVE 40 (15 TAB) (10789) NA ERIS LIFE 15 TAB
ATORSAVE CV 10 CAP NA ERIS LIFE 10 CAP
ATORSAVE CV 20 CAP NA ERIS LIFE 10 CAP
ATORSAVE D 10 15 TAB ( 15561 ) NA ERIS LIFE 15 TAB
ATORSAVE D 20 (15 TAB) (15562) NA ERIS LIFE 15 TAB
ATORSAVE D 40 (15 TAB) (15563) NA ERIS LIFE 15 TAB
ATORSAVE GOLD 10 CAP (H) NA ERIS LIFE 10 CAP
ATORSAVE GOLD 20 CAP (H) NA ERIS LIFE 10 CAP
ATORSAVE-10 MG (15 TAB) (10787) NA ERIS LIFE 15 TAB
ATORSAVE-80 MG (15 TAB) (12318) NA ERIS LIFE 15 TAB
ATORSAVE-EZ 10 TAB NA ERIS LIFE 10 TAB
ATORSAVE-F TAB NA ERIS LIFE 10 TAB
BROXUM LS SYRUP (17695) NA ERIS LIFE 100 ML
D500CAL TAB NA ERIS LIFE 10 TAB
ERITEL 80 AM TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE 1 MG (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE 2 MG (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE 4MG TAB(15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M 0.5 TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M1 750 NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M1 FORTE (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M1 TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M2 750 NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M2 FORTE (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M2 TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M3 750 NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M3 850 TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M3 FORTE (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M3 TAB (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE M4 FORTE (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE MV 1 (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE MV 1 F TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE MV 1.3 F TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE MV 1.3 TAB NA ERIS LIFE 10 TAB
GLIMISAVE MV 2 FORTE (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE MV 2 TAB (15 TAB) NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE MV 2.2 F TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE MV 2.3 TAB NA ERIS LIFE 10 TAB
GLIMISAVE MV 3.3 F TAB NA ERIS LIFE 15 TAB
GLIMISAVE MV 3.3 TAB NA ERIS LIFE 10 TAB
LORSAVE-25 15 TAB (10794) NA ERIS LIFE 15 TAB
RAMISAVE - 5 (10 CAP) (10798) NA ERIS LIFE 10 CAP
RAMISAVE 2.5 CAP (10797) NA ERIS LIFE 10 CAP
RAMISAVE H 5 CAP (10878) NA ERIS LIFE 10 CAP
RAMISAVE-10 CAP (10879) NA ERIS LIFE 10 CAP
SUPERCLOP-75 NA ERIS LIFE 10 TAB
TRIGLIMISAVE-1@ * NA ERIS LIFE 10 TAB
TRIGLIMISAVE-2@ * NA ERIS LIFE 10 TAB
ULPRIDE 25 MG TAB (14718) NA ERIS LIFE 10 TAB
ZAYO 100 TAB NA ERIS LIFE 30 TAB
ZAYO 200 TAB NA ERIS LIFE 10 TAB
ZAYO 50 TAB NA ERIS LIFE 10 TAB
FOCII M KIT NA ERIS-A.R.T 1 KIT
NOXOPAR 40 MG INJ NA ERIS-A.R.T 1 UNIT
NOXOPAR 60 MG INJ NA ERIS-A.R.T 1 UNIT
CREVAST A 10 CAP NA ERIS-ADURA 10 CAP
CREVAST A 10/150 CAP NA ERIS-ADURA 10 CAP
CREVAST A 20 CAP NA ERIS-ADURA 10 CAP
CREVAST A 20/150 CAP NA ERIS-ADURA 10 CAP
CREVAST CV 10 CAP NA ERIS-ADURA 10 CAP
CREVAST CV 20 CAP NA ERIS-ADURA 10 CAP
CREVAST GOLD 10 CAP NA ERIS-ADURA 10 CAP
CREVAST GOLD 20 CAP NA ERIS-ADURA 10 CAP
CREVAST-10 NA ERIS-ADURA 10 TAB
CREVAST-20 NA ERIS-ADURA 10 TAB
CREVAST-40 NA ERIS-ADURA 10 TAB
CREVAST-5 NA ERIS-ADURA 10 TAB
CREVAST-F-10 NA ERIS-ADURA 10 TAB
CREVAST-F-5 NA ERIS-ADURA 10 TAB
DEEP SENZ (50 GM) . NA ERIS-ADURA 50 GM
GLITARIS 7.5 MG TAB @ NA ERIS-ADURA 10 TAB
GLITARIS-15 TAB @ * NA ERIS-ADURA 10 TAB
GLITARIS-30 TAB @* NA ERIS-ADURA 10 TAB
GLITARIS-M 15 TAB @ * NA ERIS-ADURA 10 TAB
INZIT 4 TAB + NA ERIS-ADURA 10 TAB
INZIT 8 TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
METAFORT -G 851 NA ERIS-ADURA 10 TAB
METAFORT -G 852 NA ERIS-ADURA 10 TAB
METAFORT -G 853 NA ERIS-ADURA 10 TAB
METAFORT 1000 (15 TAB) (14056) NA ERIS-ADURA 15 TAB
METAFORT 500 (15 TAB) (14055) NA ERIS-ADURA 15 TAB
METAFORT-G-1 CP TAB NA ERIS-ADURA 30 TAB
METAFORT-G-2 CP TAB NA ERIS-ADURA 30 TAB
MYODA 10 TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
MYODA 5 TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
NEW GTN - 2.6 TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
NEW GTN - 6.4 TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN 20A NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN - TRIO TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN -20 NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN -20 H NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN -40 NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN 10 NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN 20 - CH NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN 20AH NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN 40 - CH NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN 40 H NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN TRIO 40 TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN-20 - LN TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
OLMIN-40 - LN TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
PROTOL 25 - TL TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
PROTOL 50 - TL TAB NA ERIS-ADURA 10 TAB
PROTOL XL-25 NA ERIS-ADURA 10 TAB
PROTOL XL-50 NA ERIS-ADURA 10 TAB
PROTOL-AM NA ERIS-ADURA 10 TAB
RIVALTO 10 TAB NA ERIS-ADURA 14 TAB
RIVALTO 15 TAB NA ERIS-ADURA 14 TAB
RIVALTO 2.5 TAB NA ERIS-ADURA 14 TAB
RIVALTO 20 TAB NA ERIS-ADURA 14 TAB
THYROFIT 100 TAB NA ERIS-ADURA 120 TAB
THYROFIT 125 (120 TAB) NA ERIS-ADURA 120TAB
THYROFIT 25 (120TAB) NA ERIS-ADURA 120 TAB
THYROFIT 50 (120TAB) NA ERIS-ADURA 120 TAB
THYROFIT 75 (120TAB) NA ERIS-ADURA 120 TAB
TICASAVE 60 TAB NA ERIS-ADURA 14 TAB
TICASAVE PLUS TAB NA ERIS-ADURA 14 TAB
ZAC D TAB NA ERIS-ADURA 15 TAB
ZAC DAY TAB . F. NA ERIS-ADURA 15 TAB
BAGA 100 CAP NA ERIS-ALTIZA 15 CAP
BAGA 300 CAP NA ERIS-ALTIZA 15 CAP
BAGA M CAP NA ERIS-ALTIZA 15 CAP
BAGA NT 100 TAB NA ERIS-ALTIZA 15 TAB
BAGA NT TAB NA ERIS-ALTIZA 15 TAB
CILENTRA PLUS LITE .NRX. NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
CITELEC 500 NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
EZEEPAM PLUS-10MG TAB .NRX. NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
EZEEPAM PLUS-5MG TAB .NRX. NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
EZEEPAM-10MG TAB NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
EZEEPAM-5MG TAB NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
GINKOCER NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
GINKOCER 120 TAB NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
GINKOCER FORTE TAB NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
GINKOCER PLUS TAB .F. NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
LEVROXA 1000 NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
LEVROXA 250 NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
LEVROXA 500 NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
LEVROXA 750 NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
LEVROXA ORAL SOL. NA ERIS-ALTIZA 100 ML
SOLZAM -10 .NRX. NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
SOLZAM -5 .NRX. NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
TAYO M TAB NA ERIS-ALTIZA 10 TAB
ZAC D NEURO TAB NA ERIS-ALTIZA 15 TAB
BRICET 10 TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
BRICET 100 TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
BRICET 25 TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
BRICET 50 TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
BRICET 75 TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
BRICET INJ. 5ML NA ERIS-ETERNA 5 ML
CERESTAR .F. NA ERIS-ETERNA 10 CAP
CILENTRA 10 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
CILENTRA 5 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
CILENTRA PLUS .NRX. NA ERIS-ETERNA 10 TAB
CILENTRA PLUS-5.NRX. NA ERIS-ETERNA 10 TAB
DESVAL ER 125 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
DESVAL ER 1GM NA ERIS-ETERNA 10 TAB
DESVAL ER 250 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
DESVAL ER 500 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
DESVAL ER 750 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
OLANEX 10 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
OLANEX 2.5 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
OLANEX 5 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
OLANEX 7.5? NA ERIS-ETERNA 10 TAB
OLANEX PLUS 10 TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
OLANEX PLUS 5 TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
REMYLIN AX TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SELZIC 150 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SELZIC 300 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SELZIC 450 MG TAB NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SELZIC 600 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SELZIC OD 150 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SELZIC OD 300 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SELZIC OD 600 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SELZIC OD 900 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SERLIFT 100MG NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SERLIFT 25MG NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SERLIFT 50MG NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SOBRIUM 10 -H1 .NRX. NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SOBRIUM 5 -H1 .NRX. NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SONAXA 50 CAP NA ERIS-ETERNA 15 CAP
SONAXA 75 CAP NA ERIS-ETERNA 15 CAP
SONAXA ME TAB NA ERIS-ETERNA 15 TAB
SONAXA NT 10 TAB NA ERIS-ETERNA 15 TAB
SONAXA NT 20 TAB NA ERIS-ETERNA 15 TAB
SONAXA TRIO TAB NA ERIS-ETERNA 15 TAB
SOREST 100 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SOREST 50 NA ERIS-ETERNA 10 TAB
SPECTRA 10 NA ERIS-ETERNA 10 CAP
SPECTRA 25 NA ERIS-ETERNA 10 CAP
SPECTRA 75 NA ERIS-ETERNA 10 CAP
VENLA XR 37.5 NA ERIS-ETERNA 10 CAP
VENLA XR 75 NA ERIS-ETERNA 10 CAP
VENLA-XR 150 CAP NA ERIS-ETERNA 10 CAP
ADVOG 0.2 NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
ADVOG 0.3 NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
ADVOG M 0.2+ NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
ADVOG M 0.3 + TAB NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
ARBAZEAL ES 40 TAB NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
ARBAZEAL ES 80 TAB NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
ERITEL LN 40 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
ERITEL 20 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
ERITEL 40 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
ERITEL 80 H TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
ERITEL 80 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
ERITEL H TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
ERITEL LN 80 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
ERITEL TRIO TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
GLIMISAVE M 1 850 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
GLIMISAVE M2 850 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
GLIMISAVE MAX 1 FORTE TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
GLIMISAVE MAX 1 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
GLIMISAVE MAX 2 FORTE TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
GLIMISAVE MAX 2 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
GLIMISAVE MAX 3 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
GLIMISAVE MAX FORTE 3 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
LN TRIO 10 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
LNBETA - 2.5 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
LNBETA - 5 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
LNBLOC 10 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
LNBLOC 20 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
LNBLOC 20 TAB (N.72657) NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
LNBLOC 5 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
LNMET 25 NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
LNMET 50 NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
MAXFORMIN 1000 NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
MAXFORMIN 750 TAB NA ERIS-INSPIRA 15 TAB
NEBIZOK 2.5MG TAB NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
NEBIZOK 5MG TAB NA ERIS-INSPIRA 10 TAB
RAMISAVE - CH 5 MG TAB NA ERIS-INSPIRA 10 CAP
REDRIM + CAP .F. NA ERIS-INSPIRA 10 CAP
BROXUM D NF SYRUP NA ERIS-MONTANA 100 ML
CALSHINE - P DROPS (30 ML)(18105) NA ERIS-MONTANA 30 ML
CALSHINE 60 K (7 TAB) (54578) NA ERIS-MONTANA 7 TAB
CALSHINE 60K SACHET NA ERIS-MONTANA 1 GM
CALSHINE D 15 TAB (16567 ) NA ERIS-MONTANA 15 TAB
CARPELA TAB NA ERIS-MONTANA 21 TAB
ERIDIOL TAB (H) NA ERIS-MONTANA 28 TAB
FERIS SUSP NA ERIS-MONTANA 150 ML
FOCII GR SACHET(10GM).F. NA ERIS-MONTANA 10X10GM
G 75 POWDER (17916) UTH .F. NA ERIS-MONTANA 81.5 GM
METITAL TAB NA ERIS-MONTANA 10 TAB
NUTRIRIGHT MOM VANILLA POW .F. NA ERIS-MONTANA 200 GM
NUTRIRIGHT MOM CHOCOLATE FLV. .F. NA ERIS-MONTANA 200 GM
NUTRIRIGHT MOM COOKIES .F. NA ERIS-MONTANA 200 GM
OTOGESIC EAR DROP NA ERIS-MONTANA 10 ML
POSITO SR 200 TAB NA ERIS-MONTANA 10 TAB
POSITO SR 300 TAB NA ERIS-MONTANA 10 TAB
POSITO TS 300 CAP NA ERIS-MONTANA 10 CAP
POSITO TS 400 CAP NA ERIS-MONTANA 10 CAP
RARICAP - M TAB + NA ERIS-MONTANA 30 TAB
RARICAP 100 TAB NA ERIS-MONTANA 10 TAB
RARICAP COMBI NA ERIS-MONTANA 30 TAB
RARICAP DROPS 30ML NA ERIS-MONTANA 30 ML
RARICAP FORTE NA ERIS-MONTANA 30 TAB
RARICAP TAB NA ERIS-MONTANA 40TAB
RARICAP*L SYP NA ERIS-MONTANA 150 ML
RARISET CAP.F. NA ERIS-MONTANA 10 CAP
RECONTREX TAB NA ERIS-MONTANA 10 TAB
ZAC D PLUS SYRUP .F. NA ERIS-MONTANA 200 ML
ZAC D WOMAN TAB NA ERIS-MONTANA 15 TAB
ZEEGUT - P SACHET NA ERIS-MONTANA 1 GM
ZEEGUT Z SACHET NA ERIS-MONTANA 1 GM
4K-PEG + NA ERIS-NIKKOS 138.15G
ALERFIX NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
ALERFIX M TAB (15 TAB) (14180) NA ERIS-NIKKOS 15 TAB
ALERFIX TOTAL (15540) NA ERIS-NIKKOS 15 TAB
AXUNIL NASAL SPRAY NA ERIS-NIKKOS 9GM
CNF ACTIV + TAB (H) NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
CNF TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
CO-ROSIFLEX ACE SACHET .F. NA ERIS-NIKKOS 7GM
COGNIX PLUS TAB NA ERIS-NIKKOS 15 TAB
COGNIX TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
D1000CAL TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
ETORVEL -120 MG TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
ETORVEL -60 MG TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
ETORVEL -MR TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
ETORVEL -P TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
ETORVEL 90 TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
HEPEXA 150 NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
HEPEXA 300 NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
KINEDOL EF TAB (H1).NRX. NA ERIS-NIKKOS 15 TAB
MAC RABONIK - DSR CAP NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
MAC RABONIK CAP NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
MAC RABONIK PLUS TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
MARZON DUO NA ERIS-NIKKOS 6 TAB
MARZON TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
MIENTA CAP NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
MIENTA PLUS CAP (F) NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
NOVIRUZ GARGLE NA ERIS-NIKKOS 150 ML
ORTHOSENZ OINT.. NA ERIS-NIKKOS 30 GM
RABONIK - 40 DSR CAP NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
RABONIK - 40 TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
RABONIK - DSR (15 CAP) NA ERIS-NIKKOS 15 CAP
RABONIK 20 (15 TAB) NA ERIS-NIKKOS 15 TAB
RABONIK 40 PLUS TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
RABONIK PLUS CAP NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
RENERVE - BT SOFTGEL CAP NA ERIS-NIKKOS 15 CAP
RENERVE - G CAP NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
RENERVE - P NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
RENERVE - P-SR TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
RENERVE 24 CAPS (54077) .F. NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
RENERVE CAP NA ERIS-NIKKOS 15 CAP
RENERVE INJ. NA NA UNIT
RENERVE PLUS BT SOFTGEL NA ERIS-NIKKOS 15 CAP
RENERVE PLUS CAP NA ERIS-NIKKOS 15 CAP
RENERVE PLUS INJ. NA NA UNIT
RENERVE-D TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
REPOSIT CAP NA ERIS-NIKKOS 10 CAP
REUNION TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
ROSIFLEX (60 CAP) .F. NA ERIS-NIKKOS 60 CAP
ROSIFLEX -C CAP .F. NA ERIS-NIKKOS 20CAP
ROSIFLEX AQUA MIX POWDER .F. NA ERIS-NIKKOS 5 GM
ROSIFLEX TRIO CAP .F. NA ERIS-NIKKOS 14 CAP
STUGIL (10 TAB) (2663) NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
STUGIL D TAB (6 TAB) NA ERIS-NIKKOS 6 TAB
SYBIL TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
TAYO 60K TAB NA ERIS-NIKKOS 8TAB
TAYO TAB (15 TAB) NA ERIS-NIKKOS 15 TAB
TOSANIB TAB NA ERIS-NIKKOS 10 TAB
TRUSANIZ HAND SANITIZER ( LEMON ) NA ERIS-NIKKOS 500 ML
TRUSANIZ LEMON GEL NA ERIS-NIKKOS 250ML
TRUSANIZ LEMON GEL WITH PUMP NA ERIS-NIKKOS 500 ML
TRUSANIZ LEMON SPRAY NA ERIS-NIKKOS 170G
VELGUT NA ERIS-NIKKOS 15 CAP
VELGUT D SACHET NA ERIS-NIKKOS 1 GM
AIM7 30 XR TAB NA ERIS-VICTUS 15 TAB
AIM7 60 XR TAB (H) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX M 30 XR (15 TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX M 40 (15 TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX 30 XR (15 TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX 40 (15 TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX 60 XR (15 TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX 80 (15 TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX M 60 XR (15 TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX M 80 (15TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX MV 40.2 TAB NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX MV 40.3 TAB NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX MV 80.2 (15 TAB) NA ERIS-VICTUS 15 TAB
CYBLEX MV 80.3 NA ERIS-VICTUS 15 TAB
GLUXIT 10 TAB NA ERIS-VICTUS 10 TAB
GLUXIT 5 TAB NA ERIS-VICTUS 10 TAB
GLUXIT M 10 FORTE TAB NA ERIS-VICTUS 10 TAB
GLUXIT M 10 TAB NA ERIS-VICTUS 10 TAB
GLUXIT M 5 FORTE TAB NA ERIS-VICTUS 10 TAB
GLUXIT M 5 TAB NA ERIS-VICTUS 10 TAB
REVLIN -75 NA ERIS-VICTUS 10 CAP
REVLIN -M NA ERIS-VICTUS 10 CAP
REVLIN M-SR-150 TAB NA ERIS-VICTUS 10 TAB
REVLIN M-SR-75 TAB NA ERIS-VICTUS 10 TAB
TAYO 7K TAB NA ERIS-VICTUS 15 TAB
TENDIA M FORTE TAB NA ERIS-VICTUS 15 TAB
TENDIA M TAB NA ERIS-VICTUS 15 TAB
TENDIA TAB NA ERIS-VICTUS 15 TAB
ECLAT SERUM NA NA 30GRMS
EPIGLOW FORTE TABLET NA NA 1X30
EPIGLOW TABLET NA NA 1X10
EPILIGHT 500 TABLET NA NA 1X30
EPILIGHT 750MG NA NA 1X30
EPILIGHT ADVANCE 1000MG NA NA 1X10
EPILIGHT CREAM NA NA 50GRM
EPILIGHT FORTE BOTTLE NA NA 1X30
EPILIGHT PLUS NA NA 1X30
EPILIGHT TABLET NA NA 1X10
ETERAGE NA NA 1X30
HAIR FIX ADVANCE NA NA 1X30
HAIR FIX TABLET NA NA 1X10
HAIRFIX OIL NA NA 200ML
HAIRFIX SERUM NA NA 100ML
OMEEX SOFTGEL NA NA 1X15
BION CAP. NA NA 10 S
BION SACHETS NA NA 1 GM
ELECTROBION POWDER-ORANGE NA NA 21GMS.
ELECTROBION PRO SACHETS. NA NA 10X1GM.
ELECTROBION SACH..ORANGE. NA NA 4.2GMS.
ELECTROBION SIP .APPLE. NA NA 200ML.
ELECTROBION SIP .LEMON. NA NA 200ML.
FLEXIJOINT CAPS. NA NA 10 S.
MAXEPA CAPS. NA NA 30 S
MET NEUROBION P CAPS. NA NA 10 S.
MET NEUROBION-OD CAPS. NA NA 10 S.
MET-NEUROBION CAPS. NA NA 10 S
MET-NEUROBION INJ. NA NA 1ML.
NASIVION PAED.DROP NA NA 10ML.
NASIVION ADULT CLASSIC NASAL S NA NA 10ML.
NASIVION ADVANCED ADULT NA NA 10 ML.
NASIVION ALLERGY 120MG TABS. NA NA 10 S.
NASIVION ALLERGY 180MG TABS. NA NA 10 S.
NASIVION CARE ADULT DROP. NA NA 10 ML.
NASIVION CARE BABY DROP NA NA 10ML.
NASIVION CARE CHILDPAD.DROPS NA NA 10ML.
NASIVION DROPS NA NA 10ML.
NASIVION MINI DROPS NA NA 10ML.
NASIVION MOIST ADULT SPRAY NA NA 10 ML.
NASIVION MOIST CHILD NA NA 10 ML.
NASIVION NO DRIP SPRAY NA NA 10 ML.
NASIVION TABS. NA NA 10 S
NASIVION-S SOLN. NA NA 10ML.
NEUROBION FORTE RF INJ. NA P&G-CONS 2 ML
NEUROBION PLUS TABS. NA NA 10 S
NEUROBION-FORTE TABS. NA NA 5X10 S
NEW EVION CREAM .20GMS.. NA NA 20GMS.
NEW EVION CREAM .BIG. NA NA 60GM.
OLMIGHTY-H 20MG TABS. NA NA 10 S.
POLYBION SF SYP NA NA 100 ML
SEVEN SEAS KIDS OIL NA NA 100 ML
SEVEN SEAS ORIGINAL CAPS..BIG. NA NA 500 S
SEVENSEAS ORIGINAL CAPS. NA NA 100 S.
AERWAY CAP NA NA 10 S
BID 125 TABS..VAPI CARE. NA NA 10 S.
BID 250 TABS..VAPI CARE. NA NA 4 S.
CADIVION FORTE CAPS. NA NA UNIT
CADIVION O3 CAPS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE G1 FORTE TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE G1 TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE G2 FORTE TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE G2 TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE XR 1000 TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE XR 500 TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE-1000MG.SR TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE-500 SR TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE-P 30 TABS. NA NA UNIT
CARBOPHAGE-P15 TABS. NA NA UNIT
CEFECTIVE 100 SYP. NA NA UNIT
CEFECTIVE 200MG.CAPS. NA NA UNIT
CEFECTIVE 50 SYP. NA NA UNIT
CEROFENE 100 TABS. NA NA UNIT
CEROFENE 25 TABS. NA NA UNIT
CEROFENE 50 TABS. NA NA UNIT
CLOBETAMIL CREAM NA NA UNIT
CONCOR 5MG.TABS. NA NA UNIT
CONCOR AM 2.5 TABS. NA NA UNIT
CONCOR AM 5 TABS. NA NA UNIT
CONCOR COR 1.25MG TABS. NA NA UNIT
CONCOR PLUS TABS. NA NA UNIT
CONCOR-10 TAB. NA NA UNIT
CONCOR-COR TABS.2.5MG. NA NA UNIT
COSOME TABS. NA NA UNIT
EVION OMEGA 200MG.CAPS. NA NA UNIT
EVION Q 100MG CAPS. NA NA UNIT
EXFLAM 50 TABS NA NA UNIT
FEMIBION CAPS. NA NA UNIT
HARPOON OZ TABS. NA NA UNIT
HEMOBION CAPTAB NA NA UNIT
HEMOBION TONIC NA NA UNIT
HEMOBION-Z CAPTABS NA NA UNIT
IMMUBRON TABS. NA NA UNIT
LIVOGEN-CZ TABS. NA NA UNIT
LODOZ 2.5MG.TABS. NA NA UNIT
LODOZ 5MG.TABS. NA NA UNIT
MOBIRIDE P TABS. NA NA UNIT
MOBIRIDE SR CAPS. NA NA UNIT
MOBIRIDE TABS. NA NA UNIT
NASICURE LIQUID NA NA UNIT
NEUROBION FORTE INJ. NA NA UNIT
NEUROBION PLUS INJ. NA NA UNIT
OLMIGHTY 20 TABS. NA NA UNIT
OLMIGHTY 40 TABS. NA NA UNIT
OLMIGHTY AM TABS. NA NA UNIT
OLMIGHTY H 40 TABS. NA NA UNIT
ORTINI TABS. NA NA UNIT
PEDIMUNE POWDER NA NA UNIT
POLYBION COMPLETE SYP. NA NA UNIT
POLYBION FORTE TABS. NA NA UNIT
POLYBION SYP. NA NA UNIT
POLYBION SYP..BIG. NA NA 400ML.
POLYBION SYP..MEDIUM. NA NA 250ML.
POLYBION TABS. NA NA UNIT
POLYBION TOTAL SYP. NA NA UNIT
POLYBION-L SYP. NA NA UNIT
POLYBION-L SYP..BIG. NA NA 250ML.
SEVEN SEAS ORIGINAL CAPS.(10S. NA NA UNIT
STARVOG 0.2 TABS. NA NA UNIT
STARVOG 0.3 TABS. NA NA UNIT
STARVOG M 0.2MG TABS. NA NA UNIT
STARVOG M 0.3MG TABS. NA NA UNIT
TINI-300 TABS. NA NA UNIT
TRAVA 10MG.TABS. NA NA UNIT
TRAVA-20 TABS. NA NA UNIT
TRAVA-EZ TABS. NA NA UNIT
TRIOLMIGHTY 20MG TABS. NA NA UNIT
TRIOLMIGHTY 40MG TABS. NA NA UNIT
VENT MATE SPACER NA NA UNIT
VENT PD SYP. NA NA UNIT
VENT SYP. NA NA UNIT
VENT-100 TABS. NA NA UNIT
VENT-BEC 200 CAPS. NA NA UNIT
VENT-BEC 400 CAPS. NA NA UNIT
VENT-BEC INHALER NA NA UNIT
VENT-ET 200 TABS. NA NA UNIT
VENT-FB 100 EASECAPS. NA NA UNIT
VENT-FB 100 INHALER NA NA UNIT
VENT-FB 200 EASECAPS. NA NA UNIT
VENT-FB 200 INHALER NA NA UNIT
VENT-FB 400 EASECAPS. NA NA UNIT
VENT-SF 100 EC CAPS. NA NA UNIT
VENT-SF 125 INHALER NA NA UNIT
VENT-SF 250 EC CAPS. NA NA UNIT
VENT-SF 250 INHALER NA NA UNIT
VENT-SF 50 INHALER NA NA UNIT
VENTAKOF EXPT. NA NA UNIT
ZOVIA 50MG TABS. NA NA UNIT
ZOVIA 75MG TABS. NA NA UNIT
CLOBETAMIL G CREAM(BIG) NA NA 20 GM.
CLOBETAMIL G CREAM(SMALL) NA NA 10 GM.
COSOME EXPT. NA NA 100ML.
COSOME LCD SYP(BIG) NA NA 100 ML.
COSOME LCD SYP.(SMALL) NA NA 60 ML.
COSOME SYP. NA NA 100ML.
EMFLAM PLUS TABS. NA NA 10 S
EMQUIN TABS. NA NA 10 S
EMQUINE SYP. NA NA 60ML.
EMQUINE-DS TABS. NA NA 5 S
EVION 200MG CAPS. NA NA 10 CAP.
EVION 400MG.CAPS. NA NA 10 S
EVION 600MG.CAPS. NA NA 10 S
EVION PAED.DROPS NA NA 15ML.
EXFLAM POWER GEL NA NA 30 GMS
HARPOON 200 TABS. NA NA 10 S
HARPOON-400MG.TABS. NA NA 10 S.
LIVOGEN HEMTONIC SYP. NA NA 250ML.
POLYBION CAP NA NA 15 S
POLYBION INJ. NA P&G-CONS 2 ML
POLYBION SF SYP (BIG) NA NA 400ML.
POLYBION SF SYP.(MEDIUM) NA NA 250ML.
POLYBION-LC SYP..100ML.. NA NA 100ML.
POLYBION-LC SYP..250ML.. NA NA 250ML.
QUITORIA 40MG TABS. NA NA 6 S.
QUITORIA 80MG TABS. NA NA 6 S.
ARGIGEST SACHET NA NA 6 GMS.
BETAMIL CREAM NA NA 20 GM.
BETAMIL-GM CREAM NA NA 20GMS.
BETAMIL-M CREAM NA NA 20 GM.
BETAMIL-N CREAM NA NA 20GM.
CANDISTAT CAPS. NA NA 4 S
COSOME A SYP. NA NA 100ML.
DEPICOR 10MG.CAPS. NA NA UNIT
DEPICOR 5MG.CAPS. NA NA UNIT
DEPICOR SR 10MG.TABS. NA NA UNIT
DEPICOR SR 20MG.TABS. NA NA UNIT
DVION DROPS NA P&G -MCH 15 ML
DVION PEARL 60K CAPS. NA NA 4 S.
DVION PEARL CAP. NA NA 10 CAP.
DVION SACHET. NA NA 10X1GM.
ECOBION CAPS. NA NA 10 S.
ECOBION SACHETS. NA NA 1 GM.
EMADINE 5MG.TABS. NA NA UNIT
EMADINE-AT TABS. NA NA UNIT
ENCEPHABOL 100MG.TABS. NA NA 10 S
ENCEPHABOL 200MG.TABS. NA NA 10 S
ENCEPHABOL SUSP. NA NA 100ML.
ESOFENCE 20MG CAPS. NA NA 10 CAP.
ESOFENCE 40MG CAPS. NA NA 10 CAP.
EVION FORTE CAPS. NA NA 10 S.
EVION LC TABS. NA NA 10 S.
GOUTCHEK 40MG TABS. NA NA 10 S.
GOUTCHEK 80MG TABS. NA NA 10 S.
ISOCAR 20MG.TABS. NA NA UNIT
LIVOGEN CAPTABS. NA NA 15 S.
LIVOGEN INJ. NA NA 5X5ML.
LIVOGEN XT TABS. NA NA 10 S.
LIVOGEN-Z CAPTABS. NA NA 15 S.
OSTONATE TABS. NA NA 15 S
OSTOPOLYBION D SYP. NA NA 200 ML.
POLYBION CZS TABS. NA NA 2X15 S.
PRENONE 100 TABS. NA NA UNIT
PRENONE 200 TABS. NA NA UNIT
PRENONE SOFT 200MG CAPS. NA NA UNIT
TOLFLEX 450 SR TABS. NA NA 6 S.
TOLFLEX TABS. NA NA 10 S.
UTHYROX 100 TABS. NA NA UNIT
UTHYROX 25 TABS. NA NA UNIT
UTHYROX 50 TABS. NA NA UNIT
UTHYROX 75 TABS. NA NA UNIT
AERWAY CAPS NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10CAP
ELECTROBION APPLE SIP NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 200ML
ELECTROBION ORANGE 21G NA P&G-CONS 1SACHET
EVION CREAM (NEW) NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 60GMS
EVION CREAM 20GM NA P&G-CONS 20 GM
MAXEPA CAP NA P&G-CONS 30 CAP
MET-NEUROBION - OD CAP NA P&G-CONS 10 CAP
MET-NEUROBION - P CAP NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10CAP
MET-NEUROBION CAP NA P&G-CONS 10 CAP
NASIVION - S 10ML NA P&G -MCH 10 ML
NASIVION (CLASSIC ADULT) N.SPRAY NA P&G-CONS 10 ML
NASIVION 0.01% (MINI) 10ML NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10ML
NASIVION 0.025%(PAEDIATRIC) 10ML NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10ML
NASIVION 0.05% (ADULT) 10ML NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10ML
NASIVION ALLERGY 120 MG TAB NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10TAB
NASIVION MOIST NASAL SPRAY ADULT 10ML NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10ML
NASIVION TAB NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10TAB
NEUROBION FORTE TAB NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 10TAB
NEUROBION PLUS TAB NA P&G-CONS 10 TAB
SEVEN SEAS KIDS CLO NA MERCK LTD.(DIV.OTC) 100ML
SEVEN SEAS ORIGINAL 100 CAP NA P&G-CONS 100CAP
SEVEN SEAS ORIGINAL 500 CAP NA P&G-CONS 500CAP
ACOGUT 300 ER TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
ACOGUT TAB NA LUPIN-ASCEND 15 TAB
CIZASPA SR CAP NA LUPIN-ASCEND 10 CAP
CIZASPA X TAB (H1) .NRX. NA LUPIN-ASCEND 15 TAB
COLVISE CAP .F. NA LUPIN-ASCEND 10 CAP
DABXIGA 110 CAP NA LUPIN-ASCEND 10 CAP
ETOFREE 400MG TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
ETOFREE 600 ER TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
EUBIOZ CAP(10 CAPS) NA LUPIN-ASCEND 10 CAP
EUBIOZ SACHET POWDER.F. NA LUPIN-ASCEND 10SACHETS
FURIC 40 MG 15 TAB NA LUPIN-ASCEND 15 TAB
FURIC 80 TAB NA LUPIN-ASCEND 15 TAB
HYALGAN INJ. NA LUPIN-ASCEND 2 ML
LACTIGOL GRANULES NA LUPIN-ASCEND 180 GM
LNZ 600 TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
LNZ IV 600 NA LUPIN-ASCEND 300ML
LUPASE 10000 TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
LUPASE 25000 TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
MAGNOVA 1 GM INJ (H1) NA LUPIN-ASCEND 1 VIAL
MIOFREE 4MG CAP NA LUPIN-ASCEND 10 CAP
MIOFREE 8MG CAP NA LUPIN-ASCEND 10 CAP
MIOFREE A-4MG TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
MIOFREE A-8MG TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
NIZONIDE 500 MG NA LUPIN-ASCEND 6 TAB
NIZONIDE D.T. (200 MG) NA LUPIN-ASCEND 6 TAB
OBENOW 10 TAB NA LUPIN-ASCEND 10TAB
OBENOW 5 TAB NA LUPIN-ASCEND 10TAB
PEGALUP 100ML SYP NA LUPIN-ASCEND 100 ML
PEGALUP 200ML NA LUPIN-ASCEND 200 ML
PYLOFLUSH CAP NA LUPIN-ASCEND 10 CAP
RCIFAX 400 TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
RCIFAX 550 TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
RCIFAX TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
RCLONAC TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
RECLAIM AG CAP .F. NA LUPIN-ASCEND 10 CAP
RESNER TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
ULYSES SR 450MG TAB NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
ULYSES TAB 150MG NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
ULYSES TAB 300MG NA LUPIN-ASCEND 10 TAB
AUTOGATI 0.5% EYE DROPS NA LUPIN-BLUE 2.5 ML
B2 DOC EYE DROP NA LUPIN-BLUE 5 ML
BEIPOS EYE DROP NA LUPIN-BLUE 5 ML
BRINZODOC EYE DROP NA LUPIN-BLUE 5 ML
BRITIBLU BF EYE DROPS NA LUPIN-BLUE 5 ML
HARTY D LIGHT CAP .F. NA LUPIN-BLUE 10 CAP
HYDROEYES 0.5% DROP NA LUPIN-BLUE 3 ML
HYDROEYES HS 0.1 % EYE DROP NA LUPIN-BLUE 3 ML
LACRIMOS 0.5% EYE DROP NA LUPIN-BLUE 10 ML
LACRIMOS 1% NA LUPIN-BLUE 10 ML
LACRIMOS G EYE DROP NA LUPIN-BLUE 10 ML
LACRIMOS GX EYE DROP NA LUPIN-BLUE 10 ML
LUPI-HA EYE DROP NA LUPIN-BLUE 10 ML
LUPITROS TZ EYE DROP NA LUPIN-BLUE 3 ML
LUPITROS Z DROP NA LUPIN-BLUE 3 ML
LUZIRED TAB NA LUPIN-BLUE 10 TAB
MOXIBLU 0.5% EYE DROP -H1 NA LUPIN-BLUE 5 ML
MOXIBLU DX EYE DROP NA LUPIN-BLUE 5 ML
MOXIBLU LX EYE DROP (H1) NA LUPIN-BLUE 5 ML
MOXIBLU-D 0.5% EYE DROP (H1) NA LUPIN-BLUE 10 ML
MXG EYE DROP (H1) NA LUPIN-BLUE 3 ML
NEPABLU BF EYE DROP NA LUPIN-BLUE 5 ML
OLOBLU 0.1% EYE DROP NA LUPIN-BLUE 5 ML
SENSI EYES PLUS EYE DROP NA LUPIN-BLUE 10 ML
TRIAMSTED INJ. NA LUPIN-BLUE 1 ML
VERIFICA M 50/850 MG TAB NA LUPIN-BLUE 15 TAB
ABEL CT TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
ABEL-40MG TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
ABEL-80MG TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
AMBRICAN 5 TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
CIDMUS 100 MG TAB NA LUPIN-CVN 14 TAB
CIDMUS 200 MG TAB NA LUPIN-CVN 7 TAB
CIDMUS 50 MG TAB NA LUPIN-CVN 14 TAB
EZEDOC 10 MG TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
FERINJECT 100 MG INJ NA LUPIN-CVN 2 ML
FERINJECT 1000 MG INJ NA LUPIN-CVN VIAL
FERINJECT 500 MG INJ NA LUPIN-CVN 10 ML
FONDAFLO 7.5 INJ NA LUPIN-CVN 0.6ML
FONDAFLO INJ NA LUPIN-CVN 0.5ML
FOSRIUM SACHETS NA LUPIN-CVN 8 GM
FRUSELAC 10 TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
FRUSELAC D.S. TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
ISOLAZINE TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
ISONORM 10 TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
ISONORM 20 TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
ISONORM 30 SR TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
ISONORM 60 SR TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
LIPRIL 10 TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
LIPRIL 2.5MG TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
LIPRIL 5MG TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
LIPRIL AM TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
LIPRIL H TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
LUPIFLO 15 INJ. NA LUPIN-CVN 1 VIAL
MACIKAD TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
NEBISTAR 10 TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NEBISTAR 2.5 TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NEBISTAR 5 TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NEBISTAR H TAB (15 TAB) NA LUPIN-CVN 15 TAB
NEBISTAR LN 2.5 TAB NA LUPIN-CVN 10TAB
NEBISTAR LN 5 TAB NA LUPIN-CVN 10TAB
NEBISTAR SA TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NEBISTAR T TAB NA LUPIN-CVN 10TAB
NEBSTER NEBULIZER NA LUPIN-CVN 1 UNIT
NOVASTAT 10 TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NOVASTAT 20MG TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NOVASTAT 40 TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NOVASTAT ASP 10 CAP NA LUPIN-CVN 10 CAP
NOVASTAT ASP 20 CAP NA LUPIN-CVN 10 CAP
NOVASTAT CV 10 CAP NA LUPIN-CVN 15 CAP
NOVASTAT CV 20 CAP NA LUPIN-CVN 10 CAP
NOVASTAT EZ TAB+ NA LUPIN-CVN 10 TAB
NOVASTAT TG 5 TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
NOVASTAT-5 TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NOVASTAT-TG 10 TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
NOVASTAT-TG 20MG TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
PRASUDOC 10 TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
RANCAD 1000 TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
RANCAD TAB NA LUPIN-CVN 15 TAB
TIROFUSE INJ NA LUPIN-CVN 100 ML
VALENT 160MG TAB+ NA LUPIN-CVN 10 TAB
VALENT 40MG TAB+ NA LUPIN-CVN 10 TAB
VALENT 80MG TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
VALENT H TAB NA LUPIN-CVN 10 TAB
CORCAL 500 TAB .F. NA LUPIN-DIABET 10 TAB
CORCAL D 400 (F) NA LUPIN-DIABET 10 TAB
CORCAL MAX CAP .F. NA LUPIN-DIABET 10 CAP
GLUCONORM G 0.5 FORTE TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
GLUCONORM G 0.5 TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
GLUCONORM G 3 FORTE NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM G 3 TAB NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM G 4 FORTE NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM G 4 TAB NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM G1 FORTE TAB NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM G1 TAB NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM G2 FORTE TAB NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM G2 TAB NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM P15 TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
GLUCONORM SR 1 TAB NA LUPIN-DIABET 15 TAB
GLUCONORM SR TAB NA LUPIN-DIABET 15 TAB
LUPISULIN INJ PEN NA LUPIN-DIABET 1PEN
LUPISULIN M 30/70 CARTRIDGE . NA LUPIN-DIABET 5X3ML
LUPISULIN M 50/50 CARTRIDGE . NA LUPIN-DIABET 5X3ML
LUPISULIN N CARTRIDGE .+ NA LUPIN-DIABET 5X3ML
LUPISULIN R CARTRIDGE. NA LUPIN-DIABET 5X3ML
LUPISULIN-M 50/50-40IU. NA LUPIN-DIABET 10 ML
LUPISULIN-M-30/70-40IU. NA LUPIN-DIABET 10 ML
LUPISULIN-N 40 IU/ML. NA LUPIN-DIABET 10 ML
LUPISULIN-R 40 IU. NA LUPIN-DIABET 10 ML
ONDERO MET 2.5/1000MG TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
ONDERO MET 2.5/500 MG TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
ONDERO MET 2.5/850 MG TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
ONDERO TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
TOBIHALE SOLU. NA LUPIN-DIABET 7X5ML
UBEXA 40 TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
UBEXA 80 TAB NA LUPIN-DIABET 10 TAB
VIMPRO POWDER ( CHOCOLATE ) .F. NA LUPIN-DIABET 400 GM
VIMPRO POWDER ( VANILLA ) .F. NA LUPIN-DIABET 400 GM
ALMITY TAB (F) 15 TAB NA LUPIN-EDEAVO 15 TAB
ALMITY PLUS TAB (15 TAB) NA LUPIN-EDEAVO 15 TAB
CARTIKOOL CAP.F. NA LUPIN-EDEAVO 10 CAP
CARTIKOOL XP TAB .F. NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
CLABIOZ SYP (5 ML) NA LUPIN-EDEAVO 6X5 ML
CZ-3 SYP NA LUPIN-EDEAVO 60 ML
CZ-3 TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
D- SIGNOFLAM TRANSGEL NA LUPIN-EDEAVO 30 GM
DOXCEF 100 DRY SYP (H1) NA LUPIN-EDEAVO 30 ML
DOXCEF 100 MG TAB -H1 NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
DOXCEF 200 MG TAB (H1) NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
DOXCEF 50 DRY SYP (H1) NA LUPIN-EDEAVO 30 ML
DOXCEF CV 100 DT TAB -H1 NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
DOXCEF CV 200TAB (H1) NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
DOXCEF CV SYP -H1 NA LUPIN-EDEAVO 30 ML
DOXCEF XL 50MG SUP (H1) NA LUPIN-EDEAVO 60ML
DOXCEF-O TAB -H1 NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
FIBOPEG POWDER .F. NA LUPIN-EDEAVO 155 GM
JILAZO VIAL (5 ML) NA LUPIN-EDEAVO 5 ML
LIPIFUSE TAB .F. NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
LUPIFIT CAP .F. NA LUPIN-EDEAVO 10 CAP
LUPIFIT PLUS SYP NA LUPIN-EDEAVO 100 ML
LUPIFIT PLUS SYP (200ML) NA LUPIN-EDEAVO 200 ML
LUPIHEME TAB .F. NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
MAGNAMONT L TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
MIGHTY CAP NA LUPIN-EDEAVO 4 CAP
NIZONIDE SUSPENSION NA LUPIN-EDEAVO 30 ML
NOVAPIME 1 GM INJ NA LUPIN-EDEAVO 1 GM
NOVAPIME 500 MG INJ NA LUPIN-EDEAVO 500 MG
ODOXIL 125 D.T. TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
ODOXIL 250 D.T. TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
ODOXIL 500 TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
ODOXIL D.S. SYP(250 MG) NA LUPIN-EDEAVO 30 ML
ODOXIL D.S.PREMIX (250) NA LUPIN-EDEAVO 30 ML
ODOXIL SUSP 30ML (125 MG) NA LUPIN-EDEAVO 30 ML
OPTINURON 3ML INJ NA LUPIN-EDEAVO 3 ML
OPTINURON FORTE TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
PERCIN TAB -H1+ NA LUPIN-EDEAVO 5 TAB
PRUSENT 1MG TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
PRUSENT 2MG TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
RABLET -D- CAP NA LUPIN-EDEAVO 10 CAP
RABLET 10 TAB(15 TAB) NA LUPIN-EDEAVO 15 TAB
RABLET 20 TAB NA LUPIN-EDEAVO 15 TAB
RABLET 40 L TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
RABLET 40 TAB (15 TAB) NA LUPIN-EDEAVO 15 TAB
RABLET D 40 CAP NA LUPIN-EDEAVO 10 CAP
RABLET I.V. NA LUPIN-EDEAVO 1 VIAL
RABLET IT CAP NA LUPIN-EDEAVO 10 CAP
RABLET L CAP NA LUPIN-EDEAVO 10 CAP
RCIFAX SYP NA LUPIN-EDEAVO 60 ML
RESNER PLUS TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
RUTICOOL CREAM NA LUPIN-EDEAVO 30 GM
SIGNOFLAM TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
SIGNOFLAM TH 4 TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
SIGNOFLAM TH 8 TAB NA LUPIN-EDEAVO 10 TAB
VILNIP 50MG TAB NA LUPIN-EDEAVO 15 TAB
VILNIP M 1000 TAB NA LUPIN-EDEAVO 15 TAB
VILNIP M 500MG TAB NA LUPIN-EDEAVO 15 TAB
ALPHACEPT -8 CAP NA LUPIN-FORMIC 10 CAP
ALPHACEPT -D8 CAP NA LUPIN-FORMIC 20CAP
CIALIS 10MG TAB NA LUPIN-FORMIC 2 TAB
CIALIS 20MG TAB NA LUPIN-FORMIC 1 TAB
CRANMAN D TAB .F. NA LUPIN-FORMIC 10TAB
LUPIFOS SACHETS NA LUPIN-FORMIC 8 GM
LUPILYZER SYP NA LUPIN-FORMIC 200 ML
MICTUEASE TAB NA LUPIN-FORMIC 10 TAB
MIRA -50 TAB NA LUPIN-FORMIC 10 TAB
MIRA 25 TAB NA LUPIN-FORMIC 10 TAB
MIRA S 25MG TAB NA LUPIN-FORMIC 10 TAB
MIRA S 50MG TAB NA LUPIN-FORMIC 10 TAB
NITROBEST TAB NA LUPIN-FORMIC 10 TAB
SOLICEPT 10 TAB NA LUPIN-FORMIC 15 TAB
SOLICEPT 5 TAB NA LUPIN-FORMIC 15 TAB
TAMLOCEPT 0.4 CAP NA LUPIN-FORMIC 15 CAP
TAMLOCEPT-D CAP NA LUPIN-FORMIC 15 CAP
UTICEPT TAB NA LUPIN-FORMIC 10 TAB
VOVILUP P GEL NA LUPIN-FORMIC 30 GM
ABDOWELL SACHET .F. NA LUPIN-MAXTER 10X1GM
CARIPAPA SYRUP NA LUPIN-MAXTER 120ML
CARIPAPA TAB NA LUPIN-MAXTER 15 TAB
CEFF 250 CAP NA LUPIN-MAXTER 10 CAP
CEFF 250 MG DT TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CEFF 500 MG CAP NA LUPIN-MAXTER 10 CAP
CEFF DROPS NA LUPIN-MAXTER 10 ML
CEFF DRY SYP NA LUPIN-MAXTER 30 ML
CEFF ER TAB NA LUPIN-MAXTER 6 TAB
CEFF FORTE DRY SYP NA LUPIN-MAXTER 30 ML
CEFF FORTE PREMIX(BIG) NA LUPIN-MAXTER 60 ML
CEFF KID TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CEFF PREMIX 125MG SYP NA LUPIN-MAXTER 60 ML
CETIL 125 MG TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CETIL 250MG TAB (10 TAB ) NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CETIL 500 MG TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CETIL 750MG INJ NA LUPIN-MAXTER 1 VIAL
CETIL CV 250 TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CETIL CV 500 TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CETIL DRY SYP NA LUPIN-MAXTER 30 ML
CHECAL D TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CLAVIDUR 375 TAB (10 TAB ) (OLD 34282) NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CLAVIDUR 457MG DDS SYP NA LUPIN-MAXTER 30 ML
CLAVIDUR 625 TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
CLAVIDUR DS NA LUPIN-MAXTER 30 ML
CLAVIDUR XR TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
COMBITAZ-1GM INJECTION -H1 NA LUPIN-MAXTER 1 VIAL
COVIHALT 200MG TAB NA LUPIN-MAXTER 10TAB
COVIHALT 400MG TAB NA LUPIN-MAXTER 10TAB
COVIHALT 800MG TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
DEFNALONE 6MG TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
DICLONAC 50 MG TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
DICLONAC INJ NA LUPIN-MAXTER 1 AMP
IMMUSERVE CAP .F. NA LUPIN-MAXTER 10 CAP
KATADOL CAP + NA LUPIN-MAXTER 10 CAP
KETOFLAM - P TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
KETOFLAM SR TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
KETOFLAM T 4 TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
LUPICOLLA CAP .F. NA LUPIN-MAXTER 10 CAP
LUPIDENT GEL NA LUPIN-MAXTER 100 GM
LUPIDENT MOUTHWASH NA LUPIN-MAXTER 150ML
LUPIFLEX 4 TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
LUPIFLEX 8 TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
LUPIN LIFE BE ONE CAP NA LUPIN-MAXTER 10 CAP
LUPINFER TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
LUPIVESTIN 250 TAB .F. NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
LUPIVESTIN 500 TAB .F. NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
LUPIVESTIN PLUS TAB .F. NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
MEROTROL 0.125 INJ -H1 NA LUPIN-MAXTER 1 VIAL
MEROTROL 1 GM INJ -H1 NA LUPIN-MAXTER 1 VIAL
MEROTROL-S 1.5 -H1 NA LUPIN-MAXTER 1.5GM
MOXINOW TAB NA LUPIN-MAXTER 5 TAB
PROTERA I CAP NA LUPIN-MAXTER 10 CAP
PROTERA IV NA LUPIN-MAXTER 1 VIAL
PROTERA L CAP NA LUPIN-MAXTER 10 CAP
PROTERA TAB NA LUPIN-MAXTER 15 TAB
PROTERA-D CAP 15CAP NA LUPIN-MAXTER 15 CAP
RESNER NT TAB NA LUPIN-MAXTER 10 TAB
SOFTOLAX POWDER NA LUPIN-MAXTER 100 GM
SOFTOLAX SF POWDER NA LUPIN-MAXTER 100 GM
SUDOSTAR 3 MIU NA LUPIN-MAXTER 3 MIU
TAZAR 2.25 INJ NA LUPIN-MAXTER 1 VIAL
TAZAR 4.5 INJ NA LUPIN-MAXTER 4.5GM
TICOGEM 400 INJ IV NA LUPIN-MAXTER 400 MG
VALBET CREAM (33007) NA LUPIN-MAXTER 20 GM
VORITROL 200 TAB NA LUPIN-MAXTER 4 TAB
TELISTA PLUS 20 TAB (15 TAB) NA LUPIN-METABO 15 TAB
AMIGOLD 100MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
AMIGOLD 200MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
AMIGOLD 400MG TAB NA LUPIN-MIND 10TAB
AMIGOLD 50MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
ARZU 10 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
ARZU 15 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
ARZU 30 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
ARZU 5 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
BRIVGARD 100 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
BRIVGARD 50 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
BRIVGARD 75 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
BRIVGARD INJ NA LUPIN-MIND 1 VIAL
BRIVGARD SOLUTION NA LUPIN-MIND 100 ML
CITISTAR 2ML INJECTION+ NA LUPIN-MIND 2 ML
CITISTAR 4ML INJECTION NA LUPIN-MIND 1 AMP
CITISTAR 500MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
CITISTAR PM TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
COGNISTAR 60 INJ NA LUPIN-MIND 60 MG
DAYO OD 250MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
DAYO OD 500MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
DAYO OD 750MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
DAYO OD-1G TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
DULOT 20 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
DULOT 30 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
EDASTAR INJ NA LUPIN-MIND 20 ML
EPILIVE 250MG TAB NA LUPIN-MIND 15 TAB
EPILIVE 500 TAB NA LUPIN-MIND 15 TAB
EPILIVE 750 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
EPILIVE ER 1000 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
EPILIVE ER 500 TAB NA LUPIN-MIND 10TAB
EPILIVE ER 750 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
EPILIVE I.V. NA LUPIN-MIND 5 ML
EPILIVE PREMIX 1000MG INFUSION NA LUPIN-MIND 100 ML
EPILIVE PREMIX 500MG INFUSION NA LUPIN-MIND 100 ML
EPILIVE SYP NA LUPIN-MIND 100 ML
GABASTAR M TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
GOODFLO 110 CAP NA LUPIN-MIND 10 CAP
GOODFLO 150 CAP NA LUPIN-MIND 10 CAP
HEADSET TAB NA LUPIN-MIND 2 TAB
IVABRAD M 5/25 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
KRONOSTAR 200 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
KRONOSTAR 300 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
KRONOSTAR 500 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LACONEXT 100 TAB + NA LUPIN-MIND 10 TAB
LACONEXT 50 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LOVAX-150 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LOVAX-300 TAB (N.75456) NA LUPIN-MIND 10 TAB
LOVAX-600 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LOVAX-OD-300 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LOVAX-OD-600 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LUPIRTIN CAP NA LUPIN-MIND 10 CAP
LUPIRTIN P TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LUPIRTIN SR TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LURAFIC 40MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
LURAFIC 80MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
PREGADOC 75 CAP NA LUPIN-MIND 10 CAP
PREGADOC M SR 75MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
PREGADOC NT TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
PREGADOC SR 75 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
PREGADOC-M 75 CAP NA LUPIN-MIND 10 CAP
RESTFULL TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
STALOPAM LITE TAB .NRX. NA LUPIN-MIND 10 TAB
STALOPAM 10 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
STALOPAM 20 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
STALOPAM 5 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
STALOPAM MINI PLUS TAB .NRX. NA LUPIN-MIND 10 TAB
STALOPAM PLUS TAB .NRX. NA LUPIN-MIND 15 TAB
TOLIFAST 150 TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
TOLIFAST 450 SR TAB NA LUPIN-MIND 1X6TAB
TOLIFAST- D TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
VILAMID - 40 MG TAB NA LUPIN-MIND 10 TAB
AB NEXT GEL NA LUPIN-NOVENA 20 GM
BEIPOS TAB NA LUPIN-NOVENA 10 TAB
BYLOZA SYRUP NA LUPIN-NOVENA 60 ML
BYLOZA TAB NA LUPIN-NOVENA 10 TAB
DERMANIDE CREAM NA LUPIN-NOVENA 15 GM
ENVITAC GEL NA LUPIN-NOVENA 20 GM
FUNGEEHEAL 200 CAP NA LUPIN-NOVENA 10 CAP
LUPI-AQUA CREAM NA LUPIN-NOVENA 100 GM
LUPI-AQUA LOTION NA LUPIN-NOVENA 150GM
LUPIZOL CREAM NA LUPIN-NOVENA 20 GM
LUPIZOL ZS SHAMPOO NA LUPIN-NOVENA 100ML
MOMLAP DIAPER RASH CREAM NA LUPIN-NOVENA 100 GM
MOMLAP GENTLE BODY WASH & SHAMPOO NA LUPIN-NOVENA 100 GM
MOMLAP MASSAGE OIL NA LUPIN-NOVENA 100ML
MOMLAP MOISTURIZING SOAP NA LUPIN-NOVENA 100 GM
MOMLAP NOURISHING CREAM NA LUPIN-NOVENA 100 GM
MOMLAP NOURSHING CREAM NA LUPIN-NOVENA 50 GM
NOVEGROW 10% SOL. NA LUPIN-NOVENA 60 ML
NOVEGROW 5% SOL. NA LUPIN-NOVENA 60 ML
NOVIGLO FACE WASH 100GM NA LUPIN-NOVENA 100 GM
NOVILITE CREAM NA LUPIN-NOVENA 15 GM
NOVISHINE SHAMPOO NA LUPIN-NOVENA 100 ML
SORIATOP NA LUPIN-NOVENA 100 ML
SUNHALT SUNSCREEN GEL NA LUPIN-NOVENA 50 GM
XINBEST CREAM NA LUPIN-NOVENA 15 GM
XINYUNG GEL .F. NA LUPIN-NOVENA 20 GM
APTIVATE 175ML SYP NA LUPIN-OTC 175ML
APTIVATE 450ML SYP NA LUPIN-OTC 450 ML
CORCAL BONE AND BEAUTY NA LUPIN-OTC 50 TAB
CORCAL BONE AND BEAUTY TAB (F) NA LUPIN-OTC 10 TAB
DEXLUZ SOLUTION .F. NA LUPIN-OTC 160 ML
EBONTE TAB NA LUPIN-OTC 10TAB
EXTRALAST TAB NA LUPIN-OTC 4TAB
LUPISAFE HAND SANITIZER NA LUPIN-OTC 100 ML
LUPISAFE HAND SANTIZER NA LUPIN-OTC 500 ML
LUPISAFE OTC WET WIPES NA LUPIN-OTC 10WIPES
LUPISAFE SPRAY NA LUPIN-OTC 170G
LUPIZYME PLUS SYP (PINEAPPLE FLAV) NA LUPIN-OTC 200 ML
LUPIZYME PLUS SYRUP NA LUPIN-OTC 200 ML
SOFTOVAC O NA LUPIN-OTC 80GM
SOFTOVAC POWDER .F. NA LUPIN-OTC 100 GM
SOFTOVAC S.F. POWDER .F. NA LUPIN-OTC 100 GM
SOFTOVAC S.F.SACHET NA LUPIN-OTC 5 GM
SOFTOVAC SACH. NA LUPIN-OTC 5 GM
SOFTOVAC SF POWDER NA LUPIN-OTC 250GM
V-BATHE 100ML NA LUPIN-OTC 100 ML
B-CIN 200 TAB (H1) NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
B-CIN TAB (H1) NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
CORCIUM PLUS CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
CORCIUM FIT TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
CORCIUM HD TAB (F) NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
CORCIUM K2 TAB .F. NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
DORFREE MR 4 TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
DORFREE MR 8 MG TAB+ NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
DUET 375 TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
DUET 625 TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
EBONTE M TAB NA LUPIN-PHARMA 10TAB
FLUGESIC - SR NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
FLUGESIC CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
FLUGESIC P TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
FUNGEEHEAL 100 CAP (N 40749) NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
G-CIN TAB (H1) NA LUPIN-PHARMA 5 TAB
IDOFNIB 100MG CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
IDOFNIB 150MG CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
ITRAZOLE 100 MG CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
ITRAZOLE 200 CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
L CIN 250MG TAB (H1) NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
L CIN 500 MG TAB (H1) NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
L CIN 750 MG TAB -H1 NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
L CIN OZ SYP NA LUPIN-PHARMA 60 ML
L CIN OZ SYP -H1 NA LUPIN-PHARMA 30 ML
L CIN OZ TAB -H1 NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
L CIN SYP 60ML -H1 NA LUPIN-PHARMA 60 ML
L CIN-A TAB -H1 NA LUPIN-PHARMA 5 TAB
LEFUTOID 10 TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
LEFUTOID 20 TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
LULIFIGHT CREAM NA LUPIN-PHARMA 20 GM
LUPIGUT CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
LUPILA 10 TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
LUPILA D CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
LUPINS NU CORCAL NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
LUPITUSS SYP+ NA LUPIN-PHARMA 100 ML
LUPITUSS CPM SUP NA LUPIN-PHARMA 100 ML
LUPITUSS LS SYP NA LUPIN-PHARMA 100 ML
LUPITUSS SF SYP NA LUPIN-PHARMA 100 ML
LUPOXA - OD TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
LUPOXA CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
M-CIN TAB (H1) NA LUPIN-PHARMA 5 TAB
MOVNWAK CAP (F) NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
NUTRAJOINT CAP.F. NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
P2I D CAP NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
P2I TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
RINIZIDE FORTE DT TAB -H1 NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
TOFAKIN 5 MG TAB NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
TRABEST TAB (H1).NRX. NA LUPIN-PHARMA 10 TAB
VMS MAX CAP .F. NA LUPIN-PHARMA 10 CAP
VMS SYP NA LUPIN-PHARMA 200 ML
ZYMRICH 50 ML NA LUPIN-PHARMA 50 ML
CORCIUM D3 TAB .F. NA LUPIN-PHONEN 15 TAB
CORCIUM TAB NA LUPIN-PHONEN 15 TAB
ESTROEASE TAB . F . NA LUPIN-PHONEN 10 TAB
FAA 20 SYP NA LUPIN-PHONEN 150ML
FAA 20 TAB NA LUPIN-PHONEN 10 TAB
FHEAL CREAM NA LUPIN-PHONEN 32 GM
FHEAL PESSARIES TAB NA LUPIN-PHONEN 6 TAB
LUPI HCG 2000 IU VIAL . NA LUPIN-PHONEN 1 ML
LUPI-FSH 75 IU INJ . NA LUPIN-PHONEN 1 VIAL
LUPI-HCG 10000 IU . NA LUPIN-PHONEN VIAL
LUPI-HCG 5000 IU. NA LUPIN-PHONEN 1 ML
LUPI-HMG 150 INJ. NA LUPIN-PHONEN 1 ML
LUPI-HMG 75 INJ. NA LUPIN-PHONEN 1 ML
LUPIGEST 100 CAP NA LUPIN-PHONEN 10 CAP
LUPIGEST 200 CAP NA LUPIN-PHONEN 10 CAP
LUPIGEST 400 CAP NA LUPIN-PHONEN 10 CAP
LUPIGEST SR 200 TAB NA LUPIN-PHONEN 10 TAB
LUPIGEST SR 300 TAB NA LUPIN-PHONEN 10 TAB
MASCHIO TAB .F. NA LUPIN-PHONEN 10 TAB
RICHOVA-SR TAB NA LUPIN-PHONEN 7 TAB
YAMINI LS TAB NA LUPIN-PHONEN 24TAB
YAMINI TAB .TF. NA LUPIN-PHONEN 21 TAB
BIMADOC EYE DROP NA LUPIN-PINNAC 3 ML
BISONEXT 10MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
BISONEXT 2.5MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
BISONEXT 5MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
BISONEXT AM 2.5 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
BISONEXT AM 5 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
CHECAL TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
CLOPITAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
CLOPITAB -A- 150 NA LUPIN-PINNAC 15 CAP
CLOPITAB -A- 75 NA LUPIN-PINNAC 15 CAP
CLOPITAB 150 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
CLOPITAB CV 10 CAP NA LUPIN-PINNAC 15 CAP
CLOPITAB CV 20 CAP NA LUPIN-PINNAC 15 CAP
CLOPITAB CV GOLD 10 CAP NA LUPIN-PINNAC 10 CAP
CLOPITAB CV GOLD 20 CAP NA LUPIN-PINNAC 10 CAP
DABISTAR 110 CAP NA LUPIN-PINNAC 10 CAP
DABISTAR 150 CAP NA LUPIN-PINNAC 10 CAP
DABISTAR 75 CAP NA LUPIN-PINNAC 10 CAP
DAPATURN 10 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
DAPATURN 5 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
GIBTULIO 10MG TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
GIBTULIO 25MG TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
GIBTULIO MET 12.5 / 1000 MG NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
GIBTULIO MET 12.5 / 500 MG NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
LUPENOX 40MG INJ NA LUPIN-PINNAC 0.4ML
LUPENOX 60MG INJ NA LUPIN-PINNAC 0.6ML
LUPENUX 20 MG IN NA LUPIN-PINNAC 0.2ML
LUPIBOSE 62.5 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
LUPIDIP 10MG TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
LUPIDIP 2.5MG TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
LUPIDIP 5MG TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
LUPIDIP-A TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
PLANEP 25 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
PLANEP 50 MG TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
PLANEP T 20MG KIT NA LUPIN-PINNAC 20 TAB
PLANEP-T 10 KIT TAB NA LUPIN-PINNAC 20 TAB
RAMISTAR 1.25 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR 10MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR 2.5MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR 5 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR AM 2.5 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR AM 5 (15 TAB) NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR H 10 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR H 2.5 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR H 5MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
RAMISTAR M XL 50 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
STARCAD B 12.5 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
STARCAD B 25 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
STARCAD B 50 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
TONACT 10 MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
TONACT 20 MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
TONACT 40 MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
TONACT 5 MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
TONACT 80 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
TONACT ASP 150 CAP NA LUPIN-PINNAC 15 CAP
TONACT ASP 75MG CAP NA LUPIN-PINNAC 15 CAP
TONACT D 10 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
TONACT D 20 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
TONACT E Z 20 MG TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
TONACT E.Z 10 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
TONACT FORTE TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
TONACT PLUS TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
TONACT T.G.10 TAB NA LUPIN-PINNAC 15 TAB
TONACT-TG 20 TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
VILAMID 20 MG TAB NA LUPIN-PINNAC 10 TAB
APLEVANT 0.75 MG PREFIELD PEN . NA LUPIN-PRIMUS 2X0.5ML
CARVISTAR 12.5 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
CARVISTAR 3.125 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
CARVISTAR 6.25 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
CARVISTAR CR 10 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
CILODOC 100 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
CILODOC 50 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
DILNIP 10 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
DILNIP 20 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
DILNIP 5 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
DILNIP M 25 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10TAB
DILNIP M 50 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10TAB
DILNIP T 40MG TAB NA LUPIN-PRIMUS 15 TAB
DILNIP TRIO 6.25 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
DILNIP TRIO TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
ESTUCHOL 150 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
ESTUCHOL 300 TAB NA LUPIN-PRIMUS 10 TAB
GLADOR 1 TAB NA LUPIN-PRIMUS 15 TAB
GLADOR 2 TAB NA LUPIN-PRIMUS 15 TAB